• Home
  • Nieuws
  • Cloud niet per definitie in het vizier van iedere organisatie

Cloud niet per definitie in het vizier van iedere organisatie

Zoals bij elke nieuwe technologie was en is er ook bij de adoptie van clouddiensten sprake van bedrijven en instellingen die voorstander zijn om ze in te gaan zetten of juist heel erg op de rem trappen. Men ziet daarbij vaak ook veel beren op de weg. Dutch Cloud Community heeft in de afgelopen jaren vaak onderzoek gedaan onder organisaties (eindgebruikers) in Nederland. We berichten regelmatig over de uitkomsten van dit onderzoek. 

Deze keer kijken we naar de grondhouding van organisaties als het om cloud gaat, hun ervaringen met public cloud en welke belemmeringen zij zien op weg naar de inzet van clouddiensten.  

En zo zien we gelijk al dat niet iedere organisatie een beleid kent dat qua IT-organisatie er op gericht is om clouddiensten voorrang te geven. Voor 12% van de organisaties met 20 of meer werknemers is hiervan wel sprake. Maar een groter deel (20%) kiest er juist voor om zoveel mogelijk met eigen of on-premise oplossingen te werken. Het overgrote deel (44%) van de ondervraagden kijkt meer pragmatisch naar wat de optimale oplossing is en ziet daarin bij voorbaat geen keuze voor het een of het ander. Er is ook bij bijna een kwart (24%) van de ondervraagden die geen duidelijk beleid hierin hebben. 

Wanneer we kijken naar de grote van de organisatie (aantal medewerkers) en het type branche, zien we wel verschillen. Deze wijken niet dramatisch af van het algemene beeld. Uitzonderingen daarin zijn de landbouw-, onderwijs- en informatie/communicatiesector, waar men meer de voorkeur heeft om clouddiensten te gebruiken. De meeste weerstand, of een meer conservatieve grondhouding zien we vaker terug in de horecasector. Opvallend genoeg zien we diezelfde houding ook terug binnen de landbouw, bij de overheid en de non-profit sector.     

Public cloud? Eerder positieve dan negatieve ervaringen

 

Bij de meer cloud adoptieve organisaties in Nederland zijn er duidelijk vaker positieve ervaringen met inzet van public clouddiensten en oplossingen. Het is opvallend dat het deel dat eerder negatieve ervaringen heeft met de inzet van public cloud even groot is bij cloud adoptieve als bij niet-cloud adoptieve organisaties.

Qua ervaringen met de inzet van public cloud oplossingen en diensten zijn het de grotere organisaties die eerder een negatieve ervaring hebben dan de kleinere. Over het algemeen genomen is het deel met een voornamelijk positieve ervaring het grootst; namelijk zo’n 30%.

De inzet van clouddiensten en oplossingen is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Elke beslissing, elk project en elke aanpassing op het gebied van IT kent ook de afweging of cloud daar een rol in kan spelen. Toch zijn er zaken die de snelle ontwikkeling van cloud enigszins remmen. We hebben aan bedrijven en instellingen in Nederland gevraagd waar zij de grootste drempels zien voor de (verdere) inzet van clouddiensten.

En dan blijken een aantal factoren dominant te zijn voor de ‘rem’ op de adoptie van cloud. Geld/budget is hier de meest genoemde, gevolgd door beveiliging/security. Over het algemeen is er twijfel ten aanzien van het risico dat men loopt op het gebied van dataprivacy en vertrouwelijke data, en twijfel over de continuïteit of beschikbaarheid van clouddiensten. Vanuit onze sector gezien lijken het weerlegbare argumenten. Toch is het deze perceptie waar we als sector het gesprek moeten blijven aangaan met de markt. Uitleg geven blijkt nog steeds een belangrijke stap te zijn voor de adoptie van cloud. 

Een tweede aandachtsgebied ligt in de kennis en capaciteit bij eindgebruiker organisaties. Men zegt de kennis, mensen en ook tijd te ontberen om een goede start te maken met de inzet van clouddiensten en oplossingen. Juist hier is het dus cruciaal dat er een lokale specialist is die het vertrouwen kan bieden dat hier zo noodzakelijk is, maar ook de capaciteit heeft om een dergelijk proces in goede banen te leiden.

 

We weten vanuit dit onderzoek welk deel van de eindgebruikers eerder welwillend ten opzichte van cloud staan en welk deel juist terughoudend is. Daarom is het interessant om een vergelijking te maken tussen wat beide groepen benoemen als drempels en/of belemmeringen voor de adoptie van cloud.  

En dan blijkt nog steeds het geld/budget een belemmering te zijn die door de meeste groepen wordt genoemd. Partijen die al terughoudend zijn ten opzichte van cloud geven aan dat het beveiliging/security aspect een belangrijke reden is om er weg van te weg willen blijven. 

We blijven onderzoek uitvoeren

Dutch Cloud Community zal in het najaar van 2022 het onderzoek naar cloud adoptie voortzetten. We zullen daarbij bepaalde vragen blijven stellen, omdat we weten dat inzichten door de tijd heen veranderen.

Heb jij een vraag die je graag gesteld wil zien worden in deze onderzoeksmonitor? Neem dan contact met ons op. We staan open voor ideeën en verbeteringen.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl