Een veilig en open internet

De samenleving moet kunnen vertrouwen op beschikbaarheid en continuïteit, voldoende bescherming van informatie en privacy, toepassing van wet- en regelgeving en preventie en bestrijding van cybercrime. We richten ons dan ook op kwalitatieve dienstverlening, en promoten certificeringen, audits en keurmerken.

We participeren en werken onder andere samen met het PIV (Platform Internetveiligheid) van het ECP, het NCSC, NEN, Abuse-IX, Nationale Politie, het ministerie van Justitie, het ministerie van Economische Zaken, Thuiswinkel en NOREA.

Op deze pagina lees je alles over:

Samenwerking

Ook in Europa zijn we actief. De Dutch Cloud Community heeft een belangrijk aandeel in het CISPE en is betrokken bij de Nederlandse tak van het GAIA-X project. We nemen actief deel aan debatten en werken samen metandere organisaties binnen Nederland en Europa om de waarden waar wij voor staan te promoten en het internet verder te ontwikkelen.

Abuse vormt op dit moment een belangrijke uitdaging in de hosting-, cloud- en internetsector. Door onze participatie in allerlei samenwerkingsverbanden zijn we in staat om problemen in relatie tot abuse op een adequate manier op te lossen. Een voorbeeld hiervan is onze deelname in het Anti Abuse Netwerk (AAN), een coalitie voor een schoner en veiliger internet door een effectieve aanpak van abuse op

Waarom?

Door deelname en medewerking aan al deze organisaties zorgt DCC ervoor dat leden en partners snel en gemakkelijk toegang hebben tot het nieuws, het verkrijgen van certificaten, aansluiting bij organisaties, hulp bij beveiliging, representatie in de industrie en meer. 

Daarnaast draagt het bij tot een veilig en open internet voor consumenten, bedrijven en instanties. Dit bevordert de vraag naar online diensten.

Zo zorgen we voor een betere en veiligere dienstverlening door, en meer bedrijfsgroei voor onze leden en partners.

Organisaties

PIV - Platform Internet Veiligheid
Het Platform Internetveiligheid (PIV) stelt zich ten doel een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid voor internetgebruikers. Het platform biedt een neutrale plaats waar op strategisch niveau dialoog kan plaatsvinden zodat concrete afspraken en initiatieven tot stand komen.

NCSC - Nationaal Cyber Security Centrum
Als expert werken het NCSC aan een digitaal veilig Nederland. De digitale infrastructuur is van levensbelang: voor het betalingsverkeer, schoon water uit de kraan en om de voeten droog te houden. Het NCSC is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

NEN - Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
Wij verbinden partijen en belanghebbenden en zorgen we ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Dit doen ze in nationale en/of internationale normcommissies. Daarnaast ondersteunen we ook de toepassing en het gebruik van normen in de praktijk door middel van trainingen en bijvoorbeeld praktijkgidsen.

AbuseIX - Abuse Information Exchange
ABuseIX vertegenwoordigt een deel van de markt van Nederlandse internetproviders en heeft ten doel de informatievoorziening over botnets en andere vormen van internet-abuse in Nederland te verbeteren door data over besmettingen vanuit verschillende bronnen op een centraal punt te verzamelen en te correleren.

Nationale Politie
De Nationale Politie is het landelijke politiekorps waaronder alle politie- eenheden vallen.

Ministerie van Justitie
Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen.

Ministerie van Economische Zaken
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie.

Thuiswinkel
Online shoppen doe je bij webwinkels met het Thuiswinkel Waarborg. Pas na uitgebreide toetsing op het gebied van wet- en regelgeving, veiligheid en financiële stabiliteit mogen webshops het keurmerk voeren. Zo weet je zeker dat je zaken doet met een betrouwbare webwinkel.

NOREA
NOREA is de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland en beheert het register van gekwalificeerde IT –auditors (RE’s). De organisatie heeft ca. 1700 leden en 300 aspirant-leden (d.w.z. IT-auditors in opleiding). Het register geeft aan opdrachtgevers en derden de mogelijkheid om vast te stellen of iemand op grond van zijn of haar opleiding en ervaring heeft voldaan aan de eisen die door de beroepsorganisatie worden gesteld.

CISPE - Cloud Infrastructure Services Providers in Europe
CISPE is a non-profit trade association for infrastructure as a service (IaaS) cloud providers in Europe. It was started to aid IaaS providers in explaining their business model to policymakers. The association aims to advocate for an EU-wide cloud-first public procurement policy and engage for a European Digital Single Market including the promotion of high-level security and data protection rules/standards as well as avoiding vendor lock-in.

GAIA-X
In 2019 is in Europa door de verschillende Europese overheden waaronder Duitsland en Frankrijk een nieuw initiatief gelanceerd met de naam GAIA-X. GAIA-X is bedoeld om cloud en edge diensten van Europese aanbieders te verenigen in een data-infrastructuur met gemeenschappelijke regels, normen en technologieën. Organisaties die deelnemen aan GAIA-X moeten deze regels en normen naleven en leveren diensten op basis van technologieën die door alle deelnemers van GAIA-X worden onderschreven.

AAN - Anti Abuse Network
AAN is een verbond van ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen die actief zijn betrokken bij het digitale fundament van de Nederlandse economie. Wij werken aan een veilige en betrouwbare online infrastructuur voor alle Nederlanders.

Contact

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over het thema veiligheid.