DCC against EU sanctions for internet censorship

  • Home
  • Nieuws
  • DCC against EU sanctions for internet censorship

(For English see below)

Dutch Cloud Community is zeer ontstemd over de Europese verordening van 1 maart 2022 waarmee de EU een webblokkade van verschillende Russische websites heeft ingesteld. Wij steunen hierbij A2B Internet, BIT en Freedom Internet die een rechtszaak op Europees niveau hebben aangespannen omdat zij de maatregel onrechtmatig vinden. Wij delen hun mening. De EU bevindt zich op een hellend vlak met dergelijke blokkademaatregelen die door politici en overheden worden opgelegd. De Unie ziet zichzelf als de hoedster van de mensenrechten en de fundamentele individuele vrijheden en haar instellingen moeten dienovereenkomstig handelen.

Meer info over deze rechtszaak

Dutch Cloud Community is very displeased with the European Regulation of 1 March 2022 with which the EU imposed a web blockade of several Russian websites. In this regard we support A2B Internet, BIT and Freedom Internet who filed a court case at the European level because they consider the measure unlawful. We share their view. The EU is on a slippery slope with such blockade measures being imposed by politicians and administrations. The Union sees itself as the guardian of human rights and fundamental individual freedoms and its institutions should act accordingly.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl