• Home
  • Nieuws
  • Wire
  • Nieuws & Blogs – Deel 2 Leveranciersmanagement: van idee tot business case – bepalen wat u zoekt
Deel 1 Leveranciersmanagement: digitalisering en de verantwoordelijkheid voor goede zorg

Nieuws & Blogs – Deel 2 Leveranciersmanagement: van idee tot business case – bepalen wat u zoekt

Bron: Nieuws & Blogs

Vorige week kondigden we een blogreeks aan rond het thema ‘leveranciersmanagement in de zorg’. Dit thema is een belangrijk onderwerp binnen NEN7510, maar ook binnen een groter kader. Het is een algemene tendens dat steeds meer digitale middelen worden gebruikt in de zorg en dat steeds meer zaken worden uitbesteed aan externe partners. Na ons inleidende blog is het vandaag tijd voor deel 2 in de reeks, waarbij we ingaan op de eerste stap bij uitbesteding: bepalen wat u nou eigenlijk precies zoekt.

Het klinkt misschien wat raar om, in het kader van leveranciersmanagement, een blog te schrijven over de business case. Maar toch is dit een belangrijke stap in alles dat met leveranciersmanagement te maken heeft. Om uiteindelijk weloverwogen de juiste leverancier te kunnen selecteren, zal namelijk eerst een goede uitvraag moeten worden gedaan (meer hierover in deel 3 uit de blogreeks). En om na verloop van tijd te kunnen beoordelen of de leverancier naar tevredenheid in uw behoeften voorziet (blog #7), dienen die behoeften éérst expliciet te worden gemaakt. Oftewel: een beter leveranciersmanagement, begint bij jezelf.

Business case

In het kader van onze blogreeks doelen we met de ‘business case’ niet op een specifieke methode of een specifiek document. Het gaat ons meer in brede zin om het proces waarbij wordt onderzocht welke waarde het project toevoegt en hoe dat zich verhoudt tot de investering. Daarbij wordt o.a. gekeken naar:

  • Welk probleem proberen we op te lossen, en welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk?
  • Wat is de aanleiding, welke stakeholders zijn er, hoe verhoudt het project zich tot de strategie en doelstellingen? Op basis van welke criteria nemen we besluiten?
  • Welke voor- en nadelen zijn er, welke kosten voorzien we en wat levert het project ons op? Staat dit tot elkaar in verhouding, en welke risico’s zien we?

Casus beeldbellen

Beeldschermzorg kan een manier zijn om zorg te blijven verlenen, ondanks de contactbeperkingen die COVID-19 ons brengt. Maar beeldbellen kan ook een oplossing zijn voor andere problemen; zo wordt het behandelen van mensen die slecht ter been zijn of afgelegen wonen vereenvoudigd. En misschien zijn er nog wel andere aanleidingen om als zorginstelling voor beeldbellen te kiezen. Het is belangrijk om stil te staan bij wat precies de aanleidingen zijn om dit inkoopproces op te starten. Anders kunt u niet bepalen aan welke eisen het product precies moet voldoen en is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de juiste stakeholders bij het proces te betrekken, waardoor u verderop in het proces input mist.

Als helder is welk probleem precies wordt opgelost en welke oplossingsrichting daarvoor het meest geschikt is, kan met de inbreng van de relevante belanghebbenden een concretiseringsslag worden geslagen. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat precies de eisen en wensen zijn aan de in te kopen applicatie voor beeldschermzorg en kunnen potentiële leveranciers worden gevraagd om een aanbod te doen. Meer daarover in ons volgende blog in deze reeks.


Deze blog is geschreven in samenwerking met Alexander Freund

Dit bericht is afkomstig van één van de leden van ISP Connect, zie hier de bron.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl