Al onze activiteiten richten zich op de hoofdthema's; kwaliteit, onderwijs, veiligheid en vertrouwen

Dutch Cloud Community kent vier hoofdthema’s waaronder al onze activiteiten vallen:

Kwaliteit

We zetten ons in voor het profileren en positioneren van onze sector als een zelfstandige, sterke en snel groeiende dienstensector. Ook zorgen we als branchevereniging voor een duidelijk profiel bij onze leden en verbeteren we hiermee de concurrentiepositie van leden ten opzichte van andere aanbieders.

De leden van Dutch Cloud Community bieden kwalitatief hoogwaardige hosting-, cloud- en internetgerelateerde diensten. Hierdoor maken het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid met een gerust hart en vol vertrouwen gebruik van de diensten van onze leden.

Onderwijs

We participeren in diverse organisaties, platforms en overlegorganen – waaronder Cloud IT Academy – die zich bezighouden met het thema IT onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast onderhouden we intensieve contacten met onderwijsinstellingen. Bij onderwijsprojecten op verschillende niveaus, van MBO tot universitair, zijn we aanjager en deelnemer. Tot slot profileren wij de sector als aantrekkelijke werkgever, geven gastcolleges en initiëren stagetrajecten. Met voorlichting via diverse kanalen maken we de cloud-, hosting- en internetsector beter zichtbaar, zowel in de markt als in de politiek en de samenleving in zijn geheel.

Veiligheid

De samenleving moet kunnen vertrouwen op beschikbaarheid en continuïteit, voldoende bescherming van informatie en privacy, toepassing van wet- en regelgeving en preventie en bestrijding van cybercrime. We richten ons dan ook op kwalitatieve dienstverlening, en promoten certificeringen, audits en keurmerken. We participeren en werken onder andere samen met het PIV (Platform Internetveiligheid) van het ECP, het NCSC, NEN, Abuse-IX, Nationale Politie, het ministerie van Justitie, het ministerie van Economische Zaken, Thuiswinkel en NOREA.

Abuse vormt op dit moment een belangrijke uitdaging in de hosting-, cloud- en internetsector. Door onze participatie in allerlei samenwerkingsverbanden zijn we in staat om problemen in relatie tot abuse op een adequate manier op te lossen. Een voorbeeld hiervan is onze deelname in het Anti Abuse Netwerk (AAN), een coalitie voor een schoner en veiliger internet door een effectieve aanpak van abuse op internet

Vertrouwen

Leden van de Dutch Cloud Community moeten zich houden aan een Code of Conduct. In deze gedragscode staat onder andere beschreven op welke wijze de leden met hun klanten, hun personeel en met elkaar moeten omgaan (zonder de onderlinge concurrentie te beperken), en hoe leden moeten omgaan met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun rol in de economie als geheel. Hierdoor maakt het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid met een gerust hart en vol vertrouwen gebruik van de diensten van onze leden.

Recente activiteiten

Continuïteit en Kwaliteit
30 september 2020
Op woensdag 30 september vond de online netwerkbijeenkomst ‘Continuïteit en Kwaliteit’ plaats. Een online bijeenkomst waarin we het netwerk van…
Lees meer
Cloud offerings & the role of MSP’s
4 juni 2020
Op donderdagmiddag 4 juni 2020 was het dan zover, de eerste online netwerkbijeenkomst georganiseerd door DHPA. We hebben onze komende…
Lees meer
Security & Responsibility
20 februari 2020
“Een interessante en informatieve meeting.” Één van de commentaren over de DHPA-netwerkbijeenkomst gehouden op 20 februari bij Bit MeetMe in…
Lees meer
Markt & Strategie
19 december 2019
Tijdens de netwerkbijeenkomst op donderdag 19 december 2019 bij Down Under in Nieuwgein gaf DHPA directeur Ruud Alaerds een toelichting…
Lees meer
Alles is data
17 oktober 2019
Tijdens de netwerkbijeenkomst op 17 oktober 2019 bij Vanbreda Risk & Benefits werd invulling gegeven aan het thema ‘alles is…
Lees meer
Kwaliteit & Techniek
23 mei 2019
De DHPA netwerkbijeenkomst van 23 mei 2019 bij locatie78 in Bunnik stond in het teken van kwaliteit en techniek. De…
Lees meer