• Home
 • Nieuws
 • Informeren, informeren en nog eens informeren

Informeren, informeren en nog eens informeren

Zoals je als trouwe lezer van de DCC nieuwsbrief weet, is het bestuur en het management van Dutch Cloud Community bezig om haar koers voor de komende jaren te plotten.

Onze leden hebben hier eind 2022 en dit voorjaar op verschillende manieren al input op gegeven. Simon en ik hebben al groot aantal leden al 1 op 1 gesproken en dat geeft weer veel inzicht in wat er van DCC verwacht wordt.

Vinger aan de pols

Onze leden zullen binnenkort een tevredenheid enquête in hun mail tegemoet
kunnen zien. Want we willen als vereniging de vinger regelmatig aan de pols
houden. Wat is de mate van tevredenheid, wat zijn zaken die anders of beter
kunnen. Maar ook zetten we onze middelen op de juist manier in. Vragen die we stellen en die we regelmatig zullen gaan stellen. Want sentiment is veranderlijk en als bestuur en directie voelen we de noodzaak om -nog meer- op de actuele behoefte te reageren.

Informeren

Centraal in wat we als vereniging doen, staat nu dus het woord informeren. Want
zoals al vele malen aangehaald, er komt veel op ons af als sector. En ook al is
bepaalde regelgeving ondanks inspanningen niet meer te keren, dan nog blijft er altijd de noodzaak om onze leden en relaties goed te informeren over wat er aankomt, wat al van kracht is, voor wie het geldig is, en wat je er als bedrijf aan kunt doen om ermee om te gaan.

Hoe

Een blog als dit biedt niet voldoende ruimte om in detail aan te geven wat we willen doen als het gaat om informeren nu en in de komende tijd.
Maar laat ik proberen een kort overzicht te geven.

 • Informatiesessies: We zullen fysiek en online vaker informatiesessies
  Dit doen we of zelf, of in samenwerking met. Sommige
  sessies zijn opgezet speciaal rond een thema en andere worden meer in
  bestaande formats (zoals een netwerkbijeenkomst of
  werkgroep sessie) meegenomen. Voorbeelden zijn:

  • de NIS2 informatiesessie op 9 mei aanstaande, verzorgd vanuit het
   juridisch team dat nu reeds 3 jaar actief is binnen DCC;
  • een netwerkbijeenkomst op 1 juni waarin licentieproblematiek en –
   taktiek wordt besproken. We hebben het onder meer over de Fair
   Software Licensing Principles die door de collega’’s van CISPE
   twee jaar geleden zijn geïntroduceerd;
  • een informatiesessie op 7 juni aanstaande, waarin het hoe en
   waarom van DDoS weerbaarheid wordt behandeld, dit doen we in
   samenwerking met de toezichthouder, de Rijksinspectie Digitale
   Infrastructuur (RDI) (tot voor kort het Agentschap Telecom);
  • een informatie bijeenkomst met het Team High Tech Crimes van de
   Landelijke Politie en het Openbaar Ministerie op 21 september
   waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe wij, samen, een
   schoon en veilig Nederlands internetlandschap kunnen maken. Wat
   kan de overheid doen om ons bij te staan, en hoe kunnen wij de
   handhaving en opsporingsdiensten bijstaan, zonder dat wij daarmee
   onze belangrijke verplichtingen naar de privacy van onze klanten
 • Info papers: We zien door de bomen het bos niet meer is een terechte
  uitspraak als het gaat om de vele wetgevingsstukken die voor onze sector
  spelen en op afzienbare termijn gaan spelen. En omdat veel documenten
  over deze dossiers niet heel makkelijk te lezen zijn, hebben we het
  initiatief genomen om zogenaamde info papers of ook wel position papers
  te ontwikkelen voor onze leden en achterban. Waarmee we op een
  overzichtelijke wijze een assessment geven van een dossier, de impact, de
  achtergrond en bijvoorbeeld de tijdlijn ervan.
 • Werkgroepen: Reeds bekend natuurlijk maar de werkgroepen zijn
  essentieel vanuit hun specialistische kennis om te informeren waar
  En informatiesessies georganiseerd vanuit deze teams zijn in
  ontwikkeling. Die mogelijkheid willen we niet onbenut laten.
 • Samenwerkingen: Zoals met Team High Tech Crimes waar een sessie
  in september mee wordt georganiseerd en zoals met het RDI met
  informatiesessies die gezamenlijk opgepakt worden over NIS2 en DdoS

Tot slot

We zijn de nadruk meer op het informeren van onze leden en achterban aan het leggen. Ik hoop dat dit nu ook meer zichtbaar wordt. En het draagt bij aan de geleidelijke verandering van koers die Dutch Cloud Community doormaakt. En die in een nog te plannen Algemene Leden Vergadering ook verder toegelicht zal gaan worden. Ondertussen staan we altijd open voor suggesties en ideeën. Geef die ook door aan Simon of mij of aan onze bestuursleden. Want in het collectief is waar de kracht van iedere gemeenschap ligt.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl