• Home
  • Nieuws
  • Leden ISPConnect stemmen voor fusie met stichting DHPA

Leden ISPConnect stemmen voor fusie met stichting DHPA

Tijdens de ledenvergadering van ISPConnect op 11 juni 2020 is een belangrijke mijlpaal bereikt: de leden hebben hun goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie tussen ISPConnect en DHPA. Door de bundeling van krachten is de nieuwe organisatie nog beter in staat om de belangen voor bedrijven in de hosting- en cloudsector te behartigen.

Zowel ISPConnect als de DHPA streven naar een sterke, gezonde en zichtbare cloud- en hostingsector in het economische en maatschappelijke landschap. Aangezien beide organisaties dezelfde achterban, ambities en waarden van een open en vrij internet delen, ligt een bundeling van krachten en expertise voor de hand. 

Gemeenschappelijke belangen 

Vanuit de gemeenschappelijke belangen voor de cloud- en hostingsector werken ISPConnect en DHPA al langere tijd intensief samen. Beide organisaties maken beide deel uit van DINL en organiseren gezamenlijke bijeenkomsten en publiceren samen onderzoeken en rapporten. 

In de afgelopen wintermaanden hebben de besturen van beide brancheorganisaties met elkaar overlegd en zijn tot een plan gekomen om de fusie mogelijk te maken. In april 2020 hebben de besturen van ISPConnect en DHPA de fusieplannen voorgelegd aan hun achterbannen. Het is nu de taak van de leden van beide brancheorganisaties om hun stem over het fusieplan uit te brengen. 

In een formele stemming op 11 juni 2020 hebben de leden van ISPConnect hun goedkeuring gegeven aan de voorgenomen fusie tussen ISPConnect en DHPA. Met 100% van de stemmen heeft de ledenraad zijn steun uitgesproken voor de plannen die het bestuur van ISPConnect aan de leden heeft voorgelegd.

Verandering juridische structuur naar vereniging

Simon Besteman, directeur ISPConnect: “Met deze unanieme uitspraak hebben onze leden een sterk mandaat gegeven om de fusie tussen ISPConnect naar een volgend niveau te brengen. We liggen nu op koers om volgens plan eind 2020 één gezamenlijke vereniging te zijn.” 

Ruud Alaerds, directeur DHPA: “De goedkeuring door de ledenraad van ISPConnect was een voorwaarde om de voorgenomen fusie tussen ISPConnect en DHPA te laten doorgaan. Na deze stap gaat DHPA de komende maanden de noodzakelijke voorbereidingen treffen om de fusie te laten slagen.” 

In aanloop naar de fusie zal de stichting DHPA in het derde kwartaal van 2020 haar juridische structuur veranderen van stichting naar vereniging. Na deze stap kunnen ISPConnect en DHPA als verenigingen met elkaar fuseren. 

Vanaf 1 januari 2021 nieuwe naam 

Volgens het aan de leden voorgestelde stappenplan is de verwachting dat beide verenigingen in het derde of vierde kwartaal zullen samengaan. Vanaf 1 januari 2021 zullen de gefuseerde verenigingen als één branchevereniging onder een nog bekend te maken naam naar buiten treden en nog beter dan voorheen zich sterk maken voor de belangen van de Nederlandse cloud- en hostingsector. 

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl