Update over de fusieplannen

Het is alweer een tijd geleden dat we jullie hebben bijgepraat over de fusieplannen van ISPConnect en DHPA. Tijd voor een update, om iedereen op de hoogte te houden van waar we staan en wat er nog voor de boeg staat. We zijn goed bezig, maar er moet nog wel wat gebeuren.

Op 11 juni heeft de Algemene Ledenvergadering van ISPConnect goedkeuring gegeven aan het plan. Dat was nog niet een stemming over de fusie zelf, want er kan nog niet gefuseerd worden aangezien de DHPA een stichting is en ISPConnect een vereniging. Een meerderheid van de aanwezigen was daarom genoeg om mandaat te geven aan het bestuur om aan de slag te gaan. De leden hebben unaniem het voorstel gesteund, dat geeft ons duidelijke marsorders om de volgende stappen voor te bereiden.

Hoe nu verder?

Er lopen nu twee trajecten parallel aan elkaar. Het eerste traject is het juridische: wat is de beste manier om verder te gaan als één organisatie? We kijken samen met notaris en juridisch adviseurs naar de verschillende opties en de belangrijke aspecten die we moeten bewaken. Begrotingen, aansprakelijkheid, due diligence enz.

Wat wel vast staat is dat uiteindelijk de statuten van ISPConnect aangepast zullen moeten worden om een huis te bieden aan de nieuwe vereniging: te beginnen met een andere naam, een andere missie, een andere samenstelling van het bestuur en nog een aantal andere punten. Daarvoor moet uiteindelijk een nieuwe ledenvergadering komen om die wijzigingen goed te keuren. En in onze statuten staat dat bij zo’n wijziging de meerderheid van de aanwezigen niet meer voldoende is, de helft of meer van de leden moet aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn bij de stemming. Dat was bij de vorige stemming nog niet een vereiste. Lukt het niet om 50% of meer van de leden te laten stemmen dan moet er een tweede ALV komen waarin in een kleinere groep een simpele meerderheid van de stemmen voldoet.

Dit proces hebben we eerder doorgelopen toen we de statuten hebben aangepast om de geschillencommissie op te richten. We kennen de weg. Volgens planning zullen we deze stap in oktober nemen.

The Devil is in the Details

Het tweede traject is het operationeel samenbrengen van de twee organisaties. In andere woorden: ervoor zorgen dat we op dag 1 helemaal klaar zijn om als één vereniging te opereren.

Daar moet wel het een en ander gebeuren. Het belangrijkste is het ontwikkelen van een agenda waarin alle aangesloten bedrijven zich herkennen. Een duidelijke visie, ondersteund door een programma dat de belangen van de hele sector weerspiegelt. We hebben heel veel gemeen, maar er zijn ook verschillen in de achterban van ISPConnect en DHPA, en daar moeten we heel zorgvuldig mee om gaan. Ruud en ik zijn geleidelijk aan bezig met de ontwikkeling van wat de nieuwe vereniging gaat worden.

Daarnaast is er ook veel werk aan alle details die goed ingeregeld moeten zijn: hoe verdelen we de taken tussen Ruud en Simon? Welke tools gaan we gebruiken? De software licenties, het samenbrengen van de begrotingen, de contracten die we zijn aangegaan.

Wat wordt de nieuwe naam?

En uiteindelijk ook: hoe gaat de nieuwe club heten? Ja we hebben wel een idee, en operationeel gebruiken we al een naam, er zijn ook wel domeinen gereserveerd. En nee, ik ga het nog niet verklappen. Uiteindelijk moeten de leden in de ALV de beslissing nemen.

Ik ben blij dat het zomer is en een aantal lopende projecten nu even wat kalmer zijn terwijl iedereen zijn vakanties viert. Het geeft ons tijd en ruimte om te werken aan de toekomst. Naarmate we er langer mee bezig zijn en dieper in de details komen versterkt onze overtuiging dat we op het juiste pad zitten en dat door het samengaan van ISPConnect en DHPA de branche uiteindelijk sterker en beter vertegenwoordigt dan ooit zal zijn.

Ik hou jullie op de hoogte de komende weken. Watch this space.

Simon

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl