• Home
  • Nieuws
  • Wire
  • Stepco breidt uit in België door overname Brainbridge IT Support Services

Stepco breidt uit in België door overname Brainbridge IT Support Services

Na de overname van Twinsec GmbH in 2017 neemt Stepco nu ook Brainbridge IT Support Services over in België. Met deze overname geeft Stepco gestalte aan zijn groeiambities als euregionale speler op het gebied van cybersecurity en IT-oplossingen. Vanaf 1 november 2021 gaat Brainbridge IT Support Services verder als Stepco België.

For English see below.

Brainbridge overtuigd van strategische stap Stepco

Brainbridge is in 1998 opgericht en gespecialiseerd in het detacheren van IT en technisch personeel. Vanuit de hoofdvestiging in Antwerpen worden klanten bediend in Nederland, België en Duitsland. De afgelopen jaren heeft Brainbridge een enorme groei gekend in detachering. Hierop wil het bedrijf in de toekomst haar focus leggen. Brainbridge IT Support Services levert diensten op het gebied van IT-oplossingen aan KMO’s. Ten grondslag aan de verkoop van de bedrijfstak IT Support Services liggen de huidige uitdagingen binnen de IT- en securitybranche. Brainbridge gelooft in de strategische stap van Stepco en wordt gedeelde aandeelhouder van Stepco België.

Bundeling van kennis en expertise

Beide directies zijn blij met de overname. Bob Serneels, de tevens uit België afkomstige CEO van Stepco vertelt: “De belangrijkste reden voor de uitbreiding is dat we hiermee de ervaren medewerkers van Brainbridge IT Support Services kunnen toevoegen aan ons team in België. Het team kent de markt, spreekt dezelfde taal en staat dichter bij de klant. Wij hebben het volste vertrouwen dat we met deze overname bestaande én nieuwe klanten in de Belgische regio een veilige en performante ICT-omgeving kunnen aanbieden. Een omgeving die klaar is voor alle toekomstige evoluties.” Peter Wens, CEO van Brainbridge vult aan: “Ik sluit me hier volledig bij aan. Wij zijn zeer tevreden met deze overeenkomst omdat die het huidige team nieuwe kansen kan bieden en vooral ook de focus die deze top-professionals verdienen. Brainbridge zal door deze overeenkomst de eerste nieuwe klant worden van Stepco België en daar kijken we zeker naar uit.”

Brainbridge overname StepcoOver Stepco

Stepco heeft al ruim 25 jaar ervaring in IT. Samen met zusterorganisatie Twinsec biedt zij cybersecurity en IT-oplossingen aan, in zowel projectvorm als managed services contracten. Opdrachtgevers hebben daardoor één servicepartner die de volledige ICT-infrastructuur verzorgt voor hun organisatie en gebruikers. Met de overname van Brainbridge IT Support Services kan Stepco meer klanten in België bedienen en dat sluit volledig aan bij de groeistrategie en ambities van het bedrijf.

Stepco expands in Belgium with acquisition of Brainbridge IT Support Services

Following the acquisition of Twinsec GmbH in 2017, Stepco is now also acquiring Brainbridge IT Support Services in Belgium. This acquisition consolidates Stepco’s growth ambitions as a Euroregional player in cyber security and IT solutions. As of 1 November 2021, Brainbridge IT Support Services will continue as Stepco België. 

Brainbridge confident of Stepco’s strategic move

Founded in 1998, Brainbridge specialises in the secondment of IT and technical staff. Its headquarters in Antwerp serve customers in the Netherlands, Belgium and Germany. Brainbridge has experienced enormous growth in secondment in recent years, and this is what the company wants to focus on in the future. Brainbridge IT Support Services provides IT solutions to SMEs, and its sale was prompted by the current challenges facing the IT and security industry. Brainbridge is confident of Stepco’s strategic move and will become a shared shareholder of Stepco België.

Combining knowledge and experiences

Both management boards are happy with the acquisition. Bob Serneels, Stepco’s Belgian CEO, explains: ‘The main reason for the expansion is that it enables us to add the experienced employees at Brainbridge IT Support Services to our team in Belgium. The team knows the market, speaks the same language, and is closer to customers. We’re confident that this acquisition will offer existing and new customers in the Belgian region a secure and high-performance ICT environment that’s ready for all future evolutions.’ Peter Wens, CEO of Brainbridge, adds: ‘I fully concur with this. We’re very pleased with this agreement, since it can offer the current team new opportunities and, above all, the focus that these top professionals deserve. Brainbridge will become Stepco België’s first new customer as a result of this agreement, and we’re certainly excited about this development.’

 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl