Terugblik op ALV en BBQ

Donderdagochtend keken wij nog met enige angst uit het raam naar de regen die met bakken uit de hemel viel. De kans op een zonnige en vooral droge Summer BBQ leek wel erg klein.

Maar geleidelijk aan trokken de wolken weg en tegen de tijd dat de eerste gasten bij Down Under aankwamen was het uiteindelijk prima weer geworden. Precies zoals je het graag zou willen voor een BBQ.

Het was gezellig druk, het eten was lekker, en het NK Serverwerpen was weer eens topsport, voor het eerst gewonnen door een Duitse deelnemer, Michael Nitsche van Flexoptix. Bekijk hier de foto’s!

Voor het feestje moest er nog wel even tijd gemaakt worden voor verenigingszaken. Het interim-bestuur was nu 10 maanden aan de slag en wilde de leden bijpraten over wat er allemaal in de afgelopen maanden gebeurd is, en de plannen voor de toekomst bespreken met de leden.

Het valt op (in heel positieve zin) hoe betrokken de leden zijn met de branchevereniging. De opkomst was opnieuw heel hoog, en er waren levendige discussies over verschillende onderwerpen. Dutch Cloud Community is in die zin een echte en hechte gemeenschap. En dat is mooi om te zien. Daar horen ook discussies bij.

Dat bleek ook wel uit de resultaten van de leden enquête waar Ruud een samenvatting van deelde. De Net Promoter Score is hoog (+57), zo ook de Net Loyalty Score (+68). Wij zullen de enquête regelmatig opnieuw doen. Het begint echt nuttig te worden als je door de tijd heen kunt zien wat de ontwikkeling van die metrics is.

De focus van DCC is al sinds vorig jaar bezig te verschuiven naar een versterkte wet-en regelgeving agenda. Dat vertaalt zich naar bijna alle activiteiten van de vereniging. Ook naar de organisatie. Het bestuur wil graag één directeur/aanspreekpunt hebben, ondersteund door een operations manager, die actief samenwerkt met de verschillende werkgroepen en ondersteunende partijen van de vereniging om invulling te geven aan de agenda. Leden merkten op dat de taakverdeling en de precieze invulling nog niet helemaal helder zijn. Hier mag het bestuur samen met het management team de komende maanden nog aan sleutelen, om begin 2024 de nieuwe organisatie helemaal operationeel te hebben.

Jacqueline gaf een toelichting op de vernieuwde Code of Conduct, en de vernieuwde gedragscode abusebestrijding. Die zullen nog met alle leden en andere stakeholders gedeeld worden voordat ze definitief gepubliceerd zijn.

De statuten van de vereniging krijgen een update. Stemrecht wordt vereenvoudigd, de tekst wordt aangepast aan het verenigingsrecht. Omdat er een quorum vereiste is voor die aanpassing zal een online verkiezing gehouden worden. De leden ontvangen de voorgestelde statuten per mail, en mogen dan tijdens een bepaalde periode hun stem uitbrengen.

Veel discussie was er rond het voorgestelde groepslidmaatschap. Dit was een vereenvoudiging van het lidmaatschap van grotere organisaties die met meerdere labels aangesloten willen zijn bij de vereniging. Opdracht van de leden aan het bestuur was om hier toch nog maar eens naar te kijken.

Afsluitend was de stemming om vier van de interim-bestuurders tot permanent bestuur te benoemen. Per acclamatie keurden de leden de benoeming goed. Leden die belangstelling hebben in een bestuursfunctie wordt gevraagd om zich te melden, in de ALV van januari zal er een verkiezing volgen om het bestuur verder aan te vullen.

Groet, Simon

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl