• Home
  • Nieuws
  • De eerste ledenvergadering van Dutch Cloud Community

De eerste ledenvergadering van Dutch Cloud Community

Op 13 januari heeft de eerste ledenvergadering van Dutch Cloud Community plaatsgevonden. Wij zijn een vereniging, en dat geeft ons bepaalde plichten naar de leden: wij moeten rapporteren over de manier waarop we met de middelen omgaan en laten zien dat dit zorgvuldig gebeurt. De leden moeten instemmen met onze plannen, en met de contributiestaffel die we voorstellen, het bestuur moet gekozen worden.

Allemaal verenigingszaken. Hierin zijn we als brancheorganisatie niet echt anders dan de tennisvereniging van het dorp. En dat is ook prima. De leden zijn de hoogste autoriteit van de vereniging, en het is terecht dat bestuur en directie jullie goed informeren over wat we doen en jullie instemming krijgen. En als we iets willen doen dat de leden niet willen, dan moeten we het gewoon niet doen.

Bestuur is nu voor 3 jaar benoemd. Contributie en begroting goedgekeurd

Bij de fusie is een tijdelijk bestuur samengesteld vanuit de besturen van ISPConnect en DHPA. Voorzitter is Sven Visser, Mark Scholten is secretaris, Wiebe Nauta penningmeester, Frans ter Borg en Dion Goudkuil zijn bestuurslid.

De ledenraad heeft dit bestuur nu voor drie jaar benoemd.

Andere besluiten die de leden moesten nemen waren het goedkeuren van de begroting 2022, en het goedkeuren van de contributiestaffel. De leden waren het met beide voorstellen eens. In de slides die jullie via de mail ontvangen hebben, kunnen jullie alle details hierover terugvinden.

Public affairs en evenementen

Michiel Steltman, de directeur van de koepel DINL die DCC vertegenwoordigt in Den Haag heeft voor de aanwezigen een terugblik gegeven over het bewogen jaar 2021, met een aantal dingen waar we heel blij mee zijn, bijvoorbeeld de aanstelling van een staatssecretaris voor digitale zaken, en het succes van de voorlichtingsbijeenkomsten voor kamerleden die we onder de naam Digitale Binnenhof Academy hebben opgezet. Maar ook de zorgwekkende ontwikkelingen vanuit de Europese regelgeving die op ons af komt, met name door de ontwikkelingen rond NIS2. In de komende maanden komen we hier nog uitgebreid op terug.

In de slides kunnen jullie het detail terugzien van alle onderwerpen waar wij het gisteren over hebben gehad. We hebben een druk programma voor 2022. Hou je mail in de gaten, want er komen wat uitnodigingen jullie kant uit voor interessante evenementen!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl