• Home
  • Nieuws
  • Digitale infrastructuur sector: “Deze tijd van crisis vraagt om een Nieuwe Economie”

Digitale infrastructuur sector: “Deze tijd van crisis vraagt om een Nieuwe Economie”

 In aanloop naar Prinsjesdag roepen vertegenwoordigers van de digitale infrastructuur sector het kabinet op tot de  realisatie van een ‘Nieuwe Economie’. De klimaatcrisis, de energiecrisis en de torenhoge inflatie laten volgens Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, Digitale Infrastructuur Nederland en de Fiber Carrier Association, zien dat een substantiële omslag in beleid noodzakelijk is.

Pleidooi voor een ‘Nieuwe Economie’

In het manifest “Naar een Nieuwe Economie” leggen de branches nadruk op vijf kerneigenschappen die in hun ogen essentieel zijn voor een Nieuwe Economie: maatschappelijke meerwaarde, duurzaam, digitaal, inclusief en open. “Wij willen hier concreet en actief invulling aan geven door te bouwen aan een hoogwaardige en betrouwbare digitale infrastructuur, als fundament voor de samenleving en economie van de toekomst. ICT maakt transities en verbeteringen mogelijk maar legt ook toenemende druk op het stroomnet”, aldus de brancheorganisaties.

Hierbij benadrukken de branches in te zetten op houdbare groei, hernieuwbare energie en efficiënte energiedistributie. Hun doel is om de ontwikkeling van duurzame gebouwen en systemen te stimuleren, waarbij de digitale infrastructuur gebruik maakt van innovaties die het energieverbruik zo laag mogelijk houdt.

De branches benadrukken daarnaast het belang van een open en bereikbaar internet. Ze pleiten ervoor het internet te beschouwen als een gezamenlijk bezit waarbinnen alle data gelijk zijn en iedereen veilig moet kunnen communiceren. “Het is belangrijk dat internetvrijheid, netneutraliteit en gegarandeerde versleuteling behouden blijven.”

Overheid als partner

Volgens de branches is een gedurfde en consistente aanpak nodig om verandering te realiseren, waarbij de overheid de centrale regie pakt. Daarnaast legt de sector nadruk op het belang van een bundeling van uitdagingen op het gebied van geopolitiek, innovatie, infrastructuur, energie en ruimte. Waar mogelijk in een effectieve samenwerking met private en particuliere partijen, met expertise en uitvoeringskracht. Hierbij vragen de branches om innovatief en realistisch uitvoerbaar beleid. “Zonder gezond en duurzaam verdienmodel, blijven groene ambities hangen in mooie woorden en goede bedoelingen, terwijl het belang zo groot is.”

Het volledige manifest is via deze link te lezen.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl