• Home
  • Nieuws
  • CISPE dient klacht over Microsoft in bij de Europese Commissie

CISPE dient klacht over Microsoft in bij de Europese Commissie

9 november 2022, Brussel. Vandaag heeft CISPE (Cloud Infrastructure Service Providers in Europe) een formele klacht betreffende mededinging tegen Microsoft ingediend bij het Directoraat-generaal Concurrentie (DG Concurrentie) van de Europese Commissie. CISPE steunt twee van haar leden, OVHcloud en Aruba, die al eerder een aparte klacht over Microsoft hebben ingediend. In haar eigen klacht houdt CISPE rekening met ernstige onopgeloste kwesties en treedt de organisatie op als vertegenwoordiger van de Europese cloudinfrastructuursector. Ze zoekt oplossingen ten behoeve van klanten en leveranciers in een levendige markt voor cloudinfrastructuurdiensten.

De recente aankondigingen en verklaringen, blogs en FAQ’s die door Microsoft zijn gepubliceerd met als doel marktonderzoeken af te wenden hebben niet de informatie, duidelijkheid en verzekering geboden dat het bedrijf werkelijk voornemens is snel een eind te maken aan haar concurrentie beperkende licentieverleningspraktijken. Integendeel: de nieuwe contractvoorwaarden die eenzijdig door Microsoft op 1 oktober 2022 zijn afgedwongen betekenen een uitbreiding van de lijst met oneerlijke praktijken. De volharding in de positie en het gedrag van Microsoft berokkent onherstelbare schade aan het Europese cloudecosysteem en berooft Europese klanten van hun keuzevrijheid ten aanzien van cloudtoepassingen. CISPE is van mening dat ze geen andere keuze meer heeft dan formeel eiser te worden in een juridische procedure en de Europese Commissie dringend te verzoeken op te treden.

In de klacht stelt CISPE enkele eenvoudige oplossingen voor die snel en efficiënt in de branche kunnen worden ingevoerd. Ze presenteert een controleerbaar controlekader inzake naleving van de Tien Principes Voor Eerlijke Softwarelicentieverlening. De Tien Principes, ontwikkeld samen met Cigref, de Franse vereniging van toonaangevende digitale klanten, en in 2021 geïntroduceerd, zijn nadien door veel verenigingen van leveranciers en klanten in heel Europa en daarbuiten verwelkomd en gesteund. Ze vormen een eerlijke en billijke verzameling van beste praktijken waarmee wordt bereikt dat de softwarelicenties van elke dominante softwareleverancier niet kunnen worden aangewend voor voorkeursbehandelingen van de eigen producten, noch voor discriminatie of om klanten op enige andere wijze te ketenen aan de eigen cloudecosystemen.

CISPE roept de Europese Commissie op om zonder verder uitstel een formeel onderzoek te openen naar het gedrag van Microsoft in deze gebieden en te overwegen het Controlekader van CISPE voor Principes Voor Eerlijke Softwarelicentieverlening te gebruiken als middel bij de beoordeling van voorgestelde oplossingen en om ervoor te zorgen dat softwarelicentieverleningsvoorwaarden voor cloudklanten eerlijk zijn. De klacht van CISPE bevat ook een voorstel tot de oprichting van een onafhankelijke Europese toezichthouder voor regelmatige controles van softwarelicentieverleningsvoorwaarden van ieder dominant softwarebedrijf.

De leden van CISPE vormen de gezonde, autonome en onafhankelijke basis van de digitale transformatie en groei van Europa. We hebben deze sectorbrede klacht ingediend om de schade te verhelpen die verkopers en klanten hebben geleden als gevolg van oneerlijke praktijken bij softwarelicentieverlening,” aldus Francisco Mingorance, Secretaris-generaal van CISPE. “Door gebruik te maken van haar dominante positie in productiviteitssoftware beperkt Microsoft de keuze en jaagt het de kosten omhoog voor Europese klanten die willen overstappen naar de cloud, en daardoor wordt de digitale economie van Europa ontwricht. DG Concurrentie moet snel handelen en een formeel onderzoek starten met een mededeling van punten van bezwaar tegen de wanpraktijken van Microsoft bij softwarelicentieverlening, ter verdediging van het robuuste cloudecosysteem dat Europa nodig heeft en verdient.”

CISPE hoopt dat DG Concurrentie haar klacht volledig onderzoekt en snel in actie komt om een mededeling van punten van bezwaar te publiceren en een formeel onderzoek tegen Microsoft te starten. Deze kwesties zijn van vitaal belang: het gaat om het voortbestaan van een markt voor cloudinfrastructuur in Europa op basis van eerlijke concurrentie.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl