• Home
 • Nieuws
 • Digitale Soevereiniteit van Nederland raakt ons allemaal

Digitale Soevereiniteit van Nederland raakt ons allemaal

Digitale Soevereiniteit van Nederland raakt ons allemaal

Op donderdag 18 april werd Dutch Cloud community uitgenodigd door de vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer voor een rondetafelgesprek over Digitale Infrastructuur en Economie.

Het doel van dit gesprek was om de commissie te informeren over de stand van zaken betreffende de digitale infrastructuur in Nederland, de snel digitaliserende economie en de versterking van de strategische autonomie van Nederland en Europa.

Ruud Alaerds van Dutch Cloud Community heeft tijdens dit gesprek onze standpunten toegelicht en heeft kort en bondig onze boodschap overgebracht.

Dutch Cloud Community wil actief meedenken en faciliteren bij het opstellen van een inkoopbeleid voor clouddiensten voor de overheid, waarin samenwerking tussen de Nederlandse sector en de overheid centraal staat.

Onder ons motto “Digitale Soevereiniteit van Nederland raakt ons allemaal” hebben we voor de Tweede Kamer commissie het volgende benadrukt:

In deze tijd, waar privacy, controle, zelfbeschikking en innovatiekracht cruciale factoren zijn, is een sterke eigen Cloud- en internetindustrie niet alleen bevorderlijk voor de Nederlandse economie, maar ook essentieel voor het behoud van onze digitale soevereiniteit.

Ons voorstel voor het inkoopbeleid voor clouddiensten omvat:

 • Een beleid dat aansluit bij onze behoeften en voldoet aan de eisen die we stellen aan onze diensten.
 • Strikte naleving van de wet door de overheid bij het verwerken van burgergegevens.
 • Een beleid dat de onafhankelijkheid en soevereiniteit van ons land waarborgt en ervoor zorgt dat kennis en vaardigheden binnen Nederland en Europa blijven.
 • Een beleid dat de groei van onze eigen industrie stimuleert en concurrentie met Amerikaanse partijen bevordert, in plaats van tegenhoudt.

We streven naar samenwerking met de overheid om een sterke Nederlandse (en Europese) industrie op te bouwen en te voorkomen dat aan onze eigen sector wordt voorbijgegaan door belangrijke aanbesteders zoals de overheid:

 • De Nederlandse Cloud sector bedient succesvol vele kritische sectoren met veeleisende klanten, waarbij dezelfde hoge standaarden gelden als voor de overheid zelf.
 • Onze sector beschikt over een rijke kennisbasis, waar professioneel wordt gewerkt en waar de nodige certificeringen aanwezig zijn. Hier zijn gevestigde, solide bedrijven actief.
 • Het aantal eisen van de overheid waar de lokale industrie niet aan kan voldoen, is zeer beperkt. Het negeren van de Nederlandse sector vergroot dit hiaat alleen maar.

Wat betreft de toekomst zien wij het volgende voor ons:

 • De eerste stap is een dialoog tussen de overheid en de Nederlandse Cloud sector om te inventariseren wat overheidsdiensten nodig hebben.
 • Vervolgens kunnen platforms en/of diensten worden ontwikkeld om aan toekomstige eisen te voldoen.

Als brancheorganisatie en vertegenwoordiger van de Nederlandse Cloud sector staat Dutch Cloud Community klaar om samen met de overheid deze stappen te zetten.

lees ook ons artikel:

Samen werken aan een sterke, innovatieve en soevereine eigen Tech industrie.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl