#Cloud4Ukraine

Ukrainian hosting and cloud companies, local and national governments and IT companies are invited to submit requests for assistance through the email address: ukraine@dutchcloudcommunity.nl

#Cloud4Ukraine

Dutch Cloud Community (Голландська Хмарна Спільнота) пропонує технічну допомогу українській індустрії хостингу та хмарних обчислювань, щоб допомогти їм продовжити свою діяльність під час атаки на їхню країну та націю.

Хостери та хмарні провайдери з Нідерландів визнають надзвичайні труднощі наших українських колег. Як спільнота, ми пристрасно віримо у незалежний та відкритий інтернет, і ми хочемо запропонувати свою допомогу, щоб український інтернет безпечно працював у ці темні години.

Негайно,починаючи з цього моменту, ми запрошуємо українські хостингові та хмарні компанії, місцеві та державні органи влади та ІТ-компанії надсилати нам запити на допомогу на спеціально створену електронну адресу: ukraine@dutchcloudcommunity.nl

Члени нашої спільноти разом пропонують різноманітні послуги безкоштовно для запитувача: резервне копіювання, віртуальні сервери, хостинг веб-сайтів, поштові послуги, захист від DDoS, простір IPv4, послуги Discord та низку інших послуг. Просто зв’яжіться з нами, і ми скоординуємо запити між голландськими компаніями, які запропонували допомогу.

Важливо: ми пропонуємо послуги як для Red Team, так і Blue Team, але ми не можемо і не допоможемо вам в організації наступальних дій. Наприклад, не вимагайте від нас координації DDoS-атак або злому сайтів. Ми не можемо порушувати закон.

Ми хочемо допомогти вам підтримувати роботу вашого бізнесу, і ми хочемо, щоб інформація надходила вільно.

Вхідні запити будуть оцінюватися за технічними вимогами та вимогами безпеки, а потім розповсюджуватися серед компаній-учасників нашої спільноти.

Ми запрошуємо вас зв’язатися з нами та надіслати свої запити на допомогу. Ми готові почати роботу, щоб допомогти вам у вашій роботі.

Нагадуємо про спеціально створену нами електронну адресу: ukraine@dutchcloudcommunity.nl. Не соромтеся надсилати запити, від великиx до малих.

Від імені dutch cloud & hosting community (Голландської Хмарної & Хостинг Спільноти) бажаю вам всього найкращого в цей важкий час в історії вашої країни!

Simon Besteman (Саймон Бестеман)

Директор Dutch Cloud Community (Голландської Хмарної Спільноти)

The Dutch Cloud Community offers technical assistance to the Ukrainian hosting and cloud industry to help them continue their operations during the attack on their nation.

The hosters and cloud providers from the Netherlands acknowledge the extreme hardship of our Ukrainian colleagues. As a community, we passionately believe in a free and open internet, and we want to offer our help to keep the Ukrainian internet safely up and running during these dark hours.

Effective immediately, Ukrainian hosting and cloud companies, local and national governments and IT companies are invited to submit requests for assistance through the email address: ukraine@dutchcloudcommunity.nl

Our members collectively are offering a variety of services at no cost for the requester: backups, virtual servers, hosting of websites, mail services, DDoS protection, IPv4 space, Discord services, datacenter services and a range of other services. Just contact us and we’ll coordinate the requests among the Dutch companies that have offered to help.

Important to know: we will offer both Red Team and Blue Team services, but we can and will not assist you in setting up offensive activities. For instance, do not ask us to coordinate DDoS attacks or hacking of sites. We cannot break the law.

We want to help you keep your businesses operating, and we want to help information flow freely.

Incoming requests will be evaluated on technical and safety requirements, and then spread among the participating companies in our community.

We invite you to contact us and submit your requests for assistance, we are ready to start working to help you with your operation.

A reminder of the email address we have created: ukraine@dutchcloudcommunity.nl. Do not hesitate to submit requests, however large or small.

On behalf of the dutch cloud and hosting community, wishing you all the best at this difficult time in your country’s history

Simon Besteman
Director Dutch Cloud Community