Enquête HR

Welkom en dank dat je deel wil nemen aan  deze enquête. Voor de nieuwe HR-werkgroep van de Dutch Cloud Community zijn we benieuwd naar je ervaringen, inzichten en relevante informatie in HR.

De enquête is bedoeld voor mensen binnen onze community die een HR-functie bekleden of verantwoordelijkheden hebben op dit gebied.

4. Wat heeft momenteel prioriteit als het gaat om HR binnen je organisatie? Je kunt per categorie aangeven in hoeverre het prioriteit heeft.
Hoogste prioriteit
Prioriteit
Geen prioriteit, wel belangrijk
Minder belangrijk
Niet belangrijk
5. Er zijn grote maatschappelijke thema’s die ook hun effect het HR vak hebben. We noemen er nu een aantal. Kun je aangeven in hoeverre ze al aandacht krijgen en of je organisatie er mogelijk zelfs op stuurt?
Hoogste prioriteit
Prioriteit
Geen prioriteit, wel belangrijk
Minder belangrijk
Niet belangrijk
*Inschatting mag ook!
14. Tijdens de netwerkbijeenkomst van 10 maart aanstaande zal ook de start met de HR werkgroep worden gemaakt. Waar zou deze werkgroep qua onderwerpen aandacht aan moeten gaan besteden. Wat verwacht je van de werkgroep?

We vragen je wel je naam en organisatie op te geven. We doen dit om te controleren of we met een geldig antwoord te maken hebben. Daarna ontdoen we de antwoorden van je persoonlijke en bedrijfsgegevens.