• Home
  • Nieuws
  • DHPA secretaris Eric Vredeveldt deelt visie op markt en rol DHPA

DHPA secretaris Eric Vredeveldt deelt visie op markt en rol DHPA

DHPA heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot een partner in Nederland voor zowel hosting- als cloud providers, hun leveranciers en de markt. Die positie is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van de bestuursleden van DHPA. Zij zijn allen al vele jaren actief in de sector en hun expertise is van groot belang voor de koers van de brancheorganisatie. Hoog tijd dus om hen het podium te bieden. Eric Vredeveldt, sinds 2,5 jaar secretaris binnen het bestuur, deelt als eerste zijn visie op de markt én op DHPA.

Behoeften doorgronden

Vredeveldt heeft 25 jaar ervaring in het vak. Hij zag al snel dat functionaliteit de belangrijkste factor is voor de vraag uit de markt. Na 15 jaar werkzaam geweest te zijn bij verschillende bedrijven in verschillende management posities, startte hij een eigen bedrijf om de vraag naar cloud applicaties te faciliteren. Hij wekte daarmee de interesse van DHPA deelnemer Previder, waar hij na een vruchtbare samenwerking aan de slag ging als directeur. Hij verraste de markt echter afgelopen zomer met het bericht dat hij ging stoppen als directeur bij Previder om zich te gaan richten op nieuwe uitdagingen in de markt. Inmiddels is hij actief bij Yourhosting, een andere DHPA deelnemer.

De ervaring die Vredeveldt in 25 jaar heeft opgebouwd, heeft hem geen windeieren gelegd. Vredeveldt legt uit: “Wat belangrijk is in deze sector is dat je de behoefte van de klant doorgrondt. Dat gaat veel verder dan een product aandragen: geen enkele klant is hetzelfde en je moet begrijpen waar de specifieke behoefte ligt en dat kunnen combineren met de technische kennis om maatwerk te leveren. Het is heel nuttig om daarbij ook kennis te hebben van de operationele kant van het aanbod. Een cloudplatform kan op papier precies bij een behoefte passen, maar de praktijk moet altijd uitwijzen of theorie en praktijk gelijke pas houden. Je bent een onderdeel van het proces van de klant maar als de IT, het ‘hart’ van de klant, niet klopt dan ligt de business van de klant stil.”

Eric Vredeveldt
   Eric Vredeveldt

De mens achter de machine

Vredeveldt heeft zijn vakgebied de laatste jaren snel zien veranderen. De cloud heeft in volle kracht zijn entree gemaakt en die ontwikkeling ziet hij verder vertakken in de toekomst. Specialisme is daarbij het toverwoord. “Tien a vijftien jaar geleden verkocht je, om in jargon van de sector te blijven, ijzer. De vraag naar computing power werd tegemoet gekomen met fysieke servers. Tegenwoordig draait het om maatwerk en functionaliteit met cloud oplossingen. De techniek erachter is voor providers belangrijk, maar de klant wil bovenal iets dat continuïteit garandeert en schaalbaar is. De kwaliteit van een SLA is hierbij heel belangrijk. Maar net zo belangrijk is de manier waarop je je “customer service” uitvoert. Op techniek kun je het niet meer winnen, op customer service wel en daar hoort een goede SLA bij. Dit heeft geleid tot het feit dat we met de DHPA vorig jaar een SLA hebben opgezet zodat onze deelnemers optimaal kunnen presteren op het gebied van customer service.”

Vredeveldt doelt hiermee met name op het menselijke aspect van de diensten die hosting en cloud providers bieden. “Uiteindelijk draait het om mensen. Iedere onderneming floreert bij gratie van de mensen die zich iedere dag inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Dat geldt voor hosters, maar natuurlijk ook voor de organisaties die zij bedienen. Of het nu gaat om een commerciële partij met groeiambitie of een non-profit organisatie die een missie heeft: je moet dat kunnen begrijpen en voelen om maatwerk te kunnen leveren. Dit vergt dat IT-bedrijven zich meer moeten gaan specialiseren in marktsegmenten om goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de klanten in die sector.”

Mee op de public cloud

Vredeveldt ziet dat er veel beweging is in de markt. Sinds een aantal jaar is er een consolidatieslag ingezet waardoor er meer grotere hosting en cloud bedrijven ontstaan. Ook de opkomst van hyperscalers (Azure, Google, AWS, etc.) heeft grote impact op de markt de komende jaren. Dit heeft ertoe geleid dat de marges onder druk staan. Het automatiseren van het proces van dienstverlening in selfservice portalen biedt hier uitkomst, aldus Vredeveldt. “Het automatiseren van je dienstverlening maakt het mogelijk je delivery proces efficiënter te maken en vanuit standaarden te werken waarbij je meer omzet kunt realiseren zonder dat je personeelskosten enorm stijgen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om engineers en beheerders meer met de belangrijke technische taken bezig te laten zijn, waardoor het werk voor hen ook weer interessanter wordt.”

Vredeveldt vervolgt: “Daarnaast zal elke cloud en hosting partij te maken krijgen met de opkomst van de hyperscalers. Ik denk dat iedere partij die actief is in deze markt zich er goed van bewust moet zijn dat je niet om de hyperscalers heen kunt! De komende tijd zullen we dus meer hybride oplossingen zien met een combinatie van private en public cloud oplossingen. Wat daarna komt is nog een grote vraag, hoe gaat deze ontwikkeling verder en waar staan we over 5 – 10 jaar? Dat is nu nog gissen en vergt flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de hosting en cloud providers de komende jaren.”

Parallellen met de jaren negentig

Om tot hybride platforms te komen moet worden geïnvesteerd in productontwikkeling bij hostingbedrijven. De grootste bottleneck daarbij is niet zozeer het financiële plaatje, maar de bezetting. Innovatie vergt aandacht en focus en dat is lastig omdat het voor de dagelijkse operaties vaak al alle hands aan dek is. Daarbij komt ook de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het niet eenvoudig is om de juiste mensen te vinden. Vredeveldt ziet daar een rol voor de DHPA weggelegd.

“Ik zie een parallel met de late jaren negentig en begin jaren nul. De economie groeit fors en onze sector profiteert daar van. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar door die groei ontstaan steeds grotere tekorten aan goed opgeleid personeel. Vanzelfsprekend zet dat een rem op de ontwikkeling van de sector. DHPA heeft als brancheorganisatie mede het initiatief genomen tot de Cloud IT Academy, dat volgend jaar een HBO opleiding start specifiek gericht op de cloud engineering. Dat is een goed initiatief en broodnodig. Maar we zouden meer kunnen doen om de jeugd te enthousiasmeren. ”

IT in brede zin heeft nog steeds een wat saai imago, stelt Vredeveldt. Dat is volgens hem jammer, want er gebeuren in Nederland veel interessante en innovatieve dingen, niet alleen in de hosting en cloud sector maar ook breder. “Je ziet dat jongeren digitale technologie wel interessant vinden, maar dan vooral de nieuwe mogelijkheden die het biedt, niet zozeer de infrastructuur zelf. Er wordt dan vaak gekozen voor een opleiding zoals game of app developer, maar niet voor network of cloud engineer. Het zou goed zijn om meer aandacht te vragen voor de infrastructurele basis die nodig is om bijvoorbeeld online te kunnen gamen. Daar mogen (aankomend) studenten zich meer bewust van zijn en ik denk dat we als DHPA op dat vlak, samen met onze partners, meer zouden kunnen doen. Maar met name de overheid en het onderwijs zelf zouden deze aansluiting op de markt moeten gaan promoten. Dit proberen we dan ook op de overheidsagenda te krijgen.”

Back to basics

Vredeveldt is positief gestemd over de herpositionering van DHPA het afgelopen anderhalf jaar. “De lobby richting de politiek is met de oprichting van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) enkele jaren geleden geen kerntaak meer van DHPA. Hiermee hebben we een herpositionering van de DHPA ingezet waarbij we back to basics zijn gegaan. Dit betekent dat de focus van de DHPA nu ligt op het samenbrengen van de markt met onze achterban en het ondersteunen van brancheproblematiek door onderzoek, voorlichting en het realiseren van projecten.”

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten volgens Vredeveldt: “Het is in mijn ogen om twee redenen een goede zaak dat DHPA een verbindende factor is tussen de markt en de achterban. Enerzijds is het heel belangrijk dat DHPA voorlichting kan geven over wat de sector doet, ook als het gaat om branchespecifieke problemen zoals bijvoorbeeld onrechtmatige content. Het bij elkaar brengen van allerlei verschillende vormen van expertise om deze problemen het hoofd te bieden blijkt erg effectief. Ten tweede is het belangrijk dat we de branche een eigen gezicht geven. Het is voor veel bedrijven in de markt toch nog onduidelijk wat de stap naar de cloud betekent en hoe men dit moet gaan realiseren. Het is dan ook belangrijk dat we bij deze partijen in de markt het bewustzijn creëren dat de deelnemers van de DHPA hier een belangrijke rol in kunnen spelen uitgaande van het kwaliteitskeurmerk waar deze partijen aan voldoen.”

Het kwaliteitskeurmerk waar Vredeveldt op doelt is niet zozeer een stempel, maar een strikte Code of Conduct waar iedere DHPA deelnemer zich aan committeert. Vredeveldt: “Wij spreken met iedere deelnemer een Code of Conduct af waarin onder meer beschreven is hoe deze partijen acteren in de markt. DHPA ondersteunt zijn achterban bij zaken die het mogelijk maken betrouwbaar en transparant te acteren door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van bewerkingsovereenkomsten, SLA frameworks en de aanpak van de nieuwe wetgeving voor persoonsgegevens beveiliging (GDPR). Dit doen we overigens samen met kennis-, technology- en mediapartners. De markt moet dan ook weten dat je met de keuze voor een DHPA deelnemer kiest voor een Trusted Cloud Expert.”

“Het hele idee van een bundeling van kennis en expertise is dat je van elkaar leert en zo je dienstverlening optimaliseert. Deelname aan DHPA is wat mij betreft dan ook niet geheel vrijblijvend”, besluit Vredeveldt.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl