• Home
  • Nieuws
  • Eerste reacties op regeerakkoord positief vanuit de sector

Eerste reacties op regeerakkoord positief vanuit de sector

Gisteren heeft Rutte IV haar agenda voor de komende 4 jaar toegelicht. Hoe staat het nu met het ‘digitaal gehalte’ in dit programma op hoofdlijnen? Zoals jullie weten voert Dutch Cloud Community haar Public Affairs uit via DINL in de persoon van Michiel Steltman.

In vakblad Computable is vandaag een eerste reactie al verschenen.

Als directeur van de Stichting DINL (Digitale Infrastructuur Nederland), is hij blij verrast over de aandacht die digitalisering krijgt in het coalitieakkoord. Hij bestrijdt de opvatting dat de acht hoofdpunten tellende paragraaf over dit thema weinig concreet is. De ambities die de coalitiepartners uitspreken, zijn volgens hem allerminst vrijblijvend.

Neem bijvoorbeeld het streven om uit te groeien tot het digitale knooppunt van Europa. ‘Daaruit spreekt het voornemen om meer de regie te nemen op de brede digitale infrastructuur,’ legt Steltman uit. ‘Daar hebben we jarenlang voor geknokt,’ zegt hij. Hij is erg tevreden met het plan om niet alleen over de klassieke telecominfrastructuur meer regie te voeren maar ook over allerlei basisfuncties zoals de datahub, datacenters, zeekabels, het internetknooppunt AMS-IX en ondersteuning van hosting en de cloud.

Erg positief vindt hij ook de wijze waarop de coalitie de publiek-private samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven wil invullen. Voorheen beperkte het kabinet zich tot het maken van beleid. Vervolgens kon het bedrijfsleven alles uitvoeren. Die scheiding vervalt. Thans wordt aangekoerst op een gezamenlijke aanpak waarbij alle stakeholders nauw zijn betrokken; een benadering waar DINL altijd voor heeft gepleit. De collectieve aanpak is door deze passage in het coalitieakkoord bekrachtigd, concludeert Steltman. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Digital Trust Center (DTC), overheden, bedrijven en wetenschappers gaan de handen ineenslaan.

Hij wijst erop dat de digitale paragraaf expliciet een fundament legt voor het beleid in de komende jaren. ‘Het zijn geen obligate zinnetjes,’ aldus de spreekbuis van DINL. Eveneens gunstig vindt hij het voornemen van de coalitie om te investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hij gaat ervan uit dat de privacywet GDPR hierdoor beter is te handhaven. Minstens zo belangrijk is de aankondiging de samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders te versterken. Het Agentschap Telecom, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de AP moeten meer gelijk optrekken. Zeker op gebied van cybersecurity is dat hard nodig.

Steltman is ook verheugd dat de coalitie meer gaat letten op de uitvoerbaarheid van wetgeving, iets waar het de afgelopen jaren sterk aan heeft ontbroken. ‘De praktische kant krijgt meer aandacht.’ Volgens hem groeit het besef dat nieuwe wetten en maatregelen weinig zin hebben als ict het niet aan kan en deze in de praktijk niet gaan werken. Last but not least is de aankondiging dat de positie van de Tweede Kamer wordt versterkt. Het parlement krijgt een betere ondersteuning. De Griffie, de Dienst Analyse Onderzoek en het Bureau Wetgeving krijgen meer middelen. Samenvattend concludeert Steltman dat belangrijke stappen zijn gezet in de goede richting.

Over het algemeen goed nieuws voor onze sector dus in dit nieuwe regeerakkoord:

  • Voor het eerst in de geschiedenis een eigen, aparte digitale paragraaf
  • Kansen voorop
  • Eindelijk erkenning voor eerdere vraagstelling DINL voor regie op digitale infra, in “NL als digitale hub”
  • Erkenning voor Publiek Private Samenwerking op gebied van weerbaarheid
  • Betere samenwerking tussen toezichthouders (horizontale regie)
  • Open Source wordt specifiek genoemd
  • Uitvoeringstoets op de rol van ICT

 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl