• Home
  • Nieuws
  • 2017 in vogelvlucht – blog Simon Besteman

2017 in vogelvlucht – blog Simon Besteman

Eind december is altijd het moment om even stil te zitten en terug te blikken. Naar het afgelopen jaar. Wat hadden we besloten te doen? En wat is ervan terecht gekomen? Wat is succesvol geweest? Wat is niet zo goed gelukt? En waarom dan? Hoe aan we dat beter doen het volgende jaar?

Laat ons even teruggaan naar de ledenvergadering van januari 2017.  Het was gezellig, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van ISOC. We hebben toen een paar speerpunten voorgelegd aan de leden.

We hebben de ambitie uitgesproken om een kenniscentrum voor onze sector te worden. Meer publiceren, en ook de plek te zijn waar mensen met vragen terecht konden. Daar zijn we mee aan de slag gegaan.

Samen met onze vakbroeders van DHPA, Dutch Datacenters en de nog nieuwe Fiber Carrier Association hebben we twee mooie rapporten gemaakt. Fundament van de Digitale Economie in het voorjaar, en later dit jaar Het Belang van Connectiviteit. Beide rapporten zijn goed ontvangen. Deze publicaties helpen beslissers op allerlei verschillende plekken, ze zorgen voor awareness van de problematiek van onze branche en ze zorgen voor bekendheid van de Nederlandse hosting industrie.

We hebben een ISPConnect column in Fenceworks iedere maand, en in de maandelijkse nieuwsbrief vind je tegenwoordig meerdere blogs, van mijzelf en van Wido Potters.

Ook hebben we een whitepaper over gender diversity in de ICT branche gepubliceerd, voorafgaand aan de conferentie over dit onderwerp dat we in 2018 gaan organiseren.

We hebben het voortouw genomen in de voorbereiding op de ingrijpende verandering op het gebied van data privacy die in 2018 gaan plaatsvinden. Leden kunnen nu gratis bij ons AVG compliant verwerkersovereenkomsten en algemene voorwaarden downloaden, en we hebben een AVG helplijn geopend via privacy@ispconnect.nl. (de eerste interessante vragen zijn binnengekomen, ik moedig u aan er gebruik van te maken!)

ISPConnect is in 2014 begonnen met de samenwerking zoeken met het onderwijs om te proberen invloed te krijgen op de curricula van het hbo en het mbo en aandacht te krijgen voor de beroepen van onze sector.

We beginnen na 3 jaar een aantal mooie en belangrijke successen te boeken. ISPConnect is de drijvende kracht achter de  Cloud IT Academy, een programma van duaal opleiden naar een bachelor Cloud Engineering. We zijn nauw betrokken bij PPS Cloud Engineering Rotterdam alsmede het initiatief Cyber Security Metropool Regio Amsterdam. Allemaal projecten geïnitieerd en aangejaagd door ISPConnect, waar wij ook nu nog actief aan deelnemen als onderdeel van het bestuur.

Wij geloven heel erg in dit soort projecten, ze brengen ook concrete resultaten. Het is wel zo dat het veel tijd en inspanning kost om ze van de grond te krijgen.

In 2017 heeft ISPConnect met partners een onderwijsconferentie georganiseerd met als thema: ‘Future Skills for the Digital Economy’. Een conferentie waar meerdere succesverhalen een podium kregen om te vertellen over hun project. Juist om ook die succesfactoren te bepalen en te kijken wat partijen voor elkaar kunnen betekenen. Ook komend jaar zullen we weer een dergelijke conferentie organiseren. Hiermee maken we een verschil en brengen we dingen op gang die anders niet zouden gebeuren.

We hebben weer een aantal evenementen op poten gezet. Netwerk en gezelligheidsevenementen, die zijn gewoon belangrijk en daar zullen we mee door blijven gaan (bedankt nog aan alle bezoekers van de kerstborrel van 2 weken geleden!). WHD/Cloudfest was geweldig en gaan we natuurlijk weer doen, en de zomerse BBQ blijft een fijn moment om na de zomervakantie weer even bij te praten met iedereen.

Daarnaast ook kleinschaligere kennis-evenementen, een bezoek aan de fabriek van Supermicro in Den Bosch, een themadag over specialisatie in de Cloud, en onderwijsevenementen. Verwacht hier ook weer een vol programma van in 2018.

Het is leuk te merken dat we geleidelijk aan steeds meer invloed krijgen in de beleidssfeer. De samenwerking van brancheorganisaties binnen DINL is goed op gang gekomen, maar ook als ISPConnect praten we op steeds meer niveaus mee: wij vertegenwoordigen onze achterban in een veelheid van overlegstructuren, van het platform internetstandaarden tot het Botnet overleg tot Abuse 2.0, NTD etc. Hierdoor kunnen we de stem van de sector laten horen tegenover de overheid en andere stakeholders. Wij hebben ook actief de oprichting van de Europese vereniging CISPE gesteund en we zijn tevreden met de ontwikkelingen op Europees niveau.

We wilden ook groeien, en ik ben blij te zien dat we een duidelijke toename van het aantal leden hebben mogen meemaken. In de tweede helft van het jaar is er iedere maand een nieuw lid bijgekomen.  Laat ik nog even hartelijk welkom heten aan Hot Potatoes, Tilaa, SysActive, A2B Internet en Totaalnet.

Mijn enige teleurstelling van 2017 is dat Jong ISPConnect niet echt van de grond is gekomen. Onze bedoeling was om een aantal bijeenkomsten te organiseren voor nieuwe instromers in de sector, met als thema “leren wat je niet op school hebt geleerd”. We wilden ervaren veteranen uit de branche laten presenteren over hun business model, hun voorspellingen voor de toekomst, hun technische uitdagingen, voor de jongere medewerkers van onze leden. Toen we het in januari presenteerden werd het warm ontvangen door de leden. 6 maanden later, toen we de eerste bijeenkomst gingen inplannen bleek het voor veel leden toch lastig om de juiste mensen te selecteren, vrij te maken etc. Uiteindelijk hebben we de bijeenkomst afgelast. Jammer. Volgende keer beter.

Al met al kijken we terug op een goed jaar, en we verheugen ons nu al op 2018. We hebben weer nieuwe ideeën en initiatieven in de koker, daar vertellen we jullie alles over in de ledenvergadering van januari 2018. Tot dan!

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl