• Home
  • Nieuws
  • Aanpassing van de bijdrage voor grotere leden

Aanpassing van de bijdrage voor grotere leden

In de uitnodiging voor de ALV hebben we een contributieverhoging voor de grotere leden aangekondigd. In dit artikel willen we uitleggen waarom deze verhoging noodzakelijk is. We blikken terug op afgelopen jaar en spreken ambities uit voor komend jaar. En juist om invulling te kunnen geven aan die ambities achten wij een contributiewijziging noodzakelijk.

In 2013 hebben de leden aan het bestuur mandaat gegeven om ISPConnect te professionaliseren en verder uit te bouwen tot een serieuze, volwassen brancheorganisaties. Het bestuur is met die opdracht aan de slag gegaan, op een aantal verschillende thema’s. Er is een directeur aangetrokken om de werkzaamheden uit te voeren.

Vertegenwoordiging van de branche

ISPConnect vertegenwoordigd haar achterban in overlegorganen met de overheid en andere stakeholders van het internet. Wij zijn actief in de werkgroepen over internetstandaarden, botnets, abuse, veiligheid, privacy en de AVG. Daarnaast zijn wij een van de oprichters van het Europees samenwerkingsverband CISPE.

Samen met onze broeders van de DHPA en anderen hebben wij ook het samenwerkingsverband DINL opgericht, de koepel van de Digitale Infrastructuur. Via DINL krijgen we ook toegang tot de kringen in de politiek en de bestuurlijke lagen in den Haag waar wij op eigen kracht moeilijk door kunnen dringen.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat wetgeving grote impact kan hebben op onze branche. Vertegenwoordiging dicht bij de politieke besluitvorming is belangrijk voor ons, en zal belangrijker worden. Ook aankomend jaar willen we dit blijven doen, op een goede manier bijdragen aan dit soort projecten kost veel tijd. Het is wel belangrijk om de belangen van hosting te behartigen. Ondanks dat dit niet altijd gelijk zichtbaar is blijft het goed om als collectief op te treden. Gezamenlijk aan de overheid laten zien dat wij een industrie zijn waar rekening mee gehouden dient te worden!

Komend jaar zullen we in ieder geval ook verder werk maken van de abuse problematiek in onze sector. We werken aan projecten die hosters zullen helpen om abuse vanuit en naar hun netwerk te beperken en/of de impact ervan te beperken. Onze leden zullen hiermee geholpen worden omdat het kosten zal besparen in de vorm van abuse management, support aan eindgebruikers en het zal hosters helpen zich te profileren als betrouwbare partij. Daarnaast zullen wij als sector iets moeten gaan doen aan deze problematiek. As wij ons deel van de ‘cybercrime’ niet oplossen wordt het risico dat de overheid dit voor ons gaat doen op een voor ons onwelgevallige manier steeds groter.

Onderwijs en diversiteit

De grootste bedreiging die onze leden zien op de langere termijn is het gebrek aan geschoold personeel. ISPConnect is in 2014 begonnen met de samenwerking zoeken met het onderwijs om te proberen invloed te krijgen op de curricula van het hbo en het mbo en aandacht te krijgen voor de beroepen van onze sector.

We beginnen na 3 jaar een aantal mooie en belangrijke successen te boeken. ISPConnect is de drijvende kracht achter de  Cloud IT Academy, een programma van duaal opleiden naar een bachelor Cloud Engineering. We zijn nauw betrokken bij PPS Cloud Engineering Rotterdam alsmede het initiatief Cyber Security MetropoolRegio Amsterdam. Allemaal projecten geïnitieerd en aangejaagd door ISPConnect, waar wij ook nu nog actief aan deelnemen als onderdeel van het bestuur.

Wij geloven heel erg in dit soort projecten, ze brengen ook concrete resultaten. Het is wel zo dat het veel tijd en inspanning kost om ze van de grond te krijgen.

In 2017 heeft ISPConnect met partners een onderwijsconferentie georganiseerd met als thema: ‘Future Skills for the Digital Economy’. Een conferentie waar meerdere succesverhalen een podium kregen om te vertellen over hun project. Juist om ook die succesfactoren te bepalen en te kijken wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. Ook komend jaar zullen we weer een dergelijke conferentie organiseren. Hiermee maken we een verschil en brengen we dingen op gang die anders niet zouden gebeuren.

Hands-on diensten naar onze leden

ISPConnect is op een aantal vlakken een kenniscentrum voor hosters aan het worden. Zo kun je als lid bij ons terecht voor AVG advies (via privacy@ispconnect.nl), maar ook compliant documenten, verwerkersovereenkomsten etc. Wij hebben ook voor de leden een geschillencommissie opgericht om jullie in geval van een conflict met een klant een gang naar de rechter te besparen.

We publiceren dit jaar 2 rapporten (samen met DHPA,  DDA en de Fiber Carrier Association) en een whitepaper. Iedere maand verschijnen er blogs en columns van onze hand in tijdschriften en weblogs. Deze publicaties helpen beslissers op allerlei verschillende plekken, ze zorgen voor awareness van de problematiek van onze branche en ze zorgen voor bekendheid van de Nederlandse hosting industrie.

Daarnaast organiseren we bijna tien evenementen per jaar, van kleinschalige themadagen tot middagprogramma’s over hot topics tot grote netwerkevenementen zoals Dutch Night @Cloudfest (tot recent WHD).

Vereniging en organisatie

Afgelopen jaar zijn een aantal projecten die vooral op het onderwijs gericht waren, door een fonds gefinancierd. Deze financiering loopt ten einde. Deze projecten zijn de leden van ISPConnect ten goede gekomen en wij willen komend jaar vervolg geven aan deze resultaten.

De verhouding tussen inkomsten via partners en leden van ISPConnect is door de jaren heen scheef geworden. Een gezonde vereniging streeft naar inkomsten via partners van 40% en 60% via leden. Bij ISPConnect is deze verhouding omgedraaid. Dat levert risico’s op voor de vereniging en daar willen wij graag wat aan doen.

De contributieverhoging zal helpen het ambitieniveau te handhaven en de inkomstenverhouding tussen partners en leden aan te passen, een gezondere situatie.

Begin dit jaar zijn er twee nieuwe bestuursleden toegetreden: Wido Potters (BIT) en Frans ter Borg (CloudMerge). Deze bestuursleden zullen met een aantal ‘oude’ en nieuwe bestuursleden ISPConnect de komende jaren op koers houden. De afgelopen jaren heeft de vereniging forse plannen gehad. Terugkijkend kan geconcludeerd worden dat vrijwel alle doelen uit deze plannen gehaald zijn. Ook voor de komende jaren zijn wij ambitieus en willen wij als branche en als organisatie verder groeien!

Waarschijnlijk komen er ook de komende jaren een aantal nieuwe initiatieven. Als organisatie zijn wij vindbaarder dan ooit en steeds vaker betrokken in de beginfase van projecten. Hier zullen wij natuurlijk mee doorgaan!

Ons voorstel

Al met al hebben wij, om hetzelfde en liefst nog meer te kunnen doen, een hogere bijdrage van onze leden nodig. Wij zijn ons bewust van het laagdrempelige karakter van de organisatie en zijn blij dat kleine hosters zich bij ons aansluiten. Gebruikmakend van onze diensten verbeteren kleinere en grotere leden hun dienstverlening. Een aantal organisaties in ons ledenbestand maakt (indirect) meer gebruik van onze activiteiten, komt vaker naar onze evenementen en heeft er simpelweg meer aan dat er in Den Haag gesproken wordt over cloud en hosting. Daarom wordt er voor deze partijen een contributieverhoging voorgesteld tijdens de ALV.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl