Enquête Security Werkgroep

De Security Werkgroep van de Dutch Cloud Community is nu enige tijd actief. En daarom willen we je graag een paar vragen stellen.

Dit team bespreekt actuele ontwikkelingen op gebied van cybersecurity in de cloud- en hostingsector. Vooraf is gesteld dat alles wat de werkgroep doet in lijn moet zijn met de doelstelling dat informatie én acties relevant moeten zijn voor internet service providers (hosters, cloud service providers etc.).

We merken dat er een duidelijke behoefte bij onze leden bestaat om kennis en ervaring rondom security met elkaar te delen. Helaas is de opkomst voor deze werkgroep nog niet op het gewenste niveau. 

Om die reden willen we je een paar vragen stellen. 

Jouw input wordt zeer op prijs gesteld!We nodigen voor de Security werkgroep sessies telkens een interessante spreker uit. De spreker geeft aan het begin van de sessie een korte presentatie.


ISAC is de afkorting voor Information Sharing and Analysis Centre. Een ISAC is een sectoraal overleg over cybersecurity. Dit is een vertrouwde omgeving met organisaties uit onze sector waarin gevoelige en vertrouwelijke informatie wordt gedeeld over incidenten, dreigingen, kwetsbaarheden, maatregelen en leerpunten op het gebied van cybersecurity.


De werkgroep heeft als doel om kennis en ervaring uit te wisselen tussen onze leden en derde partijen om de weerbaarheid van onze leden te vergroten en risico's te verkleinen

Meer informatie over de werkgroep is hier te vinden : https://dutchcloudcommunity.nl/community/security-team/