• Home
  • Nieuws
  • Nederlandse cloudsector gematigd positief over marktanalyse ACM

Nederlandse cloudsector gematigd positief over marktanalyse ACM

De Nederlandse cloud- en hostingector heeft met belangstelling kennis genomen van de marktstudie over clouddiensten van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). We herkennen ons in de analyses, maar missen in de studie wel aanbevelingen voor het oplossen van de dominantie van Amerikaanse aanbieders.

Clouddiensten essentieel

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dat clouddiensten essentieel zijn voor digitalisering en de digitale economie, en dat Nederland ten opzichte van de rest van Europa voorloopt met de inzet van cloud. In de marktstudie deelt de ACM de marktvoorspellingen voor de komende jaren. De analisten laten weten dat de komende drie jaar de markt voor clouddiensten in Europa zal verdubbelen. Ook wordt er geconstateerd dat drie Amerikaanse aanbieders een te dominant marktaandeel hebben. De oorzaak hiervoor is het gebrek aan interoperabiliteit en portabiliteit. Beide werpen drempels op voor afnemers om meerdere clouds te kunnen combineren en om gemakkelijk van cloudleverancier te wisselen. Dat kan marktverstorend werken, stelt de ACM.          

 

Cloudsector herkent zich in conclusies ACM

De Dutch Cloud Community, brancheorganisatie voor de cloud- en hostingsector, herkent zich in de analyses van de ACM. We zijn blij met hun conclusie dat clouddiensten de  hoeksteen zijn van digitalisering en de digitale economie, en dat concurrentie en het voorkomen van dominantie nodig is voor een gezonde markt. Ook kleinere, Nederlandse spelers moeten goede kansen op de markt van clouddiensten hebben. Niet alleen vanuit het perspectief van marktwerking, maar ook voor het verbeteren van de digitale soevereiniteit.

 

De aanbevelingen van de ACM voor het expliciet maken van verplichtingen voor interoperabiliteit en portabiliteit in de Digital Market Act (DMA) en de Data Act zijn naar ons oordeel terecht. Dat dwingt aanbieders tot actie en verkleint daarmee het risico op lock-in. Afnemers kunnen makkelijker wisselen van cloud service provider, en de kleinere aanbieders krijgen de mogelijkheid om mee te kunnen doen bij afnemers met een multi-cloud strategie.

 

Waarom zijn Amerikaanse partijen dominant?

Tegelijkertijd missen we in het rapport de analyse en aanbevelingen voor het oplossen van de root-causes van de dominantie van de Amerikaanse  aanbieders. De ACM kiest voor regulering: het steviger inzetten op verplichtingen voor portabiliteit en interoperabiliteit. De vraag waarom de Amerikaanse partijen zoveel meer konden profiteren van het schaalvoordeel dan Europese aanbieders, blijft onbeantwoord.

Drie factoren die een grotere rol spelen 

Als sector zien we namelijk drie andere factoren die, in plaats van portabiliteit, een veel grotere rol spelen: 

  1. De effecten van de publieke sector als afnemer van cloud. In de Verenigde Staten omarmde de overheid al vroeg publieke cloudservices en dat heeft bijgedragen aan een sterke positie voor de genoemde spelers in hun thuismarkt. n  Europa werd in de meeste lidstaten de inkoop van publieke cloud services door de overheid verboden waardoor kleinere spelers geen toegang kregen tot die markt. Dat effect werd versterkt door het feit dat Europese  overheden voor hun private clouds wel de technologie van partijen als Microsoft, VMware en Oracle inzetten, die daarmee de expansie van hun mondiale cloud services konden financieren.
  2. Daarnaast zijn er forse drempels voor de expansie van kleinere Europese aanbieders in de sterk gefragmenteerde Europese markt. Hierdoor zijn er nauwelijks Europese aanbieders bijgekomen met een vergelijkbare schaal als hun Amerikaanse concurrenten. 
  3. We zien dat de kosten van regulering onevenredig zwaar drukken op kleinere spelers. Regulering treft iedereen en de kosten voor maatregelen zijn voor iedereen even hoog.

     

Als er te weinig wordt gedaan aan die drie factoren is het wat ons betreft verre van vanzelfsprekend dat de aanbevelingen van de ACM in de praktijk het beoogde effect gaan hebben. 

 

ACM marktstudie vraagt om een vervolg

Het staat ook voor de Dutch Cloud Community vast dat interoperabiliteit, portabiliteit en het mogelijk maken om diensten van verschillende providers naadloos te combineren, bijdragen aan een gezondere cloudmarkt. Maar ze zijn geen panacee. Het ACM rapport moet naar ons oordeel een vervolg krijgen waarin de oorzaken van het achterblijven van de groei van Europese aanbieders beter worden uitgezocht, zodat ook daar een beleid voor kan worden ontwikkeld. Dat is niet alleen in het belang van de markt, maar ook voor onze positie als knooppunt en voor het behoud en versterken van onze digitale soevereiniteit.

 

Als cloudsector volgen we daarom met belangstelling de vervolgstappen van de Europese  wetsvoorstellen voor de DMA, de Data-Act, de Nederlandse uitwerking daarvan en de strategie voor het stimuleren van de Europese en Nederlandse cloudmarkt.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl