Wat brengt 2023?

Het jaar 2023 brengt allerlei veranderingen met zich mee – zowel voor onze vereniging, onze sector en de economie als geheel. Laten we kijken naar wat we kunnen verwachten voor dit nieuwe jaar.

De belofte van onze vereniging

Juist voor de feestdagen hebben we al aangekondigd dat 2023 voor Dutch Cloud Community het jaar zal zijn waarin we de balans nastreven tussen verbinden, ondersteunen en belangen behartigen.  

  • Verbinden door het bij elkaar brengen van ervaring en kennis. Het plaats bieden aan nieuwe en hernieuwde relaties. 
  • Ondersteunen door samen te werken aan kwaliteit en inzicht. Waarmee we de kwalitatieve lat collectief steeds op een hoger niveau willen leggen voor onze leden. 
  • Belangen behartigend door de al eerdergenoemde veelheid van wet- en regelgeving en alle dossiers die daar uit voortkomen in overzicht te brengen voor onze leden en ook in gesprek te gaan wat nu de impact zal zijn en voor wie.

We bouwen verder aan de werkgroepen en zullen de bekende evenementen (zoals Dutch Night, Summer BBQ) maar ook een aantal nieuwe evenementen en activiteiten in 2023 zien (zoals een Study Trip en het IT Karting event). Want interactie is een andere belangrijke pijler van onze vereniging. 

Als dit de wijze is waarop onze vereniging haar rol invult, wat mogen we dan verwachten van de ontwikkelingen in de markt, in onze sector en de economie? 

Wat mogen we verwachten in de markt 

Het zal niemand verbazen dat we nog steeds in een groeimarkt zitten. Maar er zijn ook veranderingen die uitdagingen met zich mee brengen voor onze leden, waaronder het steeds internationaler wordende speelveld. We doelen hier niet alleen op Big Tech, die met hun platformen en innovatiekracht een rol opeisen. We doelen ook op internationaal actieve collega-bedrijven die de Nederlandse markt betreden. Vaak door overname van lokale partijen en soms ook door te starten met een eerste lokale vestiging. Grote breed ingestelde dienstverleners zijn zich ook aan het bewegen in clouddiensten en dienstverlening daaromheen. Ook zij doen overnames in onze sector. Er zijn ook de meer op technologie gebaseerde trends die al spelen en zich naar alle waarschijnlijkheid doorzetten. We noemen er een paar:  

  • Multi-cloud en hybrid cloud: Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun workloads te verdelen over meerdere cloud providers om te profiteren van de verschillende voordelen van elke provider. Dit wordt multi-cloud Hybrid cloud is een combinatie van on-premises IT-infrastructuren en cloudservices.
  • Edge computing: Edge computing verwerkt gegevens op de rand van het netwerk, in plaats van in de cloud of in een datacenter. Dit kan helpen om latencies te verminderen en de prestaties te verbeteren voor specifieke workloads.
  • Internet of Things (IoT): De toepassing van IoT neemt toe in de cloud, waarbij sensoren en andere IoT-apparaten gegevens verzamelen en naar de cloud sturen om te worden verwerkt en geanalyseerd.
  • Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML): Cloudproviders bieden steeds meer tools en services aan om AI en ML te implementeren in applicaties, wat kan helpen om zaken te automatiseren en nieuwe inzichten te verkrijgen.
  • Serverless computing: Serverless computing stelt organisaties in staat om code uit te voeren zonder dat ze zich hoeven te bekommeren om het onderhoud en de configuratie van servers. Dit kan helpen om de kosten en complexiteit te verminderen.

Speciale aandacht is er, en dat zal in 2023 alleen maar sterker worden, voor cybersecurity. Incidenten nemen toe in aantal en impact. De Europese wetgever bereid ook een scala aan wetgeving op dit gebied voor. Het werkveld van een service provider wordt niet alleen meer complex, maar er is ook veel verantwoordelijkheid die bij onze leden terecht komt. Dossiers rond cybersecurity zullen een prominente rol spelen in de informatieverstrekking van Dutch Cloud Community aan haar leden. En dus wordt er gestart met regelmatige meetings en overzichtsdocumenten hierover. 

Fundament van de digitale economie 

De fundamenten van de digitale economie zijn technologie, data, mensen en processen. Technologie is de kern van de digitale economie, omdat het de infrastructuur biedt die nodig is om een digitale economie te creëren. Onze sector is onderdeel van die digitale infrastructuur en maakt het mogelijk. We zullen in onze communicatie naar overheid, markt en marktspelers duidelijk moeten blijven maken wat onze rol is en waar wij belangrijke aandachtspunten zien in beleid. Daarvoor en daarmee zijn onze activiteiten op het gebied van public affairs belangrijk en worden alleen nog maar belangrijker. We werken daarom ook samen met andere branche organisaties die ook in ons speelveld actief zijn, nemen deel aan publiek private samenwerkings-initiatieven en zullen studies die het belang zijn van een toekomstbestendige digitale infrastructuur steunen. 

Kortom, 2023 toont een volle agenda en daar geven we enthousiast invulling aan – samen met jullie. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws en events?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief via het formulier hieronder. 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl