• Home
  • Nieuws
  • Update over de CSAM scan resultaten 2023

Update over de CSAM scan resultaten 2023

Onlangs werd het bestuur van Dutch Cloud Community gewezen op de resultaten van de CSAM Dutch Hosting monitor 2023. De monitor is een scan die periodiek de ontwikkeling van CSAM-materiaal in Nederland analyseert. CSAM staat voor Child Sexual Abuse Material, een gevoelig onderwerp waar logischerwijs niemand mee geassocieerd wil worden. Wij hebben als Nederlandse sector historisch gezien een minder goede reputatie wat betreft aanwezig en gevonden materiaal wat in ons land is gehost. Deze reputatie is overigens een stuk beter door verschillende maatregelen die mede vanuit de sector zijn genomen. Zie ook ons bericht hierover uit 2022.

Het weren van CSAM-materiaal kan voor een hoster soms een kat en muisspel zijn. Materiaal dat van de ene server is verwijderd duikt soms elders weer op. Deels is dit te automatiseren voor bekend materiaal, maar uiteraard werkt dit niet voor nieuw materiaal.

 
Het is dan ook belangrijk om te weten dat geen enkele hoster 100% kan voorkomen dat dergelijk materiaal op zijn servers terecht kan komen. Cruciaal is de opvolging van meldingen. Een hoster die hier laconiek mee omgaat kan ervoor zorgen dat materiaal lange tijd beschikbaar blijft en verder verspreid kan worden. Daarom wordt in de Monitor ook heel duidelijk gekeken naar opvolging van dergelijke NTD verzoeken rondom CSAM-materiaal. En dan met name de snelheid van opvolgen door een hoster na een melding.
In het rapport wat is opgesteld door TUDelft, die ook de Monitor heeft ontwikkeld en jaarlijks uitvoert, komen een aantal bevindingen naar voren in vergelijk met vorige scans.

De belangrijkste bevindingen:
  • ten opzichte van vorig jaar is er minder CSAM-materiaal gehost in Nederland
  • de tijdsduur voor opvolging om CSAM-materiaal te verwijderen is helaas toegenomen ten opzichte van de vorige scan uit 2021, deels te verklaren door de gewijzigde manier van meten.
  • de meeste bekende partijen uit de vorige scans volgen sneller op, een enkele doet het slechter
  • nieuwe partijen doen het veel slechter qua opvolging van verzoeken

We zijn gerust om te lezen dat de leden van onze community niet in de lijst van bewust nalatige hosters voorkomen.Leden van brancheorganisatie Dutch Cloud Community hebben zich ook allemaal verplicht om een strikte gedragscode na te leven. We blijven onze zorgen houden over partijen die dit onderwerp minder serieus lijken te nemen. Inmiddels wordt ook vanuit politiek Den Haag gekeken naar welke strafrechtelijke maatregelen kunnen worden genomen richting hosters die onvoldoende opvolging geven aan NTD verzoeken. Bestuursrechtelijke aanpak is daarin het sleutelwoord.
Dit is een belangrijke ontwikkeling en wij willen de partijen die minder serieus omgaan met NTD verzoeken bewegen dit alsnog te doen
.

Meer informatie:

CSAM-rapportage TU Delft 2023 | Beleidsnota over bestuursrechtelijke aanpak

 

(Bron: Dion Goudkuil namens Dutch Cloud Community)

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl