• Home
  • Nieuws
  • EU-richtlijn inzake auteursrechten – update

EU-richtlijn inzake auteursrechten – update

Op 26 maart 2019 heeft het Europees Parlement ingestemd met het voorstel voor een nieuwe Europese Auteursrechtrichtlijn. Deze richtlijn moet het bestaande auteursrechtenkader moderniseren, zodat dit beter aansluit op de digitale samenleving van vandaag. De richtlijn voorziet onder andere in regels om de grensoverschrijdende toegang tot online diensten te verbeteren. Ook worden er nieuwe uitzonderingen op het auteursrecht geïntroduceerd, onder andere voor tekst- en datamining en online-onderwijsactiviteiten.

Op de richtlijn is tijdens de wetgevingsprocedure vanuit verschillende kanten kritiek geuit. Deze kritiek heeft onder meer te maken met het veelbesproken “artikel 13” (in de uiteindelijke versie van de richtlijn artikel 17). Aanbieders van onlinediensten voor het delen van content (denk aan platforms als YouTube) moeten “volgens strenge sectorale normen” maatregelen nemen om te voorkomen dat er via hun dienst auteursrechtinbreuken worden gepleegd. Indien er niet voldoende maatregelen zijn genomen om inbreukmakend materiaal te blokkeren, kan de dienstverlener zelf aansprakelijk worden gesteld door de rechthebbende. Er is vooralsnog veel onduidelijkheid over het toepassingsbereik van de regeling. Ook is het niet duidelijk welke maatregelen er precies van de dienstverleners mogen worden verwacht. De volledige tekst van de richtlijn is hier te raadplegen.

Met dank aan DHPA partner ICTRecht

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl