• Home
  • Nieuws
  • 10 jaar DHPA – terugblik met Hermen van Dalen, Dell EMC

10 jaar DHPA – terugblik met Hermen van Dalen, Dell EMC

Op 10 januari 2008 werd de akte van oprichting getekend van de Stichting Dutch Hosting Provider Association. Of zoals vandaag de dag beter bekend: de DHPA. In 10 jaar is dit initiatief uitgegroeid tot een groot netwerk in één van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Naast de initiatiefnemers van DHPA, Siemon van den Berg, voormalig penningmeester, de huidige voorzitter Sven Visser en voormalig voorzitter Jan Willem des Tombe blikken ook de deelnemers van het eerste uur de komende tijd in een reeks artikelen terug op hun drijfveren en kijken vooruit naar de toekomst. In dit artikel komt Hermen van Dalen van Dell EMC aan het woord.

Hermen van Dalen werkte in 2008 bij KPN. De motivatie die de drie oprichters hadden om DHPA op te richten kwam Van Dalen bekend voor. Hij merkte dat hij ook te maken had met de relatieve onbekendheid van (en onwetendheid over) de hostingsector. Toen mede-oprichter Sven Visser met Van Dalen contact opnam met de vraag om deel te nemen aan DHPA, hoefde Van Dalen daarom niet lang na te denken voordat hij ja zei.

Vertegenwoordiging van de sector
“Het valt nu niet zo goed meer voor te stellen, maar vanuit de sector was totaal geen organisatie” zegt Van Dalen. “Het was hoog tijd dat de sector voor volwassen werd aangezien en de oprichting van DHPA is in dat opzicht een belangrijk moment geweest. De behoefte aan centrale vertegenwoordiging, kennisuitwisseling en, tot op zekere hoogte, samenwerking die Sven, Siemon en Jan Willem zagen leefde heel breed.”

Eén van de onderwerpen waarop kennisuitwisseling en samenwerking tot blijvend resultaat heeft geleid is de procedure Notice and Takedown. Deze is gericht op het beoordelen en indien noodzakelijk offline halen van onrechtmatige content bij onder andere hosting providers. Met de explosieve groei van het gebruik van internet greep ook het misbruik ervan om zich heen. Zo vierden in die periode torrentsites hoogtij en werd ook steeds meer ander onrechtmatig materiaal verspreid via systemen van service providers, zonder dat zij daar weet van hadden.

“Als hosting provider weet je niet wat klanten op je servers plaatsen. Dat hoort ook zo, want dat is bij wet zo geregeld. Maar de kans bestaat dat die content onrechtmatig is. Denk aan auteursrechten schendingen, haatzaaierij of afbeeldingen van kindermisbruik. Het kwam regelmatig voor dat service providers sommaties kregen van Justitie omdat zij hadden geconstateerd dat dit soort content op hun servers stond. Niemand werd daar beter van, al was het alleen maar omdat de meeste service providers niks te maken willen hebben met dit soort content. Er was daarom dringend behoefte aan een aanpak waarmee onrechtmatige content kon worden gemeld, beoordeeld en als dat nodig was verwijderd. DHPA vervulde daarin met een aantal andere partijen een sleutelrol, wat heeft geleid tot de nu internationaal bekende Notice and Takedown procedure. Daarmee is voorkomen dat de sector te maken kreeg met regulering vanuit de overheid.”

Een ander voorbeeld dat van Dalen bijstaat is het gezamenlijk opstellen van degelijke Service Level Agreements (SLA’s). “De sector groeide tien jaar geleden ook al hard, maar door het gebrek aan organisatie waren er grote verschillen in service niveau’s. Door gezamenlijk een af te spreken waaraan een goede service provider moet voldoen, hebben we voor de hele sector een standaard neergezet. Voor de markt schept dit ook duidelijkheid.”

Samenwerken zonder bij elkaar in de keuken te kijken
Voor van Dalen is onderlinge samenwerking een andere belangrijke functie van DHPA. “Als service providers heb je regelmatig met dezelfde problemen te maken. In het verleden is het wel eens voorgekomen dat er een omvangrijke storing was op een core netwerk. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten, en als je dan snel kunt schakelen omdat je elkaar kent vanuit het DHPA netwerk kun je de krachten bundelen en gezamenlijk werken aan een oplossing. Je hebt een gezamenlijk technisch belang in zo’n geval en de bereidwilligheid om elkaar te helpen is onder DHPA deelnemers erg groot. Dat laat natuurlijk onverlet dat er niet gesproken wordt over klanten, prijzen of marktbenadering. DHPA is niet opgericht om bij elkaar in de keuken te kijken of een strategie te ontwikkelen: die verantwoordelijkheid ligt bij iedere individuele deelnemer en dat hoort ook zo.”

Uiteindelijk, vindt van Dalen, is hosting een specifiek specialisme; een ambacht. De DHPA kan in dat opzicht worden gezien als een gilde in die zin dat er kennis er ervaring wordt uitgewisseld. “De middeleeuwse praktijk van het alleenrecht op het uitoefenen van een ambacht hebben we gelukkig ver achter ons gelaten” aldus Van Dalen. “Waar het om gaat is dat gepassioneerde mensen met hart voor het vak elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Kennis en vaardigheden zijn heel belangrijk in dit vak, dat wordt nog wel eens vergeten. DHPA staat dan ook voor kwaliteit. Onderscheidende factor daarin is hoe serieus je je dienstverlening neemt. Werk je met goede SLA’s, sta je altijd klaar voor je klanten en realiseer je de beste technische oplossingen voor hen?”

Wat de toekomst betreft voorziet van Dalen dat klantcontact nog belangrijker zal worden. “Er wordt veel gesproken over public cloud en de voordelen daarvan. Maar de meeste ondernemingen en organisaties willen met lokale partijen werken. Je kunt bepaalde workloads best bij derden plaatsen, maar de bedrijfskritische applicaties en systemen wil men graag ‘dicht bij huis’ hebben bij een partij die vakkundig en bereikbaar is. Lokale providers zullen daarom onmisbaar blijven.”

Van Dalen denkt dat op dit vlak goede voorlichting noodzakelijk blijft. Want een enkelvoudige vorm van ‘cloud’ bestaat niet. “Cloud is sowieso een beetje vaag, ontastbaar begrip voor veel mensen, DHPA kan hier een mooie rol vervullen in de voorlichting. Er zijn talloze specialismen binnen de hostingsector en dat heeft ook gevolgen voor de onderliggende infrastructuur, of dat nu cloud wordt genoemd of niet. Door goed uit te leggen wat de nuances, verschillen en voordelen zijn van verschillende cloud oplossingen kan DHPA in een sterke behoefte in de markt voorzien.”

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
[mc4wp_form id="483"]

ISPConnect en DHPA zijn nu Dutch Cloud Community

We zijn sinds januari 2021 gefuseerd tot de Dutch Cloud Community.

De fusie van ISPConnect en DHPA heeft plaatsgevonden om als nieuwe branchevereniging de belangen te behartigen voor de Nederlandse cloud-, hosting- en internetsector.

Al onze informatie vind je vanaf nu op dutchcloudcommunity.nl