• Home
  • Nieuws
  • Vergroening van cloud services. Een initiatief van Hogeschool A’dam

Vergroening van cloud services. Een initiatief van Hogeschool A’dam

Vergroening van cloud services

 

Bent u een mkb-bedrijf dat diensten aanbiedt in de cloud en wilt u weten hoeveel energie uw dienst(en) gebruiken en wat voor kosten dat met zich mee brengt? Dan kan het Software Energie Footprint lab (www.seflab.com) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) u daar antwoord op geven.

 

Het Clean Tech onderzoeksprogramma, waaronder het SEFlab valt, zoekt mkb-bedrijven[1] die actief zijn in de cloud en interesse hebben om het energieverbruik van hun diensten te (laten) meten, te analyseren, te benchmarken en te verbeteren.  Het doet er ons niet toe of u nu een IaaS, een PaaS of een SaaS-provider bent. In het SEFLab wordt op componentniveau het energieverbruik gemeten dat software op hardware teweeg brengt. Hierdoor wordt kan kennis worden opgebouwd over wat het energieverbruik van cloud service providers is, wordt bijgedragen aan energiekostenbesparing  als ook aan een meer duurzame (groene) dienstverlening in de cloud.

 

Subsidie versnelt de kennisontwikkeling

De HvA kan subsidie aanvragen voor het doen van praktijkgericht onderzoek gericht op nieuwe kennisontwikkeling  waarbij een project tenminste moet bestaan uit 10 deelnemende mkb-bedrijven. Uw vragen zijn voor ons dus belangrijk.

 

Wat verwachten wij van u als mkb-bedrijf?

Als u deelneemt aan ons project, verwachten wij in elk geval:

  • een actieve betrokkenheid op uw eigen onderzoeksvraag
  • participatie in een ontwikkelgroep / werkgroep / studentbegeleiding
  • bijwonen van workshops / conferenties / netwerkbijeenkomsten

 

Wij schatten in dat  uw bijdrage aan het project gemiddeld één dag per maand bedraagt. Voor de projectperiode van 2 jaar vragen wij aldus een investering uwerzijds van circa 200 uren. Dit is een inbreng in natura (in kinds).

 

Wat krijgt u daarvoor terug?

U krijgt:

  • (nieuwe) kennis over het energieverbruik van uw service(s)
  • een methodiek waarmee u uw IT-diensten meer energie efficiënt kan inrichten
  • (op termijn) een besparing op energiekosten
  • een regionaal netwerk met toegang tot ketenpartners en kennisinstellingen voor (eventuele) vervolg projecten

Bovendien stelt de HvA gedurende twee jaren, (docent)onderzoekers, (groepen van) studenten en het SEFlab om niet beschikbaar. Ons inziens de moeite waard!

 

Aanmelden 

Mocht u willen deelnemen aan het onderhavige project, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar: b.merkus@hva.nl  of even op onze website kijken (www.hva.nl)[1] Bedrijven < dan 250 FTE, een jaaromzet van max. 50 mln. en een jaarlijkse balanstotaal van max. 43 mln.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl