• Home
 • Gedragscode evenementen

Gedragscode evenementen

Introductie

Dutch Cloud Community staat voor sterke waarden. Een open en vrij internet, een inclusieve gemeenschap waar iedereen zich thuis kan voelen, respect voor elkaar en voor ieders meningen en levensstijl.

De leden van de vereniging onderschrijven deze waarden en leven ze na. In de discussie met elkaar, op evenementen, in debatten maar ook op netwerkevenementen houden wij ons aan bepaalde gedragsregels.

De uitgangspunten van de gedragsregels zijn uiteindelijk gewoon gezond verstand en respectvol met elkaar omgaan. Hieronder volgen een paar voorbeelden ter illustratie. Het dekt niet alles natuurlijk. Wij gaan ervan uit dat iedereen zelf in staat is om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de geest van de gedragscode na te leven.

Doelstellingen

Wij vormen gezamenlijk een gemeenschap waar iedereen zich veilig voelt en iedereen een thuis heeft. Deze code moet duidelijk de verwachting scheppen dat alle deelnemers aan evenementen van de vereniging respectvol en vriendschappelijk behandeld zullen worden.

En duidelijk maken dat, wanneer dit niet het geval is, een grens is overschreden en mensen daarop aangesproken kunnen worden door andere deelnemers aan de evenementen of indien nodig door het management en het bestuur van de vereniging.

Scope

Deze Code of Conduct is van toepassing op alle evenementen van Dutch Cloud Community, zowel online als offline. Hij geldt ook voor de online discussies in de kanalen van DCC, zij het online platforms als Slack, Twitter of Linkedin of op onze eigen websites. En uiteindelijk ook tijdens de online bijeenkomsten van de vereniging.

Hij geldt voor alle bezoekers en deelnemers aan onze evenementen: leden van de vereniging (en mensen die werkzaam zijn voor de leden), maar ook andere bezoekers en gasten, en personeel van Dutch Cloud Community of van de externe partijen met wie wij samenwerken om een evenement te organiseren.

Gedragsregels

Wij vragen deelnemers aan onze evenementen om open, vriendelijk en respectvol met elkaar om te gaan.

Wat ons blij maakt:

 • Respect voor andere meningen
 • Open staan voor elkaar
 • Bereid zijn om van elkaar te leren
 • Een ander de ruimte te geven
 • Focus op wat ons als gemeenschap versterkt meer dan op onderlinge verschillen
 • Inclusiviteit

Ongewenst gedrag tijdens DCC evenementen:

 • Anderen kleineren of hun mening afdoen als onbelangrijk
 • Discriminatie (op afkomst, leeftijd, geslacht, sociale status, enz)
 • Agressief gedrag
 • Opdringerig gedrag
 • Pesterij
 • Ongewenste intimiteit

We hoeven en gaan niet een uitgebreide lijst maken van ongewenst gedrag. Wij verwachten dat volwassen mensen die deel willen uitmaken van de gemeenschap van Dutch Cloud Community ook zelf in staat zijn om hier professioneel en zorgvuldig mee om te gaan.

Wees je er wel van bewust dat het niet naleven van de gedragsregels ertoe kan leiden dat je gevraagd wordt om te vertrekken, of bij herhaling tot ontzegging van toegang tot de evenementen. In het ergste geval kan zelfs royering volgen.

Overmatig alcoholgebruik is uiteraard ook geen excuus voor wangedrag. Op netwerkevenementen met een open bar zoals Dutch Night @CloudFest of de Summer BBQ verwachten we van onze gasten dat ze het beschaafd houden.

Overtredingen van de code melden

Op het moment dat iemand merkt dat een andere zich niet aan de regels houdt op een evenement, kun je dat het beste zo snel mogelijk melden. Op de grotere netwerkevenementen streven wij ernaar om altijd een vertrouwenspersoon te hebben, en de naam van die persoon wordt van tevoren bekendgemaakt.

Ongewenst gedrag kan ook aan het management en/of het bestuur van de vereniging gemeld worden. In persoon of via een email aan simon@dutchcloudcommunity.nl of bestuur@dutchcloudcommunity.nl