• Home
  • Nieuws
  • Algemene Leden Vergadering Dutch Cloud Community: Mark Schouten nieuw bestuurslid!

Algemene Leden Vergadering Dutch Cloud Community: Mark Schouten nieuw bestuurslid!

Samenvatting Algemene Leden Vergadering van jongstleden 15 februari:

Het eerste onderwerp waarover de leden moesten stemmen was de uitbreiding van het bestuur. Er kon worden gekozen tussen vijf, zes of meer bestuursleden. Met een ruime meerderheid kozen de leden voor een uitbreiding naar vijf bestuursleden. Hierna werd de vergadering vervolgd met een stemronde waarin gestemd kon worden op twee kandidaten voor de nieuwe bestuursfunctie: Mark Schouten, CTO van Tuxis en Hans Hendrikx van Uniserver. Beiden zijn sterke kandidaten en bij de eerste stemronde kregen ze bovendien evenveel stemmen (48,4% elk). Volgens de statuten moest er dus een tweede stemronde worden gehouden waarin Mark Schouten won met 54% van de stemmen.

We heten Mark dan ook van harte welkom in het bestuur en we willen je bedanken dat jij je voor de vereniging wilt inzetten!

Een volgend agendapunt waarover de leden moesten beslissen was een aanpassing van de ledencontributie als gevolg van een inflatiecorrectie. Met een stevige meerderheid van 91% stemden de leden in met een verhoging van 5% van de contributie.

Het bestuur heeft in deze ALV bekendgemaakt hoe de organisatie wordt ingericht, nadat in het najaar de profielen van de verschillende rollen openbaar waren gemaakt en kandidaten waren uitgenodigd om zich voor de functies te melden. Ruud Alaerds zal de rol van Operations Manager vervullen, Simon Besteman gaat als Community Manager verder en Edwin Kennedy komt het team versterken als directeur van de vereniging. Edwin zal een coördinerende rol hebben en een strategisch plan voor de toekomst van de vereniging maken.

Ook de activiteiten van de vereniging in 2024 kwamen in deze vergadering aan bod. Met een toenemende nadruk op wet- en regelgeving streeft de Dutch Cloud Community ernaar om een zelf een actievere rol te spelen in Public Affairs en zich daarbij ook prominenter te profileren. Het plan is om enkele activiteiten die voorheen door DINL werden uitgevoerd nu zelf uit te voeren. We ervaren nu al dat deze koers in het publieke debat en bij het leggen van contacten nieuwe invloed genereert. Daarom zullen we onze samenwerking met andere deelnemers in de koepel anders vormgeven en vanaf het tweede kwartaal van 2024 niet langer als deelnemer aan DINL deelnemen. De relaties met de andere partijen in DINL blijven echter sterk en nauw en Dutch Cloud Community blijft inzetten op samenwerking op de belangrijke dossiers van wet- en regelgeving.

Tot slot is er gesproken over de evenementenkalender. Verwacht wordt dat er opnieuw een aantal kennissessies over actuele thema’s zoals security en duurzaamheid zullen worden georganiseerd maar er wordt ook gewerkt aan de voorbereiding van een grotere conferentie in Q4 (of Q1 2025) waarin wij als branchevereniging van de Nederlandse sector het Nederlandse internet willen promoten. Dit is een boeiend project waar de komende maanden aan gewerkt zal worden, eerst om te zien of het haalbaar is, ook financieel.

 

De formele notulen van deze ALV zijn voor onze leden te vinden in het ledenportaal van Dutch Cloud Community op https://leden.dutchcloudcommunity.nl/

Ben je lid van Dutch Cloud Community en heb je nog geen inloggegevens voor ons portaal? Vraag die dan aan via een mailtje aan marketing@dutchcloudcommunity.nl

 

 

 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl