• Home
  • Nieuws
  • Networking4All: In welke cybersecurity bewustzijnsfase zit jouw hosting organisatie? Een routekaart naar een cultuur van veiligheid

Networking4All: In welke cybersecurity bewustzijnsfase zit jouw hosting organisatie? Een routekaart naar een cultuur van veiligheid

In de snel evoluerende digitale wereld van vandaag is cybersecurity een cruciaal aandachtspunt voor elke organisatie, ongeacht de omvang of de sector waarin ze actief is.


Als organisatie is het van groot belang om deze bewustzijnsfasen en aspecten te begrijpen om jouw cyberbeveiligingsstrategie effectief te ontwikkelen en te implementeren.
●        Waar sta ik nu als organisatie?
●        Waar wil de organisatie naar toe?
●        Welke (type) maatregelen zijn benodigd om de volgende stap te zetten?


Het begrijpen van de verschillende bewustzijnsfasen binnen een organisatie is van essentieel belang om een doelgericht pad naar betere beveiliging te creëren. Hieronder worden de zeven verschillende bewustzijnsfasen uiteengezet, evenals de zes cruciale maatregelen waaraan deze getoetst worden.


1. Onbewustheid

In de eerste fase van cybersecurity-bewustzijn verkeren organisaties vaak in een toestand van onbewustheid. Ze zijn zich niet volledig bewust van de potentiële cyberdreigingen en de mogelijke gevolgen voor hun activiteiten. Het ontbreken van bewustzijn is een zwakke schakel in de verdediging tegen aanvallen.

2. Bewustwording

De bewustwordingsfase is het moment waarop organisaties beginnen te begrijpen dat cybersecurity belangrijk is. Ze herkennen de risico’s en de noodzaak om zichzelf te beschermen. Dit markeert het begin van een positieve verandering.

3. Plan de Cybercampagne

In deze fase ontwikkelt de organisatie een plan om haar cybersecurity te versterken. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden, het stellen van doelen en het plannen van acties om de beveiliging te verbeteren.

4. Implementatie

Na het plannen is het tijd om actie te ondernemen. In de implementatiefase worden beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk toegepast, zoals periodieke security trainingen, een veilig BYOD-beleid en het inzetten van netwerkmonitoring. 

5. Consolidatie

In de consolidatiefase worden de veranderingen geëvalueerd en verfijnd. Organisaties werken aan het versterken van hun beveiligingssystemen en het verbeteren van de effectiviteit van hun cybersecurity-inspanningen.

6. Integrale Cyberpreventie

Deze fase gaat verder dan de basisbeveiliging en omvat het ontwikkelen van een holistische aanpak voor cyberpreventie. Dit kan het inzetten van geavanceerde beveiligingstechnologieën, continue monitoring en response-planning omvatten.

7. Cultuur van Veiligheid

Een cruciaal aspect van cybersecurity is het creëren van een cultuur van veiligheid binnen de organisatie. Dit gaat verder dan technische maatregelen en omvat ook het gedrag en de houding van medewerkers.


Er zijn zes type maatregelen waaraan de organisatie getoetst wordt om te bepalen in welke fase het bedrijf zich bevindt:

  1. Menselijke Maatregelen: Het stimuleren van bewustzijn en verantwoordelijkheid bij medewerkers en bestuurders, zoals training en (compliance) bewustwordingsprogramma’s.
  2. Procesmatige Maatregelen: Het implementeren van gestandaardiseerde procedures en processen om veiligheid te waarborgen.
  3. Technische Maatregelen: Het gebruik van technologische hulpmiddelen en oplossingen om cyberdreigingen te detecteren en af te weren.
  4. Fysieke Beveiligingsmaatregelen: Het beschermen van fysieke toegang tot apparatuur en gegevens.
  5. Juridische Maatregelen: Het naleven van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot cybersecurity.
  6. Beheersmaatregelen: Het beheren van de gehele cybersecurity-inspanning, inclusief budgettering, planning en rapportage.


Door regelmatig het cybersecurity-bewustzijn van de organisatie te evalueren, kunnen stappen worden ondernomen om het bewustzijn te vergroten en bescherming te bieden tegen cyberdreigingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je altijd direct contact met mij opnemen:

Erdem Cobam
Managing Director
Networking4All
www.networking4all.com

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl