• Home
  • Nieuws
  • Update werkgroep duurzaamheid van Dutch Cloud Community

Update werkgroep duurzaamheid van Dutch Cloud Community

De werkgroep duurzaamheid van Dutch Cloud Community begint nu vorm te krijgen. Tijdens onze sessie in juni hebben we stappen gezet met de scoping van twee taskforces die aan de slag gaan met de verduurzaming van de Cloud in de komende jaren.

We hebben ervoor gekozen om ons te richten op twee verschillende, maar gerelateerde, gebieden.

De eerste taskforce wordt een samenwerking tussen vertegenwoordigers van de datacenterindustrie en de gebruikers, de Cloud providers. Hierin werken Dutch Cloud Community en de Dutch Datacenter Association samen om data en expertise van beide specialismen te bundelen. Dit team richt zich op de interactie tussen de omgeving van het datacenter en de efficiëntie van de IT. Het doel is om duurzaamheid niet meer geïsoleerd te bekijken, maar gezamenlijk door de hele stack heen. Wat is de invloed van de omgeving op de IT zelf?

Dit team gaat in eerste instantie aan de slag met twee onderzoeksvragen:

  1. De interactie tussen de koude lucht in het datacenter en het stroomverbruik van de servers. Gaat het verbeteren van de PUE van het datacenter ten koste van de efficiëntie van de servers van de gebruikers?

  1. De verdeling van het energieverbruik in de servers zelf en de variaties daarvan. Welk percentage van het verbruik gaat naar de CPU’s, naar de ventilatoren, enzovoort, en hoe verandert dit als de omstandigheden waarin de servers opereren veranderen?

Op beide gebieden is momenteel voornamelijk anekdotische data beschikbaar. Men heeft bijvoorbeeld aanwijzingen dat wanneer de temperatuur van de koude lucht stijgt, de temperatuur van de CPU’s ook stijgt. Maar met hoeveel precies? Welke impact heeft dit op het stroomverbruik en op de verwachte levensduur van de servers? Hierover is nauwelijks data beschikbaar.

Het team zal data verzamelen en samenwerken met hogescholen om de data op een wetenschappelijk verantwoorde manier te analyseren en uiteindelijk breed beschikbaar te maken.

De tweede taskforce richt zich op het in kaart brengen van verbeteringen op de IT-laag.

Op gebieden zoals serverinstellingen, energieverbruik en databeheer (inclusief opschoning) valt veel winst te behalen, terwijl er nog maar weinig data beschikbaar is.

Het eerste aandachtsgebied van dit team is de hardware. Hoewel zij de invloed van software op het energieverbruik erkennen (oude code is bijvoorbeeld vaak complexer en vereist meer rekenkracht), zien zij software als een tweede stap.

Het eerste onderzoek zal zich richten op verbeteringen op hardware niveau: hierbij wordt gekeken naar het effect van instellingen zoals de energiebesparingsmodus, de ouderdom van de hardware en de belasting ervan. Daarnaast wil het team aandacht besteden aan de impact van slecht beheerde data. Wat is de impact van een data-cleanup? Hoe kunnen we gebruikers inzicht geven in de voordelen van actief databeheer? Bijvoorbeeld, hoe kunnen we klanten helpen een business case te maken voor het opschonen van hun data?

Ook met deze taskforce zullen we in eerste instantie data verzamelen en samenwerken met een hogeschool om de analyse en resultaten wetenschappelijk te onderbouwen, waarna we de bevindingen breed beschikbaar zullen maken voor de hele sector.

Na de zomervakantie gaan we verder met beide teams. Als je geïnteresseerd bent, laat het ons dan weten via info@dutchcloudcommunity.nl. Je kunt je nog aansluiten bij de projecten! Wanneer we in het najaar van start gaan, zullen we uiteraard regelmatig updates publiceren.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl