• Home
  • Nieuws
  • Oproep: help mee aan de Europese gedragscode voor IaaS providers

Oproep: help mee aan de Europese gedragscode voor IaaS providers

Vooruitlopend op de verordening van de Europese Commissie voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden data, heeft de SWIPO IAAS (Infrastructure as a Service) werkgroep van de Open Cloud Foundation vandaag een openbare raadpleging voor cloudgebruikers en -aanbieders gelanceerd om te helpen bij het informeren en vormgeven van de voorgestelde gedragscode.

Om de effectieve toepassing van de vrije stroom van niet-persoonsgebonden data in Europa te helpen ondersteunen, hebben cloudgebruikers en toonaangevende bedrijven in de cloudinfrastructuursector samengewerkt bij het opstellen van een nieuwe gedragscode. In deze gedragscode worden regels, benaderingen en vereisten gedefinieerd die dienstverleners moeten overeenkomen en naleven.
“Het is belangrijk voor verantwoordelijke cloudaanbieders om te anticiperen op de regelgeving, vandaar deze consultatie over het eerste concept van een gedragscode”, zegt Alban Schmutz, medevoorzitter van de IAAS-werkgroep van SWIPO (Switching and Porting), voorzitter van CISPE en VP Strategic Development & Public Affairs van de Franse service provider OVH. “Het vermijden van vendor lock-in is van cruciaal belang om een gestage groei van de cloudmarkt mogelijk te maken en de beste diensten voor klanten te leveren.”
“Onze leden maken steeds meer gebruik van cloud infrastructuur diensten”, voegt Freddy Van den Wyngaert toe, medevoorzitter van de SWIPO IAAS-werkgroep en secretaris-generaal van EuroCIO.
“Het is essentieel over duidelijke regels te beschikken die ons zullen helpen bij de selectie van aanbieders en bij het versnellen van het vrije verkeer van data in Europa”.
Stakeholder-participatie

Simon Besteman, directeur van de Nederlandse branchevereniging van hosters en cloudaanbieders ISPConnect, één van de oprichters van de Open Cloud Foundation en deelnemer aan de IAAS werkgroep, voegt toe: “Interoperabiliteit is belangrijk voor het open karakter van de cloud. Om verder te groeien moeten we gebruikers de gelegenheid geven om hun cloudactiviteiten onder meerdere providers onder te brengen, om on-site en cloud makkelijk te mengen en om eenvoudig over te kunnen stappen. Het is door dit soort stakeholder-participatie en overleg met de regulerende instanties dat we als sector ervoor kunnen zorgen dat we de juiste stappen nemen.”

  • Het concept van de gedragscode en de vragenlijst voor de openbare raadpleging zijn beschikbaar op: http://cloudswitching.eu
  • Deadline voor feedback: 2 juli 2018 – 11:00 CET

De eerste resultaten van de openbare raadpleging zullen op 4 juli in Parijs worden gepresenteerd – de eerste vergadering buiten Brussel van de DSM Cloud Stakeholder Group van de Europese Commissie.

Context van de regelgeving

Artikel 6 van de verordening betreffende het vrije verkeer van niet-persoonsgegevens, die op 13 september 2017 door de Europese Commissie is voorgesteld en in december 2017 door de lidstaten is goedgekeurd, vraagt om een zelfreguleringsproces. Zij verwacht dat de sector het voortouw neemt bij de ontwikkeling van een gedragscode voor de tenuitvoerlegging van de verordening. Om dit probleem aan te pakken is de SWIPO-werkgroep (Switching & Porting) opgericht onder de paraplu van de Cloud Digital Single Market-werkgroep van de Europese Commissie (EC DSM Cloud Stakeholder Group). Vanaf 17 april 2018 zijn de subgroepen Infrastructure-as-a-Service (IaaS) en Software-as-a-Service (SaaS) gestart met het ontwikkelen van een gedragscode, vooruitlopend op de komende regelgeving.

SWIPO IAAS-werkgroep

De medevoorzitters van SWIPO IAAS zijn Alban Schmutz (CISPE, OVH) en Freddy Van den Wyngaert (EuroCIO) en vertegenwoordigen de belangen van zowel cloudaanbieders als gebruikers. De gedragscode, die vandaag voor feedback is gepubliceerd, is door de Core Drafting Group opgesteld om een evenwichtig aantal gebruikers/aanbieders, een goede geografische spreiding, verschillende bedrijfsgroottes en een verscheidenheid aan sectoren (bv. wetgeving, productie, architectuur) te vertegenwoordigen.

Leden van de Core Drafting Group: CISPE/OVH (medevoorzitter), EuroCIO (medevoorzitter), Aruba, AWS, CERN, CIO Platform, Credit Suisse, IBM, Prologue, Santander, UpCloud. Andere IaaS-deskundigen van verschillende organisaties zijn vertegenwoordigd in de SWIPO IAAS-werkgroep

Proces aannemen gedragscode

Zodra de openbare raadpleging is afgerond, zal de SWIPO IAAS Core Drafting Group op 4 juli in Parijs resultaten presenteren aan de gehele SWIPO IAAS-werkgroep en verdere kwesties bespreken die in de tekst moeten worden geïntegreerd. Dankzij de inbreng van belanghebbenden en deskundigen kan de code na deze vergadering worden geactualiseerd. Expertgroepen van SWIPO IAAS kunnen de gedragscode vervolgens met gewone meerderheid van stemmen aannemen, tenzij een derde van de vertegenwoordigers van de gebruikers of van de aanbieders hiertegen bezwaar maakt.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl