• Home
  • Nieuws
  • Reputatie van onze branche: welke activiteiten verrichten wij onder andere om deze te verbeteren?

Reputatie van onze branche: welke activiteiten verrichten wij onder andere om deze te verbeteren?

De Nederlandse cloud- en hosting-industrie loopt voorop op het gebied van innovatie, vernieuwing van diensten, producten, certificeringen en meer. Onze digitale economie staat nummer drie op de EU ranglijst. Onze sector kent een bovengemiddeld gezonde economische groei. We doen veel goeds en daar mogen we trots op zijn!

Echter, een grote doorn in het oog van onze sector is onze internationale reputatie. We maken ons als brancheorganisatie en vertegenwoordiging van de sector hier al langere tijd zorgen over. Daar waar we positief in het nieuws komen, worden we soms ingehaald door negatieve uitingen als groot inefficiënte stroomverbruikers en nog erger: “het afvoerputje van het internet”. Vooral dit is een grote ergernis van velen van ons. Het voelt soms als vechten tegen de bierkaai, maar het is een strijd die we niet op zullen geven. Vanuit DCC zetten we ons dan ook vol overtuiging in om aan onze reputatie te werken. Veel gebeurt achter de schermen, maar we voelen de behoefte om hier kort te delen op welke vlakken we onder andere actief zijn.

Bad hosters overleg

Het initiatief om een overkoepelend overleg op te zetten om de bad hosters problematiek te bespreken ontstond begin 2022 vanuit de security werkgroep van DCC en ging gelijk op met doelstelling vanuit het AAN initiatief om in breder verband de uitdagingen rondom Bad hosting en mogelijke oplossingen te verkennen. Bad hosting omvat cloud- en hostingproviders die soms onbewust, soms moedwillig, kwaadwillende content hosten. Inmiddels is het bad hosting overleg uitgegroeid tot een terugkerend overleg waarin marktspelers samen met Justitie om tafel zitten en wordt er op constructieve wijze gesproken over mogelijke oplossingen, worden ervaringen uitgewisseld en ontstaat een beter wederzijds begrip.

Resellers lijst

Een periodiek terugkerend item is de lijst met beruchte resellers. Deze lijst wordt vanuit Justitie beschikbaar gesteld en omvat partijen die in openbare bronnen uiten dat zij bulletproof hosting diensten bieden. Deze resellers kopen diensten in bij derden, en deze resellers wil jij als provider niet als klant gezien de content en traffic die zij met zich mee brengen en de daarbij behorende risico’s. De lijst wordt met enige regelmaat beschikbaar gesteld (ook aan onze leden en via onze site) en kan door onze sector worden gebruikt om nieuwe klanten bij onboarding te valideren en/of screening op bestaande klanten uit te
voeren.

Eigen onderzoek bad hosting

Als aanvulling op het beschikbaar stellen van deze lijst heeft DCC samen met een aantal specialisten en kenners in onze sector onlangs een intern onderzoek gedaan om te achterhalen welke van deze resellers nog actief zijn en te herleiden zijn naar Nederlandse aanbieders. Dit onderzoek heeft een aantal resultaten opgeleverd op basis waarvan wij als sector ook het gesprek aangaan met deze aanbieders/facilitators. Doel is hen hiervan bewust te maken en hen te bewegen actie te ondernemen. De resultaten van dit onderzoek zijn ook gedeeld met politie en justitie.

Hosting Benchmark

Een ander initiatief is het opzetten van een onafhankelijke geautomatiseerde benchmark die op basis van periodieke metingen scores gaat bijhouden van aanwezige bad content bij hosters en hierover gaat rapporteren naar deze hosters zodat zij tijdig actie kunnen en ook moeten ondernemen. Op termijn kan dit een publieke benchmark worden waarmee partijen zich ook positief naar de buitenwereld kunnen profileren en duidelijk wordt welke partijen bewust slecht acteren. Daarmee kunnen de goede appels zich beter onderscheiden van de rotte.

Bewustwording

Een belangrijke constatering is dat er partijen zijn die onbewust bad content hosten en er partijen zijn die dit moedwillig doen. We zien het gedeeltelijk als onze taak als vertegenwoordiging van de branche om de partijen die meer kunnen en willen doen hier bewust van te maken en waar nodig te ondersteunen in het voorkomen van het hosten van bad content.

Verder is de security werkgroep een belangrijk overleg geworden om kennis en ervaringen te delen op het vlak van abuse, kwetsbaarheden, DDoS uitdagingen. Het is een kleine groep die langzaam groter wordt. Het is mooi om te zien dat de leden en partners hierin ervaringen delen en ook vragen durven stellen die hen uiteindelijk ook helpen om hun beveiliging naar een hoger niveau te tillen en daarmee ook hun reputatie beter veilig te stellen. Als we ons hiervoor blijven inzetten zal dit onze reputatie als sector nationaal en ook internationaal verder ten goede komen.

Heb je interesse om aan de werkgroep deel te nemen of wil je hier meer over weten? Dan horen we graag van je.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl