• Home
  • Nieuws
  • Uploadfilter lijkt realiteit te worden – Blog Simon Besteman

Uploadfilter lijkt realiteit te worden – Blog Simon Besteman

De Europese Commissie buigt zich momenteel over nieuwe auteursrechten wetgeving. Hierin is een passage opgenomen die de neutraliteit van providers schrapt. Op dit moment zijn aanbieders zoals de hosting providers, onder voorwaarden, gevrijwaard van aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie die door gebruikers via hun platformen wordt geüpload en gedeeld danwel gepubliceerd. Dit is vastgelegd in de Europese e-commerce richtlijn uit 2001.

Artikel 15 van deze richtlijn laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
‘Met betrekking tot de levering van de in de artikelen 12, 13 en 14 bedoelde diensten leggen de lidstaten de dienstverleners geen algemene verplichting op om toe te zien op de informatie die zij doorgeven of opslaan, noch om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onwettige activiteiten duiden.’

Deze dienstverleners kunnen niet gedwongen worden informatie, die gebruikers beschikbaar willen maken, te monitoren en vervolgens te filteren om publicatie tegen te gaan i.e. om inbreuken op de auteursrechten van derden te vermijden. Wettelijke en ‘Notice and Take Down’ (NTD) procedures bestaan om achteraf onrechtmatige informatie van een platform te verwijderen.

Voor ons is dit belangrijk. Het betekent dat wij als hosters agnostisch staan tegenover de content die onze klanten op hun server zetten, en slechts de plicht hebben om te reageren op een signaal van onrechtmatige content. Wij gebruiken daarvoor de gedragscode Notice en Take Down. Dit werkt goed in Nederland, en dat vinden we voldoende.

De Europese Commissie maakt zich echter sterk voor een nieuwe richtlijn inzake auteursrechten in de digital single market. In de huidige versie van de nieuwe richtlijn wordt iedereen die content opslaat, dus ook jij als hoster, verplicht om een upload filter te gaan plaatsen om onrechtmatige (auteursrechtelijke beschermde, bijvoorbeeld) content aan het voorportaal te gaan filteren. Ook ben je, als die nieuwe regels doorgaan, als hoster niet langer gevrijwaard van aansprakelijkheid als er onrechtmatige content op jouw servers staat, ook al is dat van je klanten.

Hoe het filter eruit zou zien is nog onbekend. Zeker is wel dat deze richtlijn, indien die het haalt, platforms en hosters onnodig op kosten jaagt, en veel rompslomp met zich meebrengt. Zeker de kleinere hostingpartijen gaan hier de pijn van voelen.

Wat kun je doen?
Uiteraard verzetten we ons als sector stevig tegen deze bizarre plannen. Wij hebben in DINL verband brieven opgesteld die naar de Commissie en naar een aantal leden van het Europees Parlement (MEP’s) is gestuurd. Ook doen we actief mee in een Europese studie naar het functioneren van de NTD, we hebben ons aangemeld voor de expert groep van deze studie en binnenkort gaan we naar Brussel, om onze kant van het verhaal te laten horen aan de studiegroep, de commissie of aan MEP’s. Hier hoor je nog wel meer van, maar je kunt het ons alvast even laten weten als je belangstelling hebt om mee te gaan.

Om onze argumenten kracht bij te kunnen zetten is het dus belangrijk dat aan de studiegroep duidelijk wordt gemaakt dat de NTD in Nederland goed functioneert, voldoende is om onrechtmatige content te verwijderen en dat nieuwe regelgeving schadelijk is voor onze sector.

Het eerste wat je kunt doen, en wat ISPConnect je dringend aanraadt, is het invullen van de survey die de EC heeft opgezet. Hoe meer mensen de survey invullen, hoe zwaarder onze argumenten wegen. De survey vind je hier.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl