Bericht van de voorzitter

Als de nieuwe interim-voorzitter ben ik, met de rest van het bestuur, in de afgelopen maanden druk bezig geweest om het hele speelveld rondom het bestuur van Dutch Cloud Community inzichtelijk te krijgen.

Het hielp hierin enorm dat we ook konden leunen op de ervaringen en kennis van Frans en Dion uiteraard, maar zelfs daarmee kwam er een serieuze hoeveelheid werk1 op ons af.

Voor het bestuur werd al snel duidelijk dat we voor de planning van 2023 haast willen maken met de strategie wat betreft budget, grove planning en ambitie. Dit aangezien de budgetten en contributie die hiervoor nodig zijn, tijdens de afgelopen ALV nog wel goedgekeurd moesten worden. Namens het bestuur wil ik de aanwezige leden bedanken voor het vertrouwen in de gekozen weg, waardoor we nu vol kunnen inzetten op meer ondersteuning voor de public affairs agenda en de communicatie als brancheorganisatie.

Dit kwam natuurlijk niet geheel als een verrassing, aangezien we in de periode voor de ALV veel van de leden al gesproken hadden en wij de workload aan dossiers vanuit Brussel op ons af zagen komen, waardoor het belang hiervan voor de meesten duidelijk was.

Los van de meer dagelijkse gang van zaken, komen er zo nu en dan ook wat bijzondere items omhoog waar wij als brancheorganisatie bij betrokken worden of over geïnformeerd worden. Zo loopt er al een tijd een rechtszaak vanwege censuur vanuit de EU door gebruik van sancties, waarbij een aantal Nederlandse ISP’s gezamenlijk een rechtszaak zijn gestart tegen de EU. De proportionaliteit en legaliteit van de gekozen manier van ingrijpen wordt hierbij sterk betwijfeld.  En zo kwam ons ook recent het hele verhaal2 over de rechtszaak tussen Quad9 en Sony Entertainment ter ore.

Dan over naar de week van CloudFest. We zijn allemaal weer in grote getale naar Rust afgereisd om daar onder het genot van zon, een rondje golf, een hapje en een drankje met elkaar te overleggen over de branche, nieuwe ideeën en mogelijke innovaties.

CloudFest, en voor ons met name Dutch Night, waren een groot succes. Met meer dan 470 inschrijvingen en een soepele organisatie, waarbij we CloudSuppliers dit jaar echt wel even speciaal mogen bedanken voor hun inzet, was het voor iedereen weer een geweldige avond. Hierbij was de inzet van een vertrouwenspersoon en de communicatie vooraf een belangrijke factor, teneinde ook dit evenement een veilige omgeving voor iedereen te laten zijn3.

Kortom, ik denk dat wij ons als Dutch Cloud Community, in de afgelopen week speciaal, van onze beste kant hebben laten zien. Als voorzitter heb ik al veel mooie gesprekken gehad met leden en partners. We gaan de komende periode heel hard met de diverse dossiers aan de slag, waarbij we ook jullie input of zorgen graag willen horen. Dus neem contact op als je over bepaalde onderwerpen zorgen hebt, of juist wilt meewerken aan de uitvoering van de dossiers en de hapklare communicatie daarvan naar de leden.

De vereniging is voor ons en door ons, en er zijn diverse werkgroepen waarin we je input echt graag willen horen en kunnen gebruiken.

 

Groet,
Erik Bais

Dit blog is met de hand geschreven, niet met ChatGPT!

  1. Al die verschillende dossiers, zoals NIS2, DSA, CRA etc., staan nog los staan van de publiek-private overleg discussies betreffende zaken als “Meer aandacht nodig voor het ICT curriculum van MBO en HBO studenten” of “Notificatie van cybercrime-slachtoffers in samenwerking met politie en justitie met gebruik van het AAN netwerk”.
  2. In de rechtszaak tegen Quad9 eist Sony via de rechter dat een reverse DNS provider ingrijpt tegen inbreuk op copyright, terwijl Quad9 geen contract of contact heeft met Sony of de partij die mogelijk inbreuk pleegt. Op onze website heeft Simon over dit verhaal al een eerste stukje geschreven, maar ik heb het vermoeden dat de mogelijke gevolgen van deze rechtszaak impact kunnen gaan hebben op de gehele branche. Tijdens CloudFest is er dan ook overleg geweest met de Duitse brancheorganisatie ECO en de advocaat die namens Quad9 dit dossier beheert, om aan te horen wat de mogelijke vervolgstappen zijn of wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen worden. Zodra we meer informatie krijgen over het verloop of de impact van dit verhaal, zullen we hier zeker weer een update over geven.
  3. Dit jaar was het ook de eerste keer dat we een aangewezen vertrouwenspersoon hadden. Eén van de vragen die we hebben ontvangen naar aanleiding van onze eerdere communicatie, kwam neer op “Is dat nu nodig?” en het antwoordt was helaas “Ja”. Als vereniging is het belangrijk dat het voor alle mensen aanwezig een veilige omgeving is en als professionele netwerkbranche is dit één van de zaken die we hierin vooraf kenbaar wilden maken. Als wij als branchevereniging een diverse representatie van de samenleving willen laten zien, dan is het ook noodzakelijk dat we hierin volwassen omgaan met elkaar.

 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl