• Home
  • Nieuws
  • Cloud Adoptie Monitor; COVID-19 zorgt voor versnelling van cloud-adoptie

Cloud Adoptie Monitor; COVID-19 zorgt voor versnelling van cloud-adoptie

De COVID-19 situatie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven en organisaties sneller cloud gebaseerde oplossingen in hun IT voorzieningen zijn gaan opnemen. Als we kijken naar de toename van het gebruik van bijvoorbeeld SaaS oplossingen maar zeker ook Cybersecurity voorzieningen dan wordt dat ook duidelijk bevestigd.

Den Haag, 5 mei 2021

Uit onderzoek onder bedrijven en organisaties met 20 of meer werknemers eind 2020 blijkt het gebruik van IT oplossingen vanuit de cloud nog meer dan normaal al het geval zou zijn wordt overwogen. Zo’n 43% van de ondervraagde organisaties ziet dit beeld terug. Slechts 13% ziet dit beeld niet terug en bij 36% maakt de COVID-19 situatie geen verschil in deze afweging.

Cloud Adoptie Monitor Afbeelding 1

Dit onderzoek, de Cloud Adoptie Monitor,  onder ruim 200 bedrijven en organisaties maakt deel uit van een reeks metingen die vanaf 2019 wordt uitgevoerd. Deze cloud adoptie monitor is een initiatief van branche organisatie DHPA (die zeer binnenkort zal fuseren en verder zal gaan als Dutch Cloud Community) en HPE, een wereldwijd actieve leverancier van IT oplossingen.

Gebruik van SaaS applicaties neemt ook enigszins toe als gevolg van COVID-19 situatie

Circa 16% van de ondervraagde bedrijven bevestigd ook de start of een versnelling in het gebruik van SaaS applicaties. Software applicaties die als een cloud gebaseerde oplossing worden aangeboden en waar meestal maandelijks naar rato van gebruik voor wordt afgerekend.

Cloud Adoptie Monitor Afbeelding 2

De meeste (62%) ondervraagde organisaties gaven aan al SaaS applicaties in gebruik te hebben. Bij een kleine 9% is dit gebruik of de invoering ervan vertraagd door deze crisis.

Meer aandacht voor cybersecurity

Met de toename van cloud gebaseerde oplossingen is er ook meer aandacht voor de security issues die daarmee gepaard gaan. Er is een merkbare aandachtsverschuiving in het security domein richting cybersecurity. Dit onderzoek onderschrijft dit ook. Liefst 45% van de ondervraagde organisaties geeft aan dat er een versnelling is van of een start is gemaakt met het gebruik van cybersecurity oplossingen als gevolg van COVID-19. In totaal was 72% al bezig met de invoering van dit type security voorzieningen.

Cloud Adoptie Monitor Afbeelding 3

Over de Cloud Adoptie Monitor

Cloud is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar op IT gebied. En ook in de komende jaren zal deze wijze van het gebruik van IT middelen de markt ingrijpend veranderen. Waar staat Nederland nu in het gebruik – de adoptie – van cloud. Deze monitor geeft een actueel inzicht op basis van continu onderzoek. Het wat, hoe en waarom van cloud staat centraal. Regelmatig zullen i interviews bij allerlei bedrijven en instellingen nieuw en meer inzicht geven.

Vanaf juni 2019 worden elke 3 maanden ruim 200 bedrijven en instellingen geïnterviewd. Er wordt contact gelegd met personen die op de hoogte zijn van wat het beleid is van de organisatie op gebied van IT, applicaties, inschakeling diensten/leveranciers. Dit zijn niet per definitie de voor IT verantwoordelijke mensen. De interviews vinden plaats op basis van een vooraf getrokken aselecte steekproef. Vrijwel alle sectoren en segmenten uit de Nederlandse zakelijke markt worden meegenomen. Er wordt nadruk gelegd op die bedrijven die met en op Internet meer dan gemiddeld actief zijn.

 Initiatief

De Cloud Adoptie Monitor is een initiatief van branche organisatie DHPA, Trusted Cloud Experts en HPE. De stichting DHPA vertegenwoordigt met ruim 30 marktleidende deelnemers en enkele tientallen A-merk leveranciers van technologie en diensten het topsegment van de Nederlandse cloud- en hostingindustrie. HPE is een wereldwijd actieve leverancier van IT oplossingen voor elk type organisatie.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl