• Home
  • Nieuws
  • Samen werken aan een sterke, innovatieve en soevereine eigen Tech industrie.

Samen werken aan een sterke, innovatieve en soevereine eigen Tech industrie.

Digitale Soevereiniteit van Nederland raakt ons allemaal. De bijna automatische keuze voor niet EU-providers van Clouddiensten leidt tot veiligheidsrisico’s, tot verzwakking van onze kennis, van onze infrastructuur en uiteindelijk tot totale afhankelijkheid. Het is nu tijd voor de overheid om samen met de Nederlandse sector te werken aan beleid dat ervoor zorgt dat wij zelf in controle blijven over de essentiële digitale diensten en infrastructuur. Lees hieronder de brief die wij aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat,  de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering hebben gestuurd.

Tekst brief:
Dutch Cloud Community wil graag meedenken en faciliteren bij het ontwerpen van een inkoopbeleid voor clouddiensten voor de overheid waarin samenwerking tussen de Nederlandse sector en de overheid centraal staat.

Het is belangrijk dat een dialoog op gang kan komen tussen de overheid en de Nederlandse Cloud industrie. Dutch Cloud Community als brancheorganisatie en vertegenwoordiger van de Nederlandse Cloud industrie, biedt zich graag aan om deze dialoog te faciliteren.

Een argument dat vaak gebruikt wordt om te verklaren waarom Nederlandse overheden en onderwijsinstellingen naar de publieke Cloud gaan is: “Er is geen Nederlandse provider die een aanbod heeft dat zich kan vergelijken met dat van AWS (of Azure, of Google).”

En dat is de waarheid. De grote Amerikaanse techreuzen zijn veel eerder dan wij begonnen met het bouwen van hun platforms, hebben daar vele jarenlang miljarden in kunnen investeren, en hebben inmiddels een stevige voorsprong op Europese Cloud providers opgebouwd. Niet onbelangrijk: zij hebben die miljarden deels kunnen investeren omdat zij vanaf het begin de Amerikaanse overheid als klant hadden, die uiteindelijk de ontwikkeling van de platforms heeft gesteund door de garantie te geven dat er een grote afnemer zou zijn. De Amerikaanse overheid heeft nog nooit Cloud Diensten afgenomen bij Europese partijen als OVH, Hetzner of Leaseweb. Is dat ook niet van plan.

Dit raakt wel de kern van de uitdaging die wij in Europa hebben. Iedereen is het erover eens dat het wenselijk, en zelfs noodzakelijk is, om een sterke eigen Europese industrie te hebben. Wij willen dat bedrijven, particulieren en overheden hun data veilig kunnen opslaan en verwerken, met de sterke bescherming die Europese wet- en regelgeving biedt, en met de garantie dat die data niet door de overheid van een ander land opgeëist kan worden.

Wij willen ook dat kennis en skills aanwezig blijven in Europa. Wij willen dat ons onderwijs mensen kan opleiden voor de beroepen van de toekomst. Wij willen dat het Europese bedrijfsleven (ook niet-ICT organisaties) op wereldniveau mee kan doen, en wij begrijpen dat daar innovatie voor nodig is, en dat ook wij kunstmatige intelligentie zullen moeten beheersen.

Dit is allemaal geen optionele luxe. Wij, overheden, bedrijven en burgers, hebben dit nodig. Het zijn essentiële voorwaarden voor onze toekomstige onafhankelijkheid en soevereiniteit.

Als we gaan wachten totdat de Nederlandse en Europese industrie op eigen houtje platforms gaan bouwen die evenveel keuzes en opties bieden als die van de grote Amerikaanse en Chinese techbedrijven gaat het simpelweg nooit gebeuren.

Het is door nu een actief beleid te gaan voeren dat erop gericht is om de eigen sector te helpen groeien en investeren dat wij op termijn de ambitie kunnen hebben om volwaardige alternatieven te krijgen.

Wij moeten niet alleen maar uitgaan van wat er allemaal te koop is in de Amerikaanse Cloud. Wat wij wel kunnen doen is verstandig en rationeel beleid maken en uitvoeren. De basis van een Cloud beleid moet zijn aandacht hebben voor wat wij nodig hebben, op basis van de eisen die wij aan onze diensten stellen. Aan welke van onze eisen moet een platform voldoen om het te kunnen leveren? En op basis daarvan: welke provider kan dit leveren?

Natuurlijk heeft geen enkele Nederlandse partij het aanbod van Amazon. De vraag is ook niet: hebben we een partij die het aanbod benadert, maar: hebben we partijen die kunnen leveren wat wij nodig hebben voor een specifieke dienst?

Die basis is wel degelijk aanwezig in Nederland. Wij hebben een sterke industrie die nu al duizenden klanten bedient in de gezondheidszorg, in de financiële wereld, in de logistieke sector en vele anderen. Dit zijn stuk voor stuk veeleisende gebruikers die geen compromissen maken als het op de belangrijke punten aankomt. Het is een industrie waar kennis aanwezig is, waar professioneel gewerkt wordt, waar de nodige certificeringen aanwezig zijn en gevestigde, solide bedrijven actief zijn.

Een Cloud beleid van de overheid zal moeten accepteren dat de Nederlandse en Europese providers vandaag niet alles in huis hebben. Ook erkennen dat wij iets zullen moeten inboeten aan gemak. Alles van één leverancier in één transactie afnemen zal misschien niet altijd mogelijk zijn. En sommige functionaliteiten zullen wellicht niet (meteen) beschikbaar zijn.

De overheid zal soms ook moeten accepteren dat bij publieke internetinfrastructuur digitale soevereiniteit belangrijker kan zijn dan kostenbesparing.

Het is alleen op de voorwaarde dat de overheid zich bereid toont om mee te denken met de sector, en de wil toont om waar mogelijk ICT-diensten van de eigen industrie af te nemen dat het mogelijk zal zijn om op termijn de investeringen te maken die noodzakelijk zijn om op hetzelfde niveau als de Amerikanen en de Chinezen te komen. Niemand kan dit soort investeringen maken zonder klanten.

De eerste stap zal moeten zijn dat de overheid en de Nederlandse Cloud sector met elkaar om de tafel gaan. Om met elkaar te inventariseren wat de overheidsdiensten nodig hebben, en welke producten en diensten nu al, zonder extra investeringen, beschikbaar zijn (en dat zal meer zijn dan sommige denken). Het laaghangende fruit te identificeren. In een vervolgtraject kan gekeken worden naar welke diensten die nog niet aangeboden kunnen worden de overheid in de toekomst over zou willen beschikken, zodat de sector daar, samen met de gebruikers, naar toe kan werken. Een gap- analyse. Dit in een eerlijke en open dialoog.

Het doel van deze samenwerking moet ook zijn om de knelpunten te inventariseren, en om samen een strategie uit te werken die het makkelijker kan maken voor overheden om bijvoorbeeld opdrachten via één loket bij verschillende partijen uit te zetten. Kortom, de basis te leggen voor een coalitie waarin alle stakeholders samen kunnen werken aan een sterke, innovatieve en soevereine eigen Tech industrie.

Dutch Cloud Community, als brancheorganisatie en vertegenwoordiger van de Nederlandse Cloud industrie, biedt zich graag aan om deze dialoog te faciliteren.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl