• Home
  • Nieuws
  • Het CSIRT-DSP zoekt contact met service providers

Het CSIRT-DSP zoekt contact met service providers

Het CSIRT-DSP (Cyber Security Incident Response Team for Digital Service Providers) is de Nederlandse nationale CSIRT voor digitale dienstverleners. Zij heeft onder andere de taak om ten bate van deze dienstverleners te zorgen voor vroegtijdige waarschuwingen, alarmmeldingen, aankondigingen en verspreiding van informatie over risico’s en incidenten. De taken en bevoegdheden, alsook de definities van een digitale dienstverlener kunnen worden teruggevonden in de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen (Wbni).

Om invulling te geven aan deze wettelijke taken heeft het CSIRT-DSP een nieuw product gelanceerd genaamd de Mid of Week. Dit is een wekelijkse nieuwsbrief en bevat nieuws en kwetsbaarheden welke het CSIRT-DSP relevant acht voor digitale dienstverleners. Ook zullen eventuele mededelingen vanuit het CSIRT-DSP in dit product worden meegenomen. De Mid of Week wordt standaard op woensdagen rondgestuurd. Indien u dit product ook wenst te ontvangen, kunt u hiervoor een e-mail sturen naar csirt@csirtdsp.nl.

Tevens verwerkt het CSIRT-DSP regelmatig lijsten met kwetsbare systemen, zoals onlangs met Citrix of Pulse VPN server. Om deze informatie zo goed mogelijk door te kunnen spelen, zijn zij op zoek naar contactgegevens van organisaties.

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

  • Emailadressen voor de Mid of week
  • Operationeel (Security) contact e-mailadres (dit e-mailadres gebruiken wij om te informeren over dreigingen en kwetsbaarheden, alsook mogelijke incidenten)
  • (Security) Escalatiecontact e-mailadres & telefoonnummer (Deze contactgegevens zullen wij gebruiken om ernstige kwetsbaarheden, die wij inschalen als Kans: High en Impact: High voor digitale dienstverleners (dus niet uw klanten) direct te kunnen communiceren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het preventief informeren over kwetsbaarheden alvorens deze bekend zijn gemaakt.)
Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl