• Home
  • Nieuws
  • Reactie Dutch Cloud Community op het regeerakkoord

Reactie Dutch Cloud Community op het regeerakkoord

Dutch Cloud Community is blij te zien dat er een voorlopig regeerakkoord is en dat het belang van de digitalisering van onze samenleving daarin meerdere keren wordt genoemd. Het is een vitaal onderwerp en het is goed te zien dat de formerende partijen dit onderkennen.

De Nederlandse digitale infrastructuur is onlosmakelijk verbonden met de belangrijke thema’s van soevereiniteit en veiligheid, die in het akkoord een prominente plaats innemen. Zonder een sterke en soevereine digitale infrastructuur is er geen veilig betaalverkeer mogelijk, kan de overheid niet functioneren en communiceren met burgers en kunnen bedrijven niet veilig en effectief opereren.

Wij zien het als een positief teken dat in het akkoord het versterken van de kenniseconomie, innovatie en de digitale infrastructuur als prioriteiten worden genoemd. Ook op deze gebieden moet de nieuwe regering van Nederland zich bewust zijn van het gevaar van (een te grote) afhankelijkheid van niet-Europese partijen. De systematische keuze voor met name Amerikaanse Cloud providers leidt tot het afbouwen van onze eigen kennis en vaardigheden, het stilleggen van investeringen en innovatie bij onze eigen bedrijven en universiteiten en uiteindelijk tot het verlies van onze soevereiniteit.

Dutch Cloud Community, als vertegenwoordiger van de Nederlandse sector, nodigt de formerende fracties en de minister van Economische Zaken van het toekomstige kabinet van harte uit om met ons in gesprek te gaan. Gezamenlijk kunnen we een overheidsbeleid ontwerpen dat ervoor zorgt dat Nederland kan blijven innoveren, dat onze eigen digitale industrie sterk blijft en dat de kloof met de grote Amerikaanse hyperscalers kleiner wordt.

Soevereiniteit is ook digitale soevereiniteit, en we weten inmiddels dat veiligheid in steeds grotere mate digitaal wordt. Door samenwerking tussen politiek, overheid en bedrijfsleven kunnen we samen bouwen aan een Nederland dat ook in de toekomst mee kan in de wereldtop, met behoud van onze identiteit. Wij kijken uit naar de verdere uitwerking van het akkoord en reiken graag de hand uit aan de formerende partijen en de nieuwe regering.

 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl