Leden van de Dutch Cloud Community

De leden van Dutch Cloud Community vervullen een belangrijke faciliterende rol in onze digitale samenleving. Zonder de online diensten van de cloud-, hosting- en internetsector staat onze samenleving zo goed als stil. Dat geldt zowel voor de private, publieke als voor de commerciële sector. Bedrijven zijn vandaag de dag meer dan ooit afhankelijk van de diensten die onze leden faciliteren. Leden van de Dutch Cloud Community onderscheiden zich door een cultuur die garant staat voor professionaliteit, kwaliteit en transparantie. Daarnaast committeren DCC-leden zich aan onze Code of Conduct.

Waarom lid worden van de Dutch Cloud Community?

Niet overal in de samenleving wordt de noodzaak van een goed functionerende cloud- en hostingsector gevoeld. Daarom is het belangrijk dat we opkomen voor de belangen van onze leden. We geven onze leden een stem in de politiek, overheid en media. De internet sector heeft te maken met een grote hoeveelheid nieuwe wet- en –regelgeving, vanuit Brussel en Den Haag. Het is noodzakelijker dan ooit dat wij als branche mee kunnen praten met de overheid en de toezichthouders om ervoor te zorgen dat de regels pragmatisch worden ontwikkeld en toegepast.

De cloud- en hostingsector heeft goed opgeleide medewerkers nodig. Dat is ook belangrijk om als Nederland in het internationale speelveld concurrerend te blijven. We stimuleren kennisdeling tussen onze leden en onder onze partners, zodat ze alle mogelijkheden hebben om niet alleen hun medewerkers maar ook hun bedrijf te laten groeien. Ook leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidingen voor jong talent voor onze sector. Samen met onze leden en partners ontwikkelen we opleidingsprogramma’s voor deze doelgroep.

We beschikken over een uitgebreide kennisbank met veel gebruikte documentatie die voor onze leden gratis beschikbaar is. Denk aan verschillende soorten contracten en voorbeelden van Service Level Agreements (SLA’s). Onze leden hoeven daardoor bij het opstellen van bijvoorbeeld contracten niet opnieuw het wiel uit te vinden, maar kunnen de vrij beschikbare standaarddocumenten gebruiken als basis. 

We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor onze leden, waar ze uitgebreide mogelijkheden hebben om zowel nieuwe als bestaande business partners te ontmoeten. Dit zijn thema en kennisdagen, over actuele topics, en ook netwerkevents, bekende voorbeelden zijn de Dutch Night @CloudFest in Duitsland en de Summer BBQ waar we jaarlijks meer dan 400 gasten uit onze branche verwelkomen.
We nemen zitting in diverse overleggroepen om zaken collectief op een goede manier te regelen. Met de uitgebreide kennis en ervaringen van onze leden zijn we in staat om bij deze overleggen de juiste vragen te stellen en goede input te leveren.
In de cloud- en hostingsector zijn voornamelijk medewerkers met een technische achtergrond actief. Personeel met een juridische opleiding of achtergrond zijn ondervertegenwoordigd in onze sector. Juridische vraagstukken in relatie tot cloud en hosting zijn vandaag de dag meer relevant dan ooit. Daarom is het fijn dat onze leden ook voor juridische vraagstukken een beroep op ons kunnen doen.

Ons panel met experts ondersteunt onze leden bij het beantwoorden van vraagstukken in relatie tot cloud en hosting. In de verschillende panels zitten vakspecialisten met een bovengemiddelde hoeveelheid kennis en ervaring rondom bepaalde onderwerpen.

Abuse vormt op dit moment een belangrijke uitdaging in de hosting-, cloud- en internetsector. Door onze participatie in allerlei samenwerkingsverbanden zijn we in staat om problemen in relatie tot abuse op een adequate manier op te lossen. Een voorbeeld hiervan is onze deelname in het Anti Abuse Netwerk (AAN), een coalitie voor een schoner en veiliger internet door een effectieve aanpak van abuse op internet.

Voor geschillen tussen onze leden of tussen onze leden en andere organisaties hebben we onze geschillencommissie. De geschillencommissie heeft inmiddels al veel zaken tot een goed einde gebracht. De leden van de geschillencommissie beschikken over jarenlange ervaring en hebben veel kennis over cloud-, hosting- en internetgerelateerde vraagstukken.

Door de omvang van ons ledenbestand zijn we in staat om tegen een gereduceerd tarief goederen en diensten in te kopen. 

Binnen de sector vinden regelmatig fusies en overnames plaats. Dit proces vereist zorgvuldigheid en de nodige kennis van zaken. We bieden ondersteuning bij overname- en fusieprocessen.

Journalisten hebben vaak vragen over hosting en cloud. Niet alles is voor deze beroepsgroep even duidelijk. Voor duiding en verdieping over deze onderwerpen kunnen ze een beroep op ons doen. Ook brengen we (vak)media en journalisten in contact met leden die meer over een bepaald hosting- en cloudgerelateerd onderwerp kunnen vertellen.

Verder brengen we regelmatig rapporten uit die bijdragen aan onze ambitie als kennispartner te fungeren waar onze leden op kunnen bouwen.  

Een voorbeeld hiervan is het rapport over de toekomst van de digitale economie. In dit rapport leggen we uit hoe de digitale economie en de digitale infrastructuur zich tot elkaar verhouden. Het rapport dient daarom als een handboek voor de stappen die Nederland moet zetten om zich digitaal te blijven ontwikkelen, en haar sterke digitale concurrentiepositie te behouden en uit te bouwen. 

De website van Dutch Cloud Community biedt mogelijkheden voor het plaatsen van interviews, cases en blogs. De site leent zich ook voor het onder de aandacht brengen van de evenementen van jouw organisatie.

Bijkomende voordelen:
  • Het presenteren van het bedrijfslogo op de website(s) van de Dutch Cloud Community en een link naar de website.
  • Het recht op profilering als lid met gebruikmaking van het logo van Dutch Cloud Community.

Wil je lid of partner worden van de Dutch Cloud Community? Of wil je meer weten? Vul het contactformulier in en wij nemen z.s.m contact met je op!

Labels

Leden van DCC hebben een duidelijk, professioneel profiel. Dat werkt onderscheidend in de markt en helpt de concurrentiepositie van leden te verbeteren. Daardoor maken het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid vol vertrouwen gebruik van de diensten van de leden.

Dit profiel komt tot uitdrukking in de drie labels die de Dutch Cloud Community aan haar leden biedt. Klanten van onze leden bieden we zo meer duidelijkheid: de labels maken het voor hen makkelijker om te kiezen voor de provider die het beste bij hen past.

De indeling in labels maken we op basis van kwaliteitscriteria en op basis van het marktsegment dat ze bedienen. Op deze manier maken leden van DCC aan hun klanten duidelijk dat ze te maken hebben met een kwaliteitsaanbieder in een bepaald marktsegment

Alleen leden van Dutch Cloud Community mogen van deze labels gebruik maken op hun website en in hun communicatie.

Meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact op.

Organisatorische vereisten SOHO SMB Enterprise
Voldoen aan wetgeving
Prijsweergave inclusief BTW bij consumenten aanbod
Rechtsgeldige Algemene Voorwaarden
Geïmplementeerd herroepingsrecht
Inschrijving Kamer van Koophandel
Implementatie Wet van Dam (tav opzeggingen)
Correcte implementatie AVG-wetgeving
Aansluiting bij geschillencommissie Dutch Cloud Community
Onderschrijving Code of Conduct Dutch Cloud Community
Duidelijke communicatie over backup voorzieningen
Service Level Agreement (conform framework)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Informatiebeveiligingsbeleid
ISO27001 (en/of ISAE3402 gericht op informatiebeveiliging)
ISO9001, ISO20000 (en/of ISAE3402 gericht op kwaliteit)
24/7 bereikbaarheid
Escrow mogelijkheden
Eigen websites altijd met SSL
IPv6 ready
Ondersteuning voor e-mail standaarden
Anti-DDoS maatregelen