• Home
  • Nieuws
  • Werkgroepen van Dutch Cloud Community

Werkgroepen van Dutch Cloud Community

Werkgroepen van Dutch Cloud Community

Leden en partners van Dutch Cloud Community hebben deze week een uitnodiging in de mail gekregen om zich aan te sluiten bij de werkgroep Social Responsibility.

We hadden op de BBQ begin september al een tipje van de sluier gelicht  en jullie op grote borden  gevraagd om je gedachten met ons te delen (nogmaals dank voor jullie input!). Nu zijn we klaar om van start te gaan.

DCC heeft al meerdere werkgroepen die regelmatig bij elkaar komen om samen te werken aan documenten, voorstellen, position papers en standpunten over uiteenlopende onderwerpen. We hebben een Juridisch team dat kijkt naar alle regelgeving die op ons aankomt, maar die er ook voor zorgt dat we up-to-date SLA’s, algemene voorwaarden en andere nuttige documenten ter beschikking van de leden kunnen stellen. We hebben een Normalisatie groep die aan standaardisatie werkt, we hebben een Security team die aan de slag gaat met alle uitdagingen die we kennen met alle vormen van criminaliteit die de sector en onze gebruikers bedreigen.

Social Responsibility

Het streven naar een open, vrij en veilig internet ligt aan de basis van de missie van Dutch Cloud Community. Als sector realiseren wij ons dat we een sleutelrol spelen in het beschermen van de digitale mensenrechten. Hier willen wij uitdrukking aan geven in de activiteiten van dit team.

Directie en bestuur van DCC gaan hier niet sturend in zijn. Het zijn jullie, de leden en deelnemers van het team, die in overleg met elkaar de hoofdthema’s zullen definiëren waar onze focus de komende jaren zal liggen. Paul Bijleveld heeft zich bereid getoond om de groep voor te zitten. Wij zoeken nu deelnemers uit onze achterban die mee willen praten over deze thema’s en mede willen bepalen waar wij als Nederlandse internet sector voor staan, welke standpunten wij willen nemen, welke acties wij gaan aanjagen en ondersteunen.

Duurzaamheid

Het andere grote dossier van de werkgroep wordt duurzaamheid. Wat kunnen wij als branche doen om IT te helpen verduurzamen? Wij weten allemaal welke richting in willen, maar er zijn nog heel veel onzekerheden over de weg ernaar toe. De werkgroep krijgt ook in haar portfolio het duurzaamheid dossier. Mogelijk beslissen de deelnemers om hier een aparte subgroep van te maken? Nogmaals, niet aan directie en bestuur om het voor jullie in te vullen. Wij zullen in de achtergrond meeluisteren en ondersteuning bieden. Maar het is de sector die de werkgroep moet laten leven.

Next steps

Lijkt het je interessant en waardevol om mee te praten over deze thema’s, meld je dan aan door een mail te sturen naar info@dutchcloudcommunity.nl. Je ontvangt na aanmelding een uitnodiging met meer informatie. Op 19 november organiseren in Nieuwegein bij ACC/ICT een eerste bijeenkomst, onder leiding van voorzitter Paul Bijleveld, om met elkaar de agenda van de groep te bepalen en te kijken hoe we met elkaar te werk gaan.

Kom erbij en praat me over deze belangrijke thema’s!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl