• Home
  • Nieuws
  • De energiebesparingplicht is van ons allemaal

De energiebesparingplicht is van ons allemaal

In Nederland is er de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht is van toepassing als het gezamenlijk jaarlijks energiegebruik van gebouw(en) en activiteiten op een locatie vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas(equivalent) is. Met de energietransitie die gaande is wordt hier steeds meer importantie aan gegeven. En er wordt steeds meer ook gekeken naar IT.

Een kleine achtergrond: de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Met deze erkende maatregelenlijsten (EML) kunnen bedrijven voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht. Zijn alle toepasselijke erkende maatregelen uitgevoerd die van toepassing zijn dan voldoet men aan de energiebesparingsplicht. In Nederland zijn de EML lijsten de basis geweest voor de MJA convenanten, de Meer Jaren Afspraken. In de afgelopen 20 jaar werden de meest energie intensieve sectoren, waaronder de IT, daarop getoetst. Als sector scoorden we steevast bovenin als meest efficiente en vergroende sector.

Dit jaar is er weer een grote upgedate van de EML waarin veel is veranderd. Ze bestaat niet meer uit 19 afzonderlijke bedrijfstaklijsten, maar uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met behulp van het stappenplan op www.rvo.nl/energiebesparingsplicht kunnen informatieplichtige organisaties bepalen welke onderdelen van de EML voor hun locatie(s) van toepassing zijn. In het rapportageformulier in eLoket worden indieners ook naar de voor hen relevante onderdelen van de EML geleid.

Let wel, op deze lijsten staan waarschijnlijk niet alle energiebesparende maatregelen die bedrijven in hun specifieke situatie met deze terugverdientijd kunt uitvoeren. De overheid vindt echter de EML voldoende om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit is de EML-systematiek zoals nu gehanteerd.

Meer en meer focus op IT, monitoring en handhaving

Waar EML oorspronkelijk vooral keek naar de datacenter kant, wordt er steeds meer gekeken naar de IT kant. In de nieuwe maatregelen wordt gestuurd op virtualisatie en consolidatie toe bij servers en geautomatiseerd energiebeheer in op servers. Daarnaast wordt er ook steeds meer gekeken naar handhaving door de omgevings diensten. Zowel direct of indirect via het datacenters moet de eigenaar van de IT kunnen aantonen hieraan te voldoen. Er zijn nog geen boetes uitgedeeld maar de verwachting is dat dit in de toekomst gaat gebeuren.

En, … kijkend naar Europese maatregelen is dit nog maar het begin. Steeds meer komt de focus te liggen op energie efficiency, besparing en recycling. Maar vooral ook monitoring wat er gebeurd en daarin zal iedereen in moeten voldoen. Net als op het gebied van security zien we steeds meer regelgeving verschijnen en dus ook accountability en de bijbehorende administratie.

Meer informatie over de specifieke maatregelen is te vinden op de Informatiebank Erkende Maatregelen Energiebesparing (EML) van RVO: https://data.rvo.nl/eml

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl