Al onze activiteiten richten zich op de kernthema's; kwaliteit, veiligheid, vertrouwen en onderwijs

Kwaliteit

We zetten ons elke dag in voor het profileren en positioneren van onze sector als een zelfstandige, snelgroeiende en sterke dienstensector. Ook zorgen we voor een duidelijk profiel bij onze leden en verbeteren we hiermee de concurrentiepositie van leden ten opzichte van andere aanbieders. 

De leden van Dutch Cloud Community bieden kwalitatief hoogwaardige hosting-, cloud- en internetgerelateerde diensten. Hierdoor maken het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid met een gerust hart en vol vertrouwen gebruik van de diensten van onze leden.

Veiligheid

De samenleving moet kunnen vertrouwen op beschikbaarheid en continuïteit, voldoende bescherming van informatie en privacy, toepassing van wet- en regelgeving en preventie en bestrijding van cybercrime. We richten ons dan ook op kwalitatieve dienstverlening, en promoten certificeringen, audits en keurmerken. We participeren en werken onder andere samen met het PIV (Platform Internetveiligheid) van het ECP, het NCSC, NEN, Abuse-IX, Nationale Politie, het ministerie van Justitie, het ministerie van Economische Zaken, Thuiswinkel en NOREA.

Ook in Europa zijn we actief. De Dutch Cloud Community heeft een belangrijk aandeel in CISPE en is betrokken bij de Nederlandse tak van het GAIA-X project. We nemen actief deel aan debatten en werken samen met andere organisaties binnen Nederland en Europa om de waarden waar wij voor staan te promoten en het internet verder te ontwikkelen.

Abuse vormt op dit moment een belangrijke uitdaging in de hosting-, cloud- en internetsector. Door onze participatie in allerlei samenwerkingsverbanden zijn we in staat om problemen in relatie tot abuse op een adequate manier op te lossen. Een voorbeeld hiervan is onze deelname in het Anti Abuse Netwerk (AAN), een coalitie voor een schoner en veiliger internet door een effectieve aanpak van abuse op internet. 

Vertrouwen

Leden van de Dutch Cloud Community moeten zich houden aan een Code of Conduct. In deze gedragscode staat onder andere beschreven op welke wijze onze leden met hun klanten, hun personeel en met elkaar moeten omgaan (zonder de onderlinge concurrentie te beperken).

Ook staat erin vermeld hoe leden moeten omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun rol in de economie als geheel. Hierdoor maakt het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid met een gerust hart en vol vertrouwen gebruik van de diensten van onze leden.

Onderwijs

We participeren in diverse organisaties, platforms en overlegorganen – waaronder Cloud IT Academydie zich bezighouden met het thema IT-onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast onderhouden we intensieve contacten met onderwijsinstellingen. Bij onderwijsprojecten op verschillende niveaus, van MBO tot universitair, zijn we aanjager en deelnemer.