• Home
  • Nieuws
  • Onze taak als Interim-Bestuur: Herpositionering van Dutch Cloud Community

Onze taak als Interim-Bestuur: Herpositionering van Dutch Cloud Community

Een bestuurslid heeft soms makkelijk praten: We doen als vereniging zoveel! Maar onze leden en partners zitten niet aan de bestuurstafel en het is niet vanzelfsprekend dat zij zien wat hun vereniging allemaal doet. Daarom is het des te belangrijker dat zij goed geïnformeerd worden over wat Dutch Cloud Community allemaal onderneemt en waar wij allemaal in actief zijn. En doen wij wel het juiste? Spelen wij wel goed in op de behoefte van onze stakeholders?

Als Interim-bestuur hebben wij een hele duidelijke taak meegekregen. Vanuit de ALV maar ook door diverse gesprekken met leden bleek al snel dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over de positie van DCC. Zijn wij er voornamelijk om evenementen voor de sector te organiseren? Of doen wij veel meer? Ik herkende mijzelf ook in dit vraagstuk van de periode voordat ik zitting nam in dit interim-bestuur. Het enige dat ik echt zag van DCC waren de evenementen. Wat er verder allemaal gebeurde, ik kon het niet exact vertellen. 

Maar DCC is echt niet alleen een evenementenclub (al blijven evenementen zeker belangrijk!). Wij zijn actief, en we willen nog veel meer gaan inzetten op public affairs, infosessies en andere zaken waar onze leden inhoudelijk  iets aan hebben. Het is één ding om op die terreinen actief te zijn, maar onze leden moeten ook weten dat we het doen!

Weten onze leden bijvoorbeeld aan welke tafels DCC allemaal meepraat en invloed heeft? Communiceren we dit wel voldoende?

Nieuwe adviesbureau

Om dat te bereiken zijn wij een samenwerking gestart met een nieuw marketingadviesbureau. Twee jaar na de fusie tussen DHPA en ISPConnect is het goed om opnieuw even te kijken waar we als DCC staan en hoe we verder gaan. Samen met hen  zijn we teruggegaan naar de basis: Waarom bestaat DCC?  

Onze missie hebben wij opnieuw geformuleerd: “Wij zorgen voor de Nederlandse Cloud Sector” Dat doen wij middels belangenbehartiging, ondersteuning en het bouwen van de Community. Dat zijn onze 3 pijlers. Wij willen DCC neerzetten als dé autoriteit voor de Cloud sector. Om dit te bereiken gaan wij de komende periode – samen met het nieuwe bureau en een aangepast team – enkele zichtbare stappen zetten. Zo gaan wij onder andere de website aanpassen, meer eigen content creëren (middels een redactieraad) en vaker, meer gefocust en meer op inhoud communiceren met jullie, onze belangrijkste stakeholders. Ons doel is: niet zoveel mogelijk doen maar wel kwaliteit neerzetten in, en communiceren over wat we doen.

Zelfreflectie

Daarnaast kijken wij ook kritisch naar onszelf (bestuur en management). Hoe zou de staf van DCC er in de toekomst uit moeten zien? En welke functies passen bij de nieuwe opzet van DCC? Ook deze opdracht nemen wij serieus.

Jullie input is nodig!

Wij hebben echter ook jullie input nodig! Mede daarom is er enkele weken geleden een verzoek tot het invullen van een survey uitgestuurd. Ik roep graag iedereen op hier gebruik van te maken als je dat nog niet hebt gedaan. Tijdens de ALV van 31 augustus zullen wij meer details over ons plan delen.

Ik kijk er naar uit om het nieuwe plan snel in de praktijk gebracht te zien worden zodat voor onze leden en partners nóg duidelijker is waarom zij zich verbinden met Dutch Cloud Community!   

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl