In the spotlights: IT-Ernity

In deze editie van ‘In the spotlights’ zetten we IT-Ernity in het zonnetje. IT-Ernity is op zichzelf geen DHPA deelnemer. ProServe, een van de dochterbedrijven van IT-Ernity, is dat echter wel, en gezien de veelzijdigheid aan IT-diensten die IT-Ernity aanbiedt (onder meer met CloudVPS, de enige public cloud provider in Nederland, connectivity onder het label Signet en VDX met Internet diensten), is het interessant om IT-Ernity het podium te geven omdat het een partij is die zowel op de hosting- en cloudmarkt als aanpalende markten actief is. Chris de Jongh, CEO van IT-Ernity, was graag bereid om zijn zienswijze op de Nederlandse hosting en cloudmarkt te delen met DHPA.

Coverfoto: Chris de Jongh, CEO IT-Ernity © Marlies Wessels

Hoe is je bedrijf ontstaan, en hoe is het bedrijf gegroeid?

Chris de Jongh: “IT-Ernity is in Zwolle ontstaan en viert aanstaande mei haar 15e verjaardag. Oorspronkelijk bood IT-Ernity internet services zoals email en hosting. Tegenwoordig verenigt het bedrijf verschillende dochterbedrijven die IT-dienstverlener of IT-infrastructuurpartij zijn. IT-Ernity is voortgekomen uit zo’n dertig fusies en overnames, wat natuurlijk best veel is. Daarbij werden ook veel kleinere partijen overgenomen. We hebben daarmee flinke groei kunnen realiseren, maar we groeien sinds twee jaar bewust meer autonoom. We integreren onze processen op primair niveau, waardoor we efficiënter zijn geworden en meer cross-sales kunnen realiseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld tegelijkertijd met het hosting vraagstuk de klant ook ontzorgen op het gebied van connectivity en dat is vrij uniek.”

Waar maakt je bedrijf het verschil mee?

 “We hebben veel kennis en ervaring in huis. Dat lijkt misschien een beetje een cliché, maar dit bepaalt natuurlijk wel of je kunt leveren wat je belooft. Daarbij maakt het vanzelfsprekend geen verschil of de focus op hosting ligt of andere activiteiten in de IT-sector. Meer dan de helft van onze medewerkers zijn hooggekwalificeerde technici.

Een ander aspect waarmee we het verschil maken, is het feit dat we veel geïnvesteerd hebben in security en compliancy. We krijgen, net als iedere hoster, veel audits en daar zitten ook klanten tussen die alleen de allerhoogste security standaarden accepteren. We hebben dankzij onze investeringen en inspanning recent een goedkeurend stempel gehad van een van de grote Nederlandse banken. En daar zijn we uiteraard heel trots op.

Onderscheidend vermogen ligt wat mij betreft overigens ook in de mogelijkheid van een bedrijf om te investeren in nieuwe technologie. Zo zijn we bijvoorbeeld de enige Nederlandse partij die met CloudVPS een public cloud heeft neergezet. Daarmee willen we in de nabije toekomst op een vernieuwende manier de markt gaan bedienen, waarover snel meer bekend zal worden gemaakt.”

Hoe is het om te werken bij je bedrijf, wat is de bedrijfscultuur?

De Jongh: “Het bedrijf heeft een heel goede mix van ervaren en toegewijde managers enerzijds, en anderzijds relatief veel briljante jonge mensen die erg leergierig zijn en zich iedere dag volop inzetten. We hebben een perfecte mix van jonge ambitie en jarenlange ervaring op de werkvloer. Dit weerspiegelt ook de veelzijdigheid van het bedrijf. En dankzij die veelzijdigheid hebben we de mogelijkheid om te participeren in heel innovatieve projecten.”

“Om te kunnen blijven innoveren moet je, naast investeren in technologie, ook investeren in talent. Dan gaat het niet alleen om het beschikbaar stellen van middelen voor scholing, maar vooral ook de mogelijkheid om aan projecten te werken die medewerkers in staat stelt een volgende stap te maken. En dat geldt natuurlijk voor al onze medewerkers.”

Chris de Jongh, CEO IT-Ernity © Marlies Wessels

Welke issues spelen er volgens jullie in de breedste zin in de sector?

De Jongh: “Volgens mij spelen er in hoofdlijnen twee uitdagingen. De eerste daarvan is dat we als sector te maken hebben met grote, globale spelers die de toon zetten. Deze hyperscalers hebben enorm veel middelen en kunnen snel innoveren. De vraag is wat je daar als kleinere hostingpartij tegenover moet en kan zetten. Stil zitten is in ieder geval geen optie.”

“De tweede uitdaging sluit daar deels op aan. Door de versnipperde hostingmarkt in Nederland zijn er veel partijen actief van verschillende schaalgroottes. Op zich is het natuurlijk een teken van een gezonde markt als er zo veel partijen actief zijn. Alleen valt het mij op dat een deel van de markt niet kan leveren wat zij klanten en de buitenwereld belooft. Neem bijvoorbeeld de stroomstoring in Amsterdam op 17 januari jl. Als in zo’n situatie servers plat gaan omdat er geen noodstroomvoorziening is of op een andere manier redundancy is ingebouwd, dan zijn zaken niet goed voor elkaar.”

Eerlijk is eerlijk: om in het huidige hosting landschap mee te kunnen komen en kwaliteit te kunnen leveren, moeten er behoorlijke investeringen kunnen worden gedaan. Dat is niet voor iedere partij mogelijk. De Jongh: “Als je het hebt over investeringen dan heb je het over een balans van apparatuur up to date houden, innovatie/specialisatie en het financieren van groei. Het vergt behoorlijk wat middelen om dat consequent te doen terwijl de kwaliteit die je levert ook consistent is.”

Kleinere partijen zullen daarom echt moeten nadenken over hoe ze zich willen profileren in dit landschap, wat hun toekomst is en hoe ze ervoor gaan zorgen dat ze ook over twee, vijf of tien jaar nog relevant zijn, vindt De Jongh

Hoe zien jullie de markt waarin jullie opereren? Zijn er opvallende trends en hoe bereiden jullie je voor op de nabije toekomst?

De Jongh: “Op dit moment zie je dat de grenzen tussen public en private clouds vervagen. Daar bedoel ik mee dat de management tools voor public clouds dusdanig goed worden dat je er ook private achtige cloud omgevingen mee kunt maken. De managed factor van managed hosting zal naar mijn verwachting in de toekomst daarom naar publieke cloud infrastructuren komen.”

Die beweging komt niet uit de lucht vallen: een trend in de sector is dat klanten steeds meer bewegen naar een hybrid cloud omgeving. De Jongh: “Wij zien dat steeds meer klanten vragen om hybrid cloud omgevingen. Het verschil tussen hybrid clouds en multi-clouds ligt feitelijk in de mate waarin die omgevingen geïntegreerd zijn. Het is niet alleen een trend, maar ook een uitdaging om dit goed te doen in een hybrid cloud omgeving. Dat betekent dat je voortdurend moet selecteren in tools en management omgevingen. Dit nemen wij ook mee in onze investeringen: die zijn voor een belangrijk deel gericht op de integratie van public en private clouds. Daar moet je al vroeg de juiste keuzes in maken om klanten die zoals gezegd in toenemende mate vragen om hybrid omgevingen, optimaal te kunnen bedienen.”

Welke ambities zijn er voor de toekomst?

De ambitie van IT-Ernity zijn niet anders dan in voorgaande jaren, maar dat wil niet zeggen dat er niet over na wordt gedacht. De Jongh: “We blijven inzetten op groei. De kiem van die groei is sinds enkele jaren weliswaar anders, want zoals gezegd realiseren we veel meer autonome groei. Acquisities zijn echter niet uitgesloten. Groei is daarbij geen doel op zichzelf: we hebben een standaard neergezet voor kwaliteit en daar willen we consequent aan blijven voldoen. Niettemin blijven we de ambitie hebben om sneller te groeien dan de markt.”

De Jongh plaatst daar een belangrijke kanttekening bij. De hosting- en cloudmarkt groeit in Nederland al jaren fors. Maar de vraag is waar die groei vandaan komt. De hyperscalers vertekenen die groei, vindt De Jongh. “Als je puur naar Nederlandse partijen kijkt, dan is de groei niet zo fors als de cijfers wel eens suggereren. Dat is op zichzelf niet problematisch, zeker voor ons niet, maar het brengt mij wel terug bij het punt dat ik eerder al maakte: hoe zorg je er als kleinere partij voor dat je relevant blijft in een sterk competitieve markt? In mijn optiek moeten investeringen in innovatie en vernieuwing onderdeel uitmaken van een strategie om onderscheidend te blijven.”

Wat is de tip van dit moment die je mee zou willen geven aan je collega’s in het netwerk dat DHPA heet?

De Jongh: “Nogmaals: houd rekening met de toekomst. Je moet een minimum aan investeringen doen om mee te kunnen. En die investeringen moet je, ook al is dat niet per se de ideale situatie, verdisconteren in de afspraken die je maakt met klanten. Het is makkelijk om snel te groeien op basis van een interessante prijs. Maar dan boet je onherroepelijk in op kwaliteit, security en wendbaarheid. In een markt die snel evolueert en waarin klanten zeer bewust zijn van kwaliteit, is dat vragen om problemen.”

Wat betekent het deelnemerschap aan DHPA voor je bedrijf?

“Gezien wat ik hierboven geschetst heb, is het een uitdaging hoe je moet reageren op de markt”, aldus De Jongh. “DHPA voorziet in kennis over hoe de markt zich ontwikkelt en hoe daarop ingespeeld kan worden. Het is interessant om te begrijpen wat de uitdagingen zijn en hoe andere deelnemers van DHPA daarmee om gaan. De netwerkbijeenkomsten zijn daarom ook erg waardevol: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en staan allemaal een bepaalde kwaliteit voor, dat is wat ons verenigt binnen DHPA. De verschillende visies over hoe daarmee om gegaan moet worden, is denk ik voor iedere deelnemer van meerwaarde. DHPA laat daarbij niet na om heel scherp actuele thema’s aan te snijden.”

“Tegelijkertijd, ik zei het al eerder, is de hosting markt erg versnipperd. Rotte appels kunnen de sector een slecht imago geven. DHPA heeft recent een nieuwe SLA beschikbaar gesteld voor deelnemers, daar is erg veel werk in gestoken en dit is van grote meerwaarde voor deelnemers. Het biedt de gelegenheid om een standaard neer te zetten die positief afstraalt op het imago van de sector. Wij maken daar dankbaar gebruik van.”

DHPA gaat zich in 2017 verder richten op herkenbaarheid van haar deelnemers in de brede markt en invulling van het aspect kwaliteit voor die markt. Past dit ook bij je bedrijf?

De Jongh is hier kort en positief over: het past één-op-één bij IT-Ernity en haar dochterbedrijven. De Jongh: “Als je bepaalde statements maakt over kwaliteit, dan moet je die nakomen. Als DHPA de standaard voor die kwaliteit scherp stelt, dan is dat zeer welkom. Die focus van DHPA sluit naadloos aan bij wat wij voorstaan.”

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl