Beste leden,

Zoals velen van jullie weten is de Dutch Cloud Community (DCC) in 2021 ontstaan vanuit de fusie DHPA en ISPConnect. Het toenmalige bestuur heeft destijds aan de leden voorgelegd beide directeuren aan te houden om de fusie in juiste banen te leiden. Tevens is mandaat gevraagd om de toekomstige invulling vorm te gaan geven door het bestuur van de vereniging. Op beide voorstellen is destijds in de ALV akkoord gegeven. 

Inmiddels zijn wij als Dutch Cloud Community alweer bijna drie jaar succesvol actief. Gewijzigde marktomstandigheden en nieuwe wet- en regelgeving vragen om een sterke vertegenwoordiging van de vereniging naar de buitenwereld. Het huidige bestuur heeft met de opdracht die vorig jaar vanuit de ALV is gegeven (November 2022) een nieuwe uitwerking gemaakt van de organisatiestructuur dat we als voorstel in de ALV van 31 augustus jl hebben gepresenteerd. Deze structuur is zoals toegezegd inmiddels aangevuld met profielen voor vacatures en reeds gedeeld met het huidige managementteam, Ruud en Simon. 

We starten heden met de werving voor deze nieuwe vacatures waarbij wij uiteraard Ruud en Simon ruim de mogelijkheid geven te solliciteren. We streven ernaar de nieuwe organisatie invulling begin volgend jaar gereed te hebben zodat we goed voorbereid het nieuwe jaar 2024 kunnen starten!

Namens het bestuur

 

 

Bekijk Profiel Directeur  |  Bekijk Profiel Operationeel Manager  | Bekijk Profiel Community Manager

Profiel Directeur
Vereniging Dutch Cloud Community

Inleiding

De vereniging Dutch Cloud Community (DCC) is ontstaan na de fusie in 2021 tussen vereniging ISPconnect en stichting DHPA. Onze missie is het scheppen van de randvoorwaarden voor een gezonde Nederlandse hosting-, cloud- en internetsector en bijdragen aan een open, veilig en vrij internet.

Meer dan honderd prominente bedrijven zijn aangesloten bij DCC. Samen vertegenwoordigen we de digitale infrastructuursector. Nederland loopt voorop als het gaat om een bloeiende en snel groeiende digitale infrastructuur voor hosting-en clouddiensten. Op verschillende internationale lijsten behoort deze sector bij de beste ter wereld. Bij Dutch Cloud Community streven we naar meer.

De ontwikkeling van het digitaliseringsproces staat bij ons bovenaan het prioriteitenlijstje. Daarom trekken wij samen op met Stichting DINL op; de overkoepelende organisatie die zich binnen politiek Den Haag én Europa sterk maakt voor een stabiele en sterke digitale sector in Nederland.

Verantwoordelijkheid Directeur DCC:

De directeur is eindverantwoordelijk en belast met de aansturing van alle beleidsgebieden van vereniging DCC. De directeur is de sleutelfiguur tussen de in- en externe omgeving en de leden.

Het doel van de functie is het bevorderen van de continuïteit en de ontwikkeling van de organisatie met groei van het ledenbestand door het vormgeven en realiseren van het strategische en financieel beleid.

De directeur bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk. Hij/zij is boegbeeld voor de vereniging en kan met regelmaat op de zgn. zeepkist de belangen van de industrie vertegenwoordigen.

De directie wordt ondersteund door een samengestelde staf.

Het bestuur houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

De verantwoordelijkheden bestaan ten minste uit:

 • Het onderhouden van het netwerk van leden, endorsers en andere belanghebbenden
 • Het werven van nieuwe leden
 • Verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten, operationele gang van zaken en aansturing van het team en ondersteunende partijen
 • Het vertegenwoordigen van de vereniging en het uitdragen van haar missie in diverse gremia 
 • Optreden als woordvoerder voor de cloud / hosting industrie zowel op bijeenkomsten als in de pers
 • Het vertalen van de belangen van de leden en endorsers in concreet beleid
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en endorsers
 • Het op de hoogte houden van de leden, partners en de rest van de industrie over relevante ontwikkelingen
 • Het rapporteren over de operationele en financiële gang van zaken aan het bestuur

Resultaat:

De vereniging is financieel gezond, haalt met regelmaat de pers, geldt als dé autoriteit op het gebied van cloud / hosting technologie en heeft een laag verloop onder leden en endorsers.

Wij verwachten dat de directeur over de volgende competenties en vaardigheden beschikt:

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Representatief
 • Ervaring met vertegenwoordiging / pers
 • Pre: bestuurlijke ervaring in de publieke sector of in een publiek/private samenwerking.
 • Kennis van de Nederlandse cloud sector
 • Kennis van IT
 • Energiek, enthousiasmerend

Competenties:

 • Samenwerken
  • Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient
 • Organisatiesensitiviteit
  • Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan
 • Plannen en organiseren
  • Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken
 • Resultaatgerichtheid
  • Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen
 • Presenteren
  • Ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, effectief gebruik makend van ter beschikking staande hulpmiddelen

Wat wij bieden:

De vereniging biedt een ruim salaris en onkostenvergoeding. 
Inzet voor deze rol zal waarschijnlijk 12-16 uur per week betreffen.

Interesse?
Neem contact op met Erik Bais (Voorzitter) via erik@dutchcloudcommunity.nl

 

Profiel Operationeel Manager
Vereniging Dutch Cloud Community

Inleiding

De vereniging Dutch Cloud Community (DCC) is ontstaan na de fusie in 2021 tussen vereniging ISPconnect en stichting DHPA. Onze missie is het scheppen van de randvoorwaarden voor een gezonde Nederlandse hosting-, cloud- en internetsector en bijdragen aan een open, veilig en vrij internet. 

Meer dan honderd prominente bedrijven zijn aangesloten bij DCC. Samen vertegenwoordigen we de digitale infrastructuursector. Nederland loopt voorop als het gaat om een bloeiende en snel groeiende digitale infrastructuur voor hosting- en clouddiensten. Op verschillende internationale lijsten behoort deze sector bij de beste ter wereld. Bij Dutch Cloud Community streven we naar meer.

De ontwikkeling van het digitaliseringsproces staat bij ons bovenaan het prioriteitenlijstje. Daarom trekken wij samen op met Stichting DINL op; de overkoepelende organisatie die zich binnen politiek Den Haag én Europa sterk maakt voor een stabiele en sterke digitale sector in Nederland.

Verantwoordelijkheid Operationeel Manager DCC:

De Operationeel Manager werkt onder aansturing van de Directeur van DCC. De Operationeel Manager is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de vereniging en stuurt diverse partijen aan waaronder Secretariaat & Finance, Communicatie en de zogeheten Programmaraad, regelt in afstemming met externe ondersteuning events en allerlei activiteiten die binnen de community plaatsvinden. Tevens ondersteunt hij/zij de werkgroepen en zorgt ervoor dat deze actief blijven. Daarnaast vindt er (operationele) afstemming plaats met externe partijen waaronder andere brancheorganisaties en ondersteuning van de public affairs functie. Het doel van de functie is het bewaken en optimaliseren van de operatie van de vereniging. 

De operationeel manager kan worden ondersteunt door diverse staf rollen (waaronder Finance, e.d.) 

De Operationeel Manager werkt onder toezicht van de directeur.

De verantwoordelijkheden bestaan ten minste uit:

 • Uitvoeren en aansturen van de dagelijkse activiteiten, operationele gang van zaken en aansturing van het team en ondersteunende partijen
 • Uitdragen van divers beleid waaronder de diverse gedragscodes
 • Het toetsen van de tevredenheid van leden en partners en het opvolgen van benodigde verbeteringen 
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de leden en endorsers
 • Het op de hoogte houden van de leden, partners en de rest van de industrie over relevante ontwikkelingen
 • Toezicht op het vernieuwen en bijhouden van de website
 • Het bewaken van de administratieve organisatie 
 • Het onderhouden van het netwerk van leden, endorsers en andere belanghebbenden
 • Toezicht op het vernieuwen en bijhouden van de website
 • Het bewaken van de administratieve organisatie
 • Het rapporteren over de dagelijkse operationele en financiële gang van zaken aan de directeur 

Resultaat:

De vereniging is financieel gezond, draait efficient, binnen budget en heeft tevreden leden en sponsoren en een laag verloop onder leden en endorsers.

Wij verwachten dat de operationeel manager over de volgende competenties en vaardigheden beschikt:

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Hands-on mentaliteit
 • Administratief sterk onderlegd
 • Kennis van de Nederlandse cloud sector
 • Kennis van IT
 • Energiek, enthousiasmerend

Competenties:

 • Samenwerken
  • Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient
 • Organisatiesensitiviteit
  • Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan
 • Plannen en organiseren
  • Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken
 • Resultaatgerichtheid
  • Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen
 • Presenteren
  • Ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, effectief gebruik makend van ter beschikking staande hulpmiddelen
 • Teamorganisatie
  • zorgt voor de taakverdeling binnen teams en de afstemming van de afzonderlijke activiteiten op elkaar.

Wat wij bieden:

De vereniging biedt een ruim salaris en onkostenvergoeding. Inzet voor deze rol zal waarschijnlijk 32 uur per week betreffen.

Interesse?
Neem contact op met Erik Bais (Voorzitter) via erik@dutchcloudcommunity.nl

Profiel Community Manager
Vereniging Dutch Cloud Community

Inleiding

De vereniging Dutch Cloud Community (DCC) is ontstaan na de fusie in 2021 tussen vereniging ISPconnect en stichting DHPA. Onze missie is het scheppen van de randvoorwaarden voor een gezonde Nederlandse hosting-, cloud- en internetsector en bijdragen aan een open, veilig en vrij internet. 

Meer dan honderd prominente bedrijven zijn aangesloten bij DCC. Samen vertegenwoordigen we de digitale infrastructuursector. Nederland loopt voorop als het gaat om een bloeiende en snel groeiende digitale infrastructuur voor hosting- en clouddiensten. Op verschillende internationale lijsten behoort deze sector bij de beste ter wereld. Bij Dutch Cloud Community streven we naar meer.

De ontwikkeling van het digitaliseringsproces staat bij ons bovenaan het prioriteitenlijstje. Daarom trekken wij samen op met Stichting DINL op; de overkoepelende organisatie die zich binnen politiek Den Haag én Europa sterk maakt voor een stabiele en sterke digitale sector in Nederland.

Verantwoordelijkheid Community Manager DCC:

De Community Manager werkt onder aansturing van de Directeur van DCC. De Community Manager is verantwoordelijk voor de community van leden, partners en het contact met de verschillende belanghebbende, gerelateerde partijen waaronder ook andere brancheverenigingen en Publiek-Private Samenwerkingen. Tevens ondersteunt hij/zij de werkgroepen met inhoudelijke input en terugkoppelingen. Afstemming van stukken, onderwerpen voor communicatie naar de leden/achterban verloopt via de Operationeel Manager. Het doel van de functie is het efficient onderhouden van de omliggende community en daar zoveel mogelijk waarde uit halen voor de leden en partners. 

De Community Manager werkt onder toezicht van de directeur.

De verantwoordelijkheden bestaan ten minste uit:

 • Uitdragen van divers beleid waaronder de diverse gedragscodes
 • Het toetsen van de tevredenheid van leden en partners en het opvolgen van benodigde verbeteringen 
 • Het op de hoogte houden van de leden, partners en de rest van de industrie over relevante ontwikkelingen
 • Het onderhouden van het netwerk van leden, endorsers en andere belanghebbenden
 • Het rapporteren over de dagelijkse gang van zaken in de community aan de directeur 
 • Het bijhouden dmv korte gespreksverslagen van de voortgang van meetings met andere bracheorganisaties.
 • Het assisteren in het organiseren van evenementen voor de vereniging. 

Resultaat:

Leden en omliggende partijen kennen een hoge tevredenheid richting de vereniging, er worden resultaten en voortgang geboekt in de diverse samenwerkingen en op de verschillende dossiers en onderwerpen die binnen de community spelen. 

Wij verwachten dat de community manager over de volgende competenties en vaardigheden beschikt:

 • HBO / WO werk- en denkniveau
 • Hands-on mentaliteit
 • Kennis van de Nederlandse cloud sector
 • Kennis van IT
 • Energiek, enthousiasmerend
 • Weet goed balans te houden tussen het aandacht geven aan het netwerk en het boeken van resultaten

Competenties:

 • Samenwerken
  • Op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient
 • Organisatiesensitiviteit
  • Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan
 • Plannen en organiseren
  • Doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, tijd en middelen aangeven om deze doelen te verwezenlijken
 • Resultaatgerichtheid
  • Concrete en gerichte acties ondernemen om doelstellingen te behalen of te overstijgen
 • Presenteren
  • Ideeën en plannen op heldere wijze presenteren, effectief gebruik makend van ter beschikking staande hulpmiddelen
 • Teamorganisatie
  • zorgt voor de taakverdeling binnen teams en de afstemming van de afzonderlijke activiteiten op elkaar.

Wat wij bieden:

De vereniging biedt een ruim salaris en onkostenvergoeding. Deze rol zal waarschijnlijk 16 uur per week betreffen.

Interesse?
Neem contact op met Erik Bais (Voorzitter) via erik@dutchcloudcommunity.nl